Volume 1, No. 6
18420601

page 24  (4 pages)
to previous section23
25to next section


View the commentary of this paper

 
-hoe matou ki Waihou, te kainga o Papahia, pono atu matou ko Papahia e takoto ana, e turorotia ana, otiia kua kahore te kaha o te mate, ka matutu kau kihai i roa to -matou nohoanga, e ti timu ana 'te tai ,koia te roa ai.; ka ui mai a Papahia. ki te. pukapuka tuhituhia ia ki a te, Kawana ka mea mai 'ai ko tana whakaaro -pu ano tenei i te pukapuka ki a te, Kawana nei, kotahi mea i. pouri ai tana ngakau, -ko- -te tahaetanga o' te hoko, i mea mai ia me korero ki .a te Kawana, kia tonoa hie kaipuke whai 'taonga kia hokoa nga rakau o Hokianga heoti, ka hoki matou, ki te. whare o te Meira; po. noa, 'kau to -matou poti, moe ana i reira ao ake ka tapu, otiia he 'tanga ta noho noa. nga tangata o Pakanae, kahore he karakia, kahore he kura, e noho kuware: ana, ahakoa. tata: pu te kainga o. te. Mihinare, kihai. rawa tetahi i -mahara mai ki te karakia,. ,e noho pouri ana, e noho mokemoke Ana, ta te mea, kahore he karakia; kahore he -whakaaro ki te Atua.'

He, karakia Pakeha -ano, otiia ka-. hore., he. karakia maori, ao, ake. te Ta,, ka: hoe matou ki Mangungu, te kainga o te. Ropiha.., ahiahi noa, ka. u matou' po Wha i noho ai ahau ki. reira, a-hoe, ana maua, ko te Ropiha 'ki: te tini o nga kainga, kia kite i nga

rangatira maori katoa kia Whakarongo ki a ratou nei korero ki te nga mea he i roto i a, ratou, a kia whakakahoretia nga korere kino katoa ki. 'a te Kawana -.na: te' tini o, nga Pakeha 'i wakahe i te maori i mea ratou I haere

mai ia ki te tango noa 1 o ratou

kainga, i o ratou kauri, a kia whakataurekarekatia nga tangata maori katoa e Pa, he horihori ta ratou 'korero, ko tehea te kainga i tangohia noatia? nonahea. te kupu ki te tangata maori kia kati te tua i te kauri

kia wakamutunga te hoko i te kani ra- kati e ha ra i a te Kawana, na ratou na nga Pakeha tenei kupu, kia kino ai koutou ki a ia, e mea ana matou, kati te whakarongo ki a ratou kupu he, kei mea koutou he aroha tenei ki a koutou, ka hore, he kupu whakamate tena kia koutou katoa; tena ko tenei e hiahia ana a te Kawana me to tatou Kuini, kia tupu tahi, kia kaua ai koutou e noho. hei kai mahi, hei pononga mo. nga, Pakeha., otira kia ngakia to -koutou whenua kia hoko ai i nga riwai, i nga kaanga, i nga aha, i nga aha noa. e tupu-nei i te whenua; e ' hiahia ana to, koutou: hoa -kia rite koutou ki nga Pakeha pai. kia whai rawa koutou, kia whiwhi i ki te Hoiho, ki te Kau., ki te Hipi, kia hanga etahi whare papa, kia taiepatia nga mara, kia.. ngakia be kari, a kia whaka- kakahuria ki te kakahu pai ai; kia ma- hara, 'kia kaua ai tatou -e noho he ture ke, 'otira hei iwi tahi tatou la- toa,; koia ka. tonoa ai etahi hoa wakarite kia -koutou kia wakautia .mariretia nga mea he i roto i a koutou. Ka -pau, te haere-ki te tini o -nga kainga, ki. Mangamuka, ki Waima, ki Waihou ka mutu te korero :aku korer o, -kia, te, Waka ki a Patuone ki a te Taonui a ki te- -tini 'noa atu o nga .,ran. rangatira 9

o Hokianga ka haere ahau i Mangungu