No. 3
18950614

page 1  (4 pages)
2to next section


 
TE PAKI O MATARIKI

NO. 31 MAUNGAKAWA CAMBRIDGE, WAIKATO, NEW ZEALAND, HUNE 14, 1895.

Te Paki o Matariki. KA TAKOTO TENEI PAKI MO AKE AKE TONU ATU.

MAUNGAKAWA, HUNE 14, 1895. TE WHAIKORERO A KIINGI MAHUMA TA- WHIAO POTATAU TE WHEROWHERO I TE PUARETANGA O TE KAUHANGANUI I TE 2 O NGA RA O MEI, 1895.

TAKU KUPU, ka tu ake nei. He mea ake naku, ki nga Rangatira: He mea nui noa atu tenei mea te Aroha, i waihotia iho hei pupuru ma tena Rangatira, ma tena Ranga- tira. "He mea ake naku, ma te Atua tonu e tiaki." He mea ake naku ki nga Iwi e toru nei, ki nga Matariki, ki nga Manukura, ki nga Whakamarumaru, koina nga tangata tiaki o te Putea nei. I puta ano i a ia tenei kupu, ma te Atua tonu e tiaki. He mea ake naku, ko tenei mea ko te Aroha, kaua e purutia ki nga Maori anake, engari Aroha ana ki nga Maori, Aroha ana hoki ki nga Pakeha. Ko tenei mea ko te Aroha, ka okioki, ka okioki ki te tangata. Waihoki ko te ta- ngata, ka okioki, ka okioki ki te Atua. Ko tenei mea ko te 'Pakanga' kua wha- kahokia noatia atu ki Tawahi; kei reira e takoto ana:— He mea ake naku ki nga Rangatira nei, kia ata titiro mai; kia tika tonu te titiro mai. Me mutu taku kupu i konei. (Kia Ora tonu tatou katoa, me nga Pakeha hoki, ma te Atua tonu tatou katoa katoa e tiaki, mo ake tonu atu :— Heoi nei aku kupu.

TE WHAIKORERO A TE KIINGI KI NGA IWI I TE PUARETANGA O TE KAUHANGANUI I TE 7 O NGA RA O MEI 1895.

____—————— TAKU KUPU KA TU AKE NEI. He mihi naku ki nga Rangatira, katoa ! katoa!! katoa!!! — Ki nga Rangatira, o nga Motu e rua nei, o Aotearoa, me te Waipou- namu : Kia ora tonu koutou, ma te Atua to nu e tiaki:—Ki te tika tenei hanga te ku- pu ko te Atua tonu tena. K ora ana taku ngakau ki taku kitenga i a koutou i nga Rangatira o nga Motu e rua nei, o Aotearoa me te Waipounamu, he mea ake naku, I kiia ano e taku Matua tenei ku- pu, kia haere mai nga Rangatira, me nga tangata matau ki konei, ki konei hurihuri ai, ki a hurihuri tahi, ko taau, ko taau, ko taku, ka rawaka. Na taku Matua ano te ku- pu nei, a waihotia iho enei kupu hei tiroti ro ma nga Rangatira katoa, Puta puta puta noa. He kupu ake ano tenei naku ki nga Ha pu e toru nei, ki nga Matariki ki nga Manu kura, ki nga Whakamarumaru, ki nga Tu muaki o te Kiingitanga o taku PAAPA, Kia ora tonu koutou katoa katoa!! katoa!!! tie kupu ake naku, kia pai te whaka takoto i te kupu, kia tika, kia tika, kia ti ka, kia kaha, kia kaha, kia kaha, ki te tika te whakatakoto i te kupu, ko te Atua tonu tena, ma tena e whakaae ai te Iwi katoa, katoa, katoa; —Whiriwhiri marire, a ka oti waihotia iho, mo te haere o tera Rangatira, o tera Rangatira, hei aha i te kupu kua ta- koto, kia ora tonu te Iwi katoa katoa ka- toa, ma te Atua tonu tatou katoa e tiaki.

TANA TAINGAKAWA TE WAHAROA.

TENA koutou katoa e nga Rangatira kua rupeke mai nei ki tenei waahi,— he mihi atu naku kia koutou, ma te Atua tatou katoa e tiaki. Te mea i tu ake ai ahau, he whakama- rama atu ki a koutou, i te mea, kua rongo ke tatou i ana kupu e whaki nei ki a ta- tou, Kei mahara mai koutou he kupu hoki aku. Koia nei ahau i tu ake ai, he wha- kaatu kia koutou ko to tatou ra, kei a koutou, me nga tikanga, kei a koutou; kua mutu (Tana) kua taka mai kei a tatou, kite puta atu tatou ki te marae, kei a koutou te ikanga:—Heoi nei.

TE POKIHA TARANUI. " E Tama tena koe, tena koe, e hoa tena koe; e Pa tena koe, kei te nohoanga o to MATUA : He mihi atu naku kia koe, tena koe kei te nohoanga o to MATUA. Ka pai o kupu, ka tika, koina katoa nga kupu a to MATUA. Koina ahau i whakamihi ai ki a koe, ka pai o kupu. " Waiata " E Ihowa tohungia rapea matou;—tera atu te roanga, E Tama kia Ora tonu koe.

KEEPA TE RANGIPUAWHE. Tenei ahau, ka tu ake ki runga, e tu tau- hou ake ana i roto i tenei Whare, he aha- koa. Te take i tu ake ai ahau ki runga He whakamihi ake naku, tena koe e Tama, Ka mihi atu ahau kia koe, kua waiho nei koe hei matua mo nga Iwi. Ka mihi atu ahau ki a koe; Ka mihi atu hoki ahau ki a koutou e nga Iwi, me nga Rangatiratanga, Mo koutou i manawanui, i mau hoki ki nga mahi. Ka whakanui atu ahau ki a koutou, Tena koutou katoa.

TE POKIHA. TARANUI. Taku tu ake ki runga, mo tenei e kiia mai nei, kei a matou te tikanga mo to tatou ra ki te marae. Ae, me tu te korero akua-