No. 4
18610515

page 3  (16 pages)
to previous section2
4to next section


View the commentary of this paper

 
3

TE MANUHIRI TUARANGI AND MAORI INTELLIGENCER.

1. The investigation of the Title, and the survey of the land at Waitara to be con- tinued and completed without interruption.

2. Every man to be permitted to stale his claims wiihout interference, and my decision or the decision of such persons as I shall appoint, to be conclusive.

3. All the land in possession of Her Ma- jesty's forces belonging to those who have borne arms against Her Majesty to be dis- posed of by me as I may think fit.

4. All guns belonging to the Government to be returned.

5. All plunder taken from the settlers to be forthwith restored.

6. The Ngatiawa who have borne arms against the Government must submit to the Queen and to the authority or the Law, and not resort to force for the redress of wrongs, real or imaginary.

1. As I did not use force for the acquisi- tion of land, but for the vindication of the Law, and for the protection of Her Majes- ty's Native subjects io the exercise of their just rights, I shall divide the land, which I have stated my intention to dispose or, amongst its former owners, but I shall re- serve the sites or the blockhouse's and re- doubts and a small piece of land round each for the public use, and shall exercise the right of making roads through the Waitara district.

On your submission to these term's you will come under the protection of the Law and enjoy your property, both lands and goods, without molestation.

In conformity with the Declaration made on the 29th of November, 1859, the rights of those who may prove their title to any part of the piece of land at Waitara will be respected.

DECLARATION OF HAPURONA.

I hereby declare that the Terms of peace proposed by the Governor have been read and fully explained to me, and that I under- stand them thoroughly; and I declare that,

1. Me haere tonu ano te kimihanga o nga take o te whenua ki Waitara, mo te ruri ano hoki o taua wahi; a me whakaoti rawa;

kaua ano hoki tetahi tangata e rere ki runga whakahe ai.

2. Me puaki noa mai te kupu o ia tangata o ia tangata e pa ana ki taua whenua; kaua e whakararua tana korero. A me whaka- mana, me whakapumau rawa, te kupu o te tangata e whakaritea e ahau hoi whakatika ake i nga tangata no ratou ake to whenua.

3. Ko nga whenua o nga tangata kua hapai riri nei kia te Kuini, e nohoia ana e nga hoia, ka mahia e ahau ki te ritenga o taku e pai ai.

4. Ro nga pu katoa o te Kawanatanga me whakahoki mai.

5. Ko nga taonga katoa o nga Pakeha kua oti nei te muru, me whakahoki mai i naia tata nei ano.

6. Ko Ngatiawa i hapai pu nei ki te Ka- wanatanga, me whakaae kia te Kuini, ki te mana hoki o to Ture; a kaua ano e mau patu a mua atu nei, hei whakaputa i ta ra

tou whakaaro e mea ai, ahakoa tika te take, he ranei.

Na, no te mea kihai ahau i tono hoia atu hei tango i. te whenua, otira hei hapai ake i te mana o te Ture, hei tiaki hoki i nga tangata o te Kuini, kia ahei ai ratou te pehea ranei te pehea ranei ki a ratou whe- nua ake ano, ka wawahia e ahau te whenua kua meinga, nei e ahau kei ahau te tikanga, ka hoatu ki nga tangata no ratou ake te whenua i mua, otira ka mau tonu ano etahi wahi i ahau—koia enei:—Ko te turanga o nga pa rakau o nga pa oneone, ko tetahi pihi nohinohi i waho o aua pa, hei wahi ma te Kawanatanga; a ka mau ano i ahau te

tikanga mo te hangai nga huarahi i te ta- kiwa katoa o Waitara. Ma koutou ka whakaae ki enei tikanga, ka

riro mai koutou ki raro ki te maru o te Ture; a ka waiho kia koutou ake ano te tikanga mo o koutou taonga, mo o koutou whenua—ekore e ahatia.

Ki runga ano ki te ritenga o te pukapuka i panuitia i te 29 o nga ra o Nowema i te tau 1859, ka maharatia ano nga wahi o nga tangata e kitea ana e pono ana to ratou paanga ki te pihi whenua i Waitara.

WHAKAPUAKANGA A HAPURONA.

E whakaae ana ahau ki nga tikanga o te maunga rongo a te Kawana, i korerotia mai ki au. E mohio pu ana ahau ki aua tikanga;

a, e whakaae ana ahau, moku, mo oku