No. 129
190812

page 7  (12 pages)
to previous section6
8to next section


 
HE KUPU WHAKAMARAMA.

E tu ranei, e noho ranei, kei whaia e te karanga taua.

Ka kiia te moana e Nukutawhiti.

I tohia ki te mata o Tutawake i toa ai.

E nui kai i runa o Pamamaku.

He uri no Tahau-manawa-iti, e kore e kakai.

Ruia te waero, kia tae atu koe ki te whare o Keteraia.

Katahi ano na tai o Maihirangi ka ngunguru Taku kupu i whakaheia ki runga, o Maramarama-te-

rangi. Korero ana koe, te toa, i te korero o te riri, noho

iho koe ki raro he kai ano.

E tika e te moe, ko koe rawa hei kai.

Haere ki te kainga o Hine-te-mate.

Rahirahi ko: matotoru, haruru tu.

He whare tuku ki uta, he waka ama ki te moana.

Matua te wairua ki te po, e koroingo ana ano.

Te mate to mate kei te rakeraker) a tonu, te ai he

pu tutu hei hunanga.

Na wai ki a koe te matapaia whakaonge kai. Tahataha tu noa nga tahataha o matapaia, ara ia

kaina o Ngutumahi.

He ika tere ki te moana, ko Ngatimaru ki uta. Tini whetu ki te rani, ko Ngatimaru ki raro. He tanata ka rapa he whai. E kore e ngaoko te rakau ki te tikina ki te putake

e whakangaoko ai, engari me tiki ki te matamata. He nui maunga, e kore e taea te whakaneke: he nui

naru moana, ma te ihu o te waka e wahi. E naki atu ana a mua, e toto mai ana a muri. Te mokai whakarauoratanga a te honga kaunoti

makaia.

Me whakapakari ki te hua o te kawariki. He mahi atu ta te tanata, ma Hine-nui-te-po e

kukuti mai. Ahakoa iti te pipi o toku kaina, he waiu tanata

tonu.

Iti te ika o Hokianga, e taka te tikitiki. Ehara te toka ki Akiha, he toka pakupaku. Taku mara ko rana te taua, taku ora ki tua. Kaua e tirohia te pai ahua, engari] ari te raupa o te

rina.

Kau ana te kiore i roto i te wai. Ka rere a Matariki, ka wera te hinu. Ka haere te pipi aihei ka noho te tumu whaharae. Ko te ahiahi mata momoe, te ata titoretore kanohi. Tikina ki waho ki te whanau pani, kia toru ai hono

o te rua,

Waiho i kona te tanata a te paka-maroke. He kino tanata e kore e taea, he kino rakau ka

taea.

I mate i Kawerau, me tangi i Whakatane. Me mate a ururoa te tangata. Ka ka Tauauui, ka roroku Otere. He kaka ki uta, he manga ki tai. Korerotia ki runa ki te takapau wharanui.

He iti kopua wai ka he te manawa.

Te taina o te riu o Horouta ki Waiapu te tae te opope.

He kai hoki i Waiaua ra.

Ka mau to pa e noho, kia maoa he kai.

Tukua kia tu takitahi ga whetu o te rangi.

He pukenga wai, he pukenga tangata. Te haerenga awatea ko Toi-te-huatahi.

Kei nui a Mahi, ka noho toretore a Mangere. Kua tae te waewae o Ruhi ki te whenua. Puritia to kauri hei o matenga mou. Kia wehi ki te paepae poto o Hou. Tena na kanohi kua tikona e Matariki.

He aha to kai? he para to kai, ka taka nga hua o te whakairo.

Ko Kaitara ki uta, ko Moutohora ki waho.

Kiki a waha ta Rakeihakeke, ko te ta vhakarere ta Rakeiweriweri.

He waru ki runa he rare ki raro. Koi rana noa te taro a Keha i Tai-porotu-nui. Ko taku tinana i paku, taku paku i ray i ahua. He kopara te manu, he manu iti, nana i eke tuatahi a runga, o te kahikatea no muri na manu nunui i eke ai.

He horo ki Tu-pari-maunga he hewa ki te tanata

kotahi.

E mao ana ki ua, e ua ana ki mao. He iti pokeke i tuku iho i runga, o Moeatoa, puta

ana te matao ki tua.

Ka karikari te kareke ki te whakarua, ko Otoka i whenua-kura.

Homai he peropero, homai na kia rukuhia na e

ruku nei.

Tu tonu mai te tai o Maihirangi. I puma te puru o Houtaiki kua mutu te hara. Ma wai e tinei nga papaka o Rangitaua? Ko te uri o Rani, e kore te mango e tunua ki te ahi. He ao te rani ka uhia, he rano te waka ka mania. Me here ki te here o Matuku-tangotango, e kore e

taea te wetewete.

Ma te kai e ora ai te tinana, e hinga ai te hoariri. He kotahi na Tane-whara-rangi, e raka te maui, e

raka te katau. E kore te matau e rawe ki te moana taka ai, engari

ano a uta.

Ehara koe i te taputapu. Kotahi po kino ki tua Paerau. He hoko ki Kauere. Ko noho, ko ure ko mahi, ko kai.

Nawai e koe, te iti mapihi pounamu, te kumara kotipu o te mara o Tu-moana-kotore.

E kaore, au anake, no te wa tauware noa hoki koe.

He maihi tu ki te wa, he kai na te ahi he maihi

tu ki roto ki te Rongotakutama, he tohu no te

rangatira. Tungia i te ururua, kiu tupu whakaritorito te tupu o

te harakeke, kia ao ake ana te rangi ko Mana-

whero.