Cover Image
close this bookOperation and Maintenance of Water and Sewerage Systems (Ministry of Water - Tanzania - Rwegarulila Water Resources Institute, 1999, 90 p.)
close this folderANNEXES
View the document1. Class Test (in Swahili)
View the document2. Evaluation Form (in Swahili)
Open this folder and view contents3. Group work - Operation and Maintenance of the following:

2. Evaluation Form (in Swahili)

FOMU YA TATHMINI YA KOZI YA O&M

Fomu hii imeandaliwa ili kupata maoni ya washiriki kwa kozi. Tathmini inaanza na namba 5, ambayo ndiyo kubwa kuliko zote, na kutelemka mpaka 1 ambayo ndiyo ndogo kuliko zote.

5 - Nzuri sana
4 - Nzuri
3 - Inaridhisha
2 - Hafifu
1 - Hafifu Sana

Andika namba inayo stahili, ndani ya sanduku, kila baaada ya maelezo yaliyotajwa hapo chini.

1.

SOMO
- Ubora wa Somo


- Kiasi ulichifaidika


- Mafanikio ya mategemeo


- Majadiliano darasani


- Matembezi ya ruvu Juu


- Muda wa wiki 2 wa somo


- Tathmini ya wastani wa Somo


- Picha na maelezo ya “video”2.

MWALIMU
- Uwezo wa kujieleza


- Upeo wake katika somo


- Uzoefu


- Mtiririko wa maelezo


- Kueleweka


- Uchangamfu