No. 19
18990901

page 2  (10 pages)
to previous section1
3to next section


 
Te Pipiwharauroa, He Kupu Whakamarama. Nama 19.GISBORNE. Hepetema 1899. TE PIPIWHARAUROA. We would advise all our distributors and agents not to give away copies of Te Pipiwha- rauroa broadcast, like tracts, but to endeavour to obtain regular subscribers among the na- tives in their districts. Maoris, like any other people, will appreciate more what costs them something. We are confident the paper can make its own way among the Maoris, and can pay for itself. Te Pipiwharauroa is gaining very strongly both in financial support and in popularity. Kei te peheatia ra e o matou hoa nga kape maha o ' Te Pipi' e tukua atu ana ki a ratou? Kaua rawa e pangaia tetahi kape kotahi, enga- ri me hoatu ki te tangata, me te tono atu kia tango tuturu i te pepa. Ehara i te mea ma te reo kauwhau anake e uru ai te maramata- nga ki te ngakau o te tangata; uru ake te ma- ramatanga ki te ngakau i te reo haangu o te pukapuka. E kore etahi tangata e whakaro- ngo ki te kauwhau, otira tera pea e korero i te kauwhau a te nupepa. E kore matou e tuku tonu atu i te pepa ki nga tangata kaore e hamumu mai nga waha, nga pakete. I te apiti ki " Etahi Tamariki Maori " kaore a Retimana Poraumati i te Tari o te Hupiri- mi Kooti.; kei te Tari ia o te Kooti Whenua Maori. Tena koutou e te iwi. Ka tukua atu ano tatou mokai ki ona marae tangi haere ai, " Kui! Kui! Whitiwhitiora! " Reweti T. Mokena Kohere. TE HAHI MOMONA. I taku korero tuatahi i ahu aku kupu mo runga i te whakahe a te Momona mo te kohi- kohi. Na ratou te whakahe me te whakape- hapeha, heoi taku ko te whakaatu i. te tika o te Hahi e tawaingia nei, e raupatungia nei e ratou. Ehara i te mea maku e tika ai te Hahi engari ma tona tika ano. Ehara. ahau i te minita, i te pihopa, heoi ano he kohungahunga kau, a kaore hoki au i te mea ko ahau te ma- ngai o te Hahi o Ingarangi. Kaore aku hiahia ki te tautohe engari he hoha i nga mahi wha- kapehapeha, i nga mahi tawai a te Momona. Kua kite ahau i tetahi korero roa, i roto i 'Te Tiupiri' na tetahi tangata no Ngapuhi, ko Wiremu Heremaia te ingoa, he whakanui na- na i te Hahi Momona. Kei te whai pea ia kia tahuri nga kai-korero o ' Te Tiupiri' ki te Mo- mona. E tuhi ana ahau ki nga tangata kei te titakataka nga whakaaro hei whakatau i o ra- tou ngakau. Whakaarohia e hoa ma te wehi o te Momona ki te kauwhau ki a ratou na pakeha a te kore hoki e aro atu o te pakeha ki te ka- rakia Momona. Mehemea kei a ratou te ro- ngopai o te oranga, he aha te take i kore ai ratou e kaha ki te whakaora i nga wairua o nga pakeha o tenei koroni, a i tonoa ai e rua ano ki te kauwhau ki te 700,000 pakeha, a i toru tekau rawa ai ki a tatou Maori ruarua nei? E nga Momona, he aha te take ? Ki te ki a Wiremu Heremaia he iriiri hou te, rumaki, na te Momona pea i kite. Ki taku whakaaro heoi ano nga mea hou o te Hahi Momona ko te Pukapuka a Moromona, me te moe tokomaha i te wahine. Ko te ngahuru o te wahine, he tikanga pai ki nga tangata e hia- hia ana kia maha a ratou wahine, otira kua kiia e etahi minita Momona pakeha kua wha- kakahoretia taua tikanga i to ratou hahi. Ka mutu hoki! Ka hoki ake ano aku kupu mo te iriiri rumaki. Ehara tenei tikanga i te mea hou, ehara i nga Momona. Ko enei hahi i te ao he rumaki ta ratou iriiri: ko te Baptist, Plymouth Brethren, me te Hahi o Ingarangi ' — ae, me te Hahi o Ingarangi! No muri noa nei te Momona, kua rumaki noa atu enei hahi katoa, a kei te rumaki i enei ra. He ko- rero hou tenei ki te Momona, ki etahi Maori hoki. Ko te Maori anake kei te kuare ko te Momona anake te hahi rumaki. E rua nga tikanga iriiri a te Hahi o Ingarangi, ko te tau- hiuhi, me te rumaki. Tirohia " Te tikanga