No. 9
18930725

page 2  (21 pages)
to previous section1
3to next section


 
PLEIADS Te Paki o Matariki.

KA TAKOTO TENI PAKI MO AKE, AKE TONU ATO. MAUNGAKAWA, HURAE 25, 1893. NGA kupu e whaona e ahau, ki roto i taku Pu- tea e haria ai e ahau ki nga marae, o Aotearoa, me te Waipounamu, me era atu wahi o te ao, e haere ai ahau. Ko nga kupu e ahu ana ki te tika, ko te Pono, ko te Aroha; me te Atawhai. E hoa ma, ma te Matua o te tika tatou e tiaki. Haere mai kia kite koutou i ahau, ka haere atu nei hoki ahau, kia kite i a koutou. Whakarongo mai, e nga iwi o runga, o raro; o tenei tai, o tera tai, me te tuawhenua. E kou- tou ra e hoa ma, e noho maina koutou i nga marae o Aotearoa, whiti atu ana ki te Waipou- namu, tena ra koutou katoa. Nga Tane, nga Wahine, nga Tamariki, nga Ruruhi, me nga Koroheke. Nga Iwi nunui, Rangatira hoki, o te Ikaroa a Maui, Aotearoa me te Waipouna- mu. He aumihi atu tenei naku kia koutou ka- toa, e oku hoa aroha, e noho maina koutou, kei nga pito e wha o to tatou ao. Tena koutou. Ko ahau tenei ko " TE PAKI O MATARI- KI," e haere atu ana ki te whakaatu i nga ku- pu o roto i taku Putea, ka haria atu nei e ahau. Kia tau ra te rangi marie ki a koutou katoa,

TE KAUHANGANUI. TE PUARETANGA Tuarima o Te Kauha- nganui o Te Kingitanga o to Iwi Maori o Aotearoa, me Te Waipou- namu. I Whakapuaretia e Kingi Tawhiao, i te 2 o nga ra o Mei, i te tau 1893. TE KINGI i runga i tona AHUREWA. Ka whakapuakina e ia tenei Whai- korero ki nga Matariki, ki nga Ma- nukura, kinga Whakamarumaru. He kupu ake nuku, kia rongo tonu mai koutou, katoa, katoa, katoa, puta, puta, puta noa. Tenei Iwi te Matariki, te Manukura, tenei Iwi te Whakamaru- maru, tenei Iwi te Rangatira, tenei Iwi te Iwi nui tonu, puta, puta, puta noa te Motu nei, o te Hiku mai, a, puta noa to Upoko o te Motu noi, whiti atu. Taku kupu tonu ake, ko tenei kupu na aku; — Ma te Atua tonu koutou katoa e tiaki, tatou katoa, katoa, katoa e tiaki. Kia rongo tonu mai koutou i taku kupu, kaore rawa e mahue i ahau aku kupu, he ahakoa kua tohungia, ka korerotia ano e ahau, ka haere ano ahau ki aua kupu rano, he ahakoa kua rongo ano he ahakoa. "He kupu ake naku, mo tenei kupu na, mo te Kawanatanga o te Iwi Maori ' puta, puta, puta noa tenei Motu, o te Hiku mai, a, puta noa ki te Upoko o te Motu nei. Ko nga kii ka- toa, katoa, katoa, ko to hopuatanga te- nei. Mo taua Kawanatanga, noku te- nei Kawanatanga. Noku tenei taonga, no te Iwi Ma- ori, koia tuku kupu e ki ake noi, wai- he toku Kawanatanga to te Iwi Mao-

Pleiads or seven Stars

I AM PLEIADES FOR EVER AND EVER MAUNGAKAWA, JULY 25th 1893. THE goods which I place into my haversack and carry to the arena of Aotearoa and the Motu Pounamu and other places of the whole world are the words of truth, nothing else but the whole truth; love, and to help ono another. Friends, may the Father of Truth guide us Come and see me as I now appear to you.

Hearken to me, the nations of both islands of this sea, and of that sea, and of the main land; salutations to you all, men and women old and young, and great nations and chiefs of the North and South Island, and of the four parts of the world. Friends, greetings to you all.

I, PLEIADS appear to you. and show you the words in my haversack. Peace be unto you all. THE KAUHANGANUI.

THE FIFTH Session of the Kauhanganui ' of the Maori race, of Aotearoa and Waipounamu, Holden at Maunga- kawa, on the 2th day of May, 1893.

WHEN KING TAWHIAO Sat upon the THRONE, and Addressed the assem- bly, who wero Gathered there.

HEAR ye all to these words of mine, right through. This Nation the Matariki Manukura Whakamarumaru and (Ra- ngatiras,) Chiefs and the whole nations right through this Island,from the tail right through to the head, and across the Seas. My expressions are these words:— God shall protect you all, all of us, He shall look after. Listen to my words, I shall never leave my words, no matter if they are already uttered, 1 shall utter them again. I will refer to the same words, no mutter if you have heard them already, never mind, this word of mine ( re the Gov- ernment of the Maori Race) right through this Island from the tail to the head, all these words and express- ions, this is the Hollow for them : (i e the Maori Council.)

These are my treasures, belonging to you, the Maori Nation, that is why I say leave (lot my Government remain) the Government of the Maori Nations Kawanatanga, me hoki ki tona haere- nga mai. Kua tohungia ra hoki, huri ke ana te taha tuhituhi, huri ke ana te taha rakau, tirotiro kau ana. Mo hoki ki Ingarangi, waiho toku Kawa- natanga ki a au, ko au tonu te tanga- ta mana e whakahaere. He kupu naku kia ata rongo mai koutou, ahakoa kua kiia ano, he aha koa. Ko nga Pake- ha-maori, me nga Pakeha toa, Paraki- mete, Kamura, ko au te tangata mana e whakahaere. Kotahi ki au, kotahi ki a ia, ka rua ki au, ka ma ki a ia, ki aku Pakeha e paingia ana e au. Ka toru ki au, ka toru ki a ia, heoti mutu tonu. Ko au te tangata mana e whakahaere; mana ka tango atu kia ahatia, he ahakoa. E hara i te mea mo enei Pakeha anake e noho nei i Kemureti, kao, engari mo nga wahi katoa, katoa : katoa; puta, puta, puta noa, whiti atu ki tera Motu, maku tonu e whakahaere. He kupu mutu- nga tenei naku. Kia rongo tonu mai koutou, mo nga Iwi katoa, katoa, ka- toa o te Motu nei, kia kotahi, kia ko- tahi, kia kotahi. Koi nei te Uhutanga mo nga Iwi katoa, ko te Kauhanganui, me mutu te tohe a te tangata, ki te aha, ki te aha, penei ano me te Huru- mutunga mai o taku haere. Heoi ano taku kupu, ka mutu i konei.

TE WETEKANGA. NGA WHAI-KORERO A TAWHIAO i TE WE- TEKANGA O NGA Iwi KIA HOKI KI O RATOU KAINGA I TE 25 O NEI, 1893. TAKU kupu tonu ake kia rongo tonu mai nga Matariki, nga Manukura, nga Whakamarumaru, nga Rangatira, te Iwi nui tonu, katoa, katoa, katoa, He kupu ake naku kia rongo tonu mai koutou; e noho maina hoki ratou, e whakarongo mai nei. He kupu ake naku, ko tenei kupu na:—''Ma te Atua tonu tatou katoa e tiaki, mana tonu e whakamarama, mana anake e tiaki, i maua tonu e homai te maramatanga I ki roto ki o koutou ngakau." Tenei kupu aku aku kia rongo tonu mai kou- tou :— "Ko to ra tenei e Wetekina ai, tera Iwi, tera Iwi, ki tona waahi, ki tona waahi. Ko te ra tenei e hikoi ai te wae matau, raua ko te wae maui. " Ka Wetekina i tenei ra, ka Wetekina, i ka Wot kina, ka Wetekina. He kupu | ako naku kia rongo tonu mai koutou, • e ki ana tenei kupu:— Wetekina, nga raruraru i runga i nga Marae; katoa; katoa, katoa. I taku ano ka wetekina, wetekina hoki tau, Weteki- na, ! Wetekina !! Wetekina !!! kaua e waiho. H o kupu ake naku kia roego tonu mai KOE,— A KOE tonu nano, "Wetekina, Wetekina, Wetekina, puta puta puta noa to Aupouri." Mo tenei anake, ka whakamutua e ahau tenei, ka wharikitia atu e ahau ki raro ki a Tawhiao.