Te Whetu o Te Tau
page 1  (4 pages)
2to next section
TE WHETU O TE TAU.
No. 1.
AKARANA, HUNE 1, 1858.
VOL. 1.
HAERE atu ra e taku aroha i runga i nga hihi o te ra
ki nga tangata katoa,—ahakoa tane, ahakoa wahine,
ahakoa tamariki,—i aroha ki au, i atawhai ki au, i
toku haerenga i roto o Waikato, o Rangiaohia, o Mo-
kau. Haere e taku aroha ki nga tangata o Pukorokoro,
ki nga tangata o Nakunaku, ki nga tangata o Takinga-
wairua, ki nga tangata o Meremere, ki nga tangata o
Rangiriri, ki nga tangata o Paetai, ki nga tangata o
Kupakupa, ki nga tangata o Te Whakapaku, ki nga
tangata o Karakariki, ki nga tangata o Whatawhata,
ki nga tangata o Tiongahemo ki nga tangata o Kihi-
kihi, ki nga tangata o Rangiaohia ki nga tangata o Te
Kopua, ki nga tangata o Hangatiki hui katoa.
E tai ma, tena ra ko koutou i runga i te atawhai o
te Atua nana nei tatou i tiaki, i tohutohu taeanoatia
tenei takiwa o to tatou haerenga manenetanga, i runga
i te mata o te whenua.
Na, kia rongo mai koutou ki taku, kahore aku utu
ki a koutou mo ta koutou atawhai nui ki au. Heoi
ano te utu ki a koutou ko te kupu o te Karaiti, e ki
nei, " A, ko ia, e whakainu ana i tetahi o enei hunga
nonohi ki to oko wai matao anake i runga i te ingoa o
te akonga, he pono, e mea atu nei ahau ki a koutou,
Kore rawa e kahore i a ia tona utu."—Matiu x 42.
E tai ma, i toka haerenga i roto i a koutou, i kite au
i te tika, i kite au i te he; i kite au i te pai, i kite au
i te kino; i kite au i te matau, i kite au i te kuare.
Heoi, e rapu ana au i te take 1 whakauru ai te he ki
te tika, i whakauru ai te kino ki te pai, i whakauru ai
te kuaretanga ki te matauranga. Ki au ano e tai ma,
tuhituhi "Kia tika koutou me to koutou matua i te
rangi e tika ana.—Matiu, v 48.
E hoa ma, ekore au e hamu i nga he katoa i kitea e
au, engari ko te he nui i pouri ai toku wairua, ko o
koutou pakanga. I nga wa o te kuaretanga, i hoe te
tangata, whaka-te-ihu etahi, i hoe whaka-te-kei etahi;
ko tenei, he ao hou me ona ritenga ano. Tenei te kupu
a Paora, "Kotahi ia taku, wareware ake i au nga mea o
muri, totoro atu ana au ki nga mea o mua."—Piripai
iiii 13. ^ '
Ko tenei e oku hoa aroha, me whakarere te he, me
hopu nui i te tika; me whakarere te kino, mo hopu
nui i te pai; me whakarere te kuaretanga, me hopu
nui te matauranga. Kia maia, hia whaingoi, kia tara
ki te rapu i nga tikanga e nui ai koutou. Kati te titiro
ki te Pakeha hei tauira, engari kia mana ta te Atua i
a koutou. Ko reira koutou e oku hoa aroha whiwhi ai
ki te ngakau marama, ki to ngakau koa, ki te ngakau
kaha. "
Kia toa ki te inoi, a, taria ta te Atua 1 runga i te
ngakau whakapono, ka oti hoki te tuhituhi "Ko ratou e
tatari ana kia Ihowa ka hira ke ake to ratou kaha; ka
rere whakarunga ratou i to parirau, me te ehara ; ka
oma ratou, ekore e ruwha, ka haere ratou, ekore e
ngaikore Ihaia, xi., 31.
Heoi ano enei kupu. Kia tau ki a koutou te ata-
whai o te Ariki.
Akarana,' Mei 1858.
NA HARE REWETI.
KO NGA PUKAPUKA O NGA IWI.
Kua roa tenei takiwa kihai nei i puta ki nga iwi
"Te Waka o te Iwi." E hara i te mangere noku, ehara
i to mahara kore noku; engari, he ware no nga kai ta
ki te tini o a ratou nei mahi. Ko tenei, ekore-e
mohiotia nga ra e tu ai tenei nupepa nga ra  take aira nei; ahakoa ra u a te iwi me timata te mahi i  te
mea e ao ana te ra, e rere whakawairua mai nei te po
e mutu ai te mahi o te kai tuhituhi, o te kai korero
hoki. Ahakoa kotahi kupu ua nga hoa me tuku atu.—
Na Hare Reweti.]
Makiri, Hanuere 29, 1858.
Haere atu ra e to maua nei aroha ki a Hare Reweti
e tae koe ki a ia, mihi atu ki a ia, a, korero atu ki a
ia kua oti to whakatakoto he tikanga mo aotearoa.
E hoa e Hare Reweti kua takoto to matou kapa ki
waenga nui o nga iwi, puta ana £10 18s. U hui ki
nga mea kua rongo koe i mua £28 13s.1d. Ka titiro
te iwi katoa ka whiu i ta ratou kapa ki runga i taua
moni kua takoto, puta ana £80 1s 1d pena ano me ta
matou kohinga moni i Ihumatao
E hoa, tenei matou ko te iwi te tu nei i roto i ta
atawhai o to Atua, i te kaha o to Atua, i te aroha, o te
Atua.
E hoa tena koe. E Hare kia tika te tia i te waka,
kei pakia e te ngaru. Kia maia, kia kaha, kia toa;
koi tahuri te waka i te kaha o te ngaru. E pa, kia tu
koe i runga i te kaha o te Atua, kia mau ai te tia o te
waka o te iwi. E pa, kei te inoi te iwi ki te Atua mea.
Kua tau te aroha o nga Hahi ki runga ki a koe.
Heoi ano to maua aroha ki a koe.
NA WIREMU TAMIHANA TARAPIPIPI.
NA TE WETINI TAIPORUTU. 
Ki a Hare Reweti kei Akarana.
[Ka ora ianei te ngakau i nga korero aroha o tenei
reta a Wiremu raua ko Te Wetini. He mea iti te
moni he mea iti te taonga tena ko te aroha mawai ia
e whakaiti? na Hare Reweti.]  
Pakanae Hokianga, Hanuere 16, 1858.
E mara e Hare Reweti, tena ra ko koa. KUA tae
mai to pukapuka ki a Hemi. Ka miharo te hinengaro
o te tangata, Erua nga kupu o to pukapuka. Ko te
taha ki te Atua kua tika, i te Hahi ki Pakanae 200
tangata, ka runangatia te ritenga o to kupu whakanui
i Hokianga. Kia kaha mai koe ki te tuku mai i nga
painga o tou whenua. Mau te whakaaro mo matou."
NA RAWIRI TUKIATA.
Ki a Haro Reweti, kei Akarana.
Pakanae, Hokianga, Hanuere 16, 1858.
E mara e Hare Reweti, tena ra ko koe. Kia rongo
mai koe ki taku whakaaro. Ko nga kupu o te Atua
kua oti nei te tuku mai e koe hei tiaki mo toku tinana,
me toku wairua katoa, me toku kaha katoa. E hoa,
ko nga tamariki me nga kaumatua koi runga kei te
ritenga o to pukapuka.
NA HORI TE HAUORA.
Ki a Hare Reweti, kei Akarana.
Pakanae, Hokianga, Hanuere 18, 1858.
E mara o Hare Reweti, tena ra ko koe. Tene; ano
to aroha to takoto nei i te ngakau, Kore hoki a taua
noi whakaaro e mahue. Hei tiaki moku, tau kupu, i
te roa o te tau;—otira, mo matou katoa ko nga tama-
riki e whakaaro aua ki a koe; otira, mo nga tangata e
noho ana i runga i te ngakau tatu. Heoi ano te
whakaaro, ko to Atua, inahoki, kua tae mai nei tau
aroha ki a matou katoa. Kua oti nga awaawa katoa
to whakaki ki te rongo pai. Heoi ano taku whakaaro.
NA HEMI PIPIKO,
KAIWHAKAAKONO PAKANAE
Ki a Hare Reweti, kei Akarana.