ACKU Library Catalogue ACKU website
بابی، لطیف جان. -- پښتو او اوېستا وییښود (قاموس) : لومړۍ برخه...
ښونکي ګڼه
رساله
PK
6793
الف99
ب22
1379
ليكوال بابی، لطیف جان.
سرليك پښتو او اوېستا وییښود (قاموس) : لومړۍ برخه / لیکوال لطیف جان بابی.
دخپرونی نښه لاهور : پښتو یون، 1379.
سپړنه دری، 50مخه ؛ 21 س م.
سلسله (پرله پسی خپرونه ؛ 3).
نوټ Summary: Pashto – Avesta dictionary.
فرعي سرليكونه پښتو ژبه – قاموس – اوېستا.
حقوقي شخصيت پښتو یون.
پرله پسي شميره 8961
19075
ژبه Pushto, Avesta
دژبی کوډ A
کاپی 2
څرگندونی Scanned for NEH
دثبت شمیره 19155