ACKU Library Catalogue ACKU website
کارمل ، ببرک -- در اغوش میهن / ببرک کارمل
شماره رهنما
B
4.383
KAR
7731

موءلف کارمل ، ببرک
عنوان در اغوش میهن / ببرک کارمل
مشخصات نشر (کابل) : 1361.
تشريح 75 صفحه : عکسونه
سرعنوان موضوعي کارمل ، ببرک – بیانات و مقالات
شماره مسلسل 7731
لسان Dari
کاپی 1
شماره ثبت 19421