"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bok-Bu Bui-C Ca Cas-Ch Cha-Ci Civ-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cov-D DE-De Dec-Der Der-Di Die-Dis Dis-Do Dr-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Enz-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goo-Gu Gui-H Ha-Hi Hig-Ho Hou-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Ini-Int Int-Inv Inv-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Lay Lay-Le Lei-Li Lin-Lo Loc-M MR-Ma Man-Mat Maw-Me Mer-Mi Mil-Mo Mod-Mou Mov-N NG-Na Nat Nat Ne New-No Not-O On-Op Opi-Ow Ox-P Pa-Pe Pea-Pet Ph-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Res Res-Ri Ro-S SM-Sc Sco-Se Sei-Sh Shi-So Soc-Sou Sou-St Sta-Str Str-Su Sub-Sup Sup-T Ta-Te Tea-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Thr Thr-To Tow-Tr Tra-Tro Tro-U UN-Uc Um-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Weg-Wh Why-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اف-[ر [ره-[ک [کت-А Аф-آ آذ-آغ آغا-آو آوا-ا اث-اخ اخت-اد ادب-ار ارک-اس اسا-است است-اسل اسل-اص اصو-اف افس-افغ افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ام اما-ان انت-انر انس-انی انی-ای اید-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بی بیک-ت تا تار تار-تح تحق-تر ترب-تع تعا-تف تفس-تو توح-تی تیو-ج جر-جم جمع-جن جنگ-ح حج-حق حق -حقو حقو-خ خا-خج خد-خل خلا-خی خیا-د د د ا-د ب د ب-د ح د ح-د ر د ر-د ش د ش-د ق د ل-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا دار-داف داف داف-دای دای-دح دحض-در در -درح درح-دری درې-دس دسپ-دف دفه-دم دمل-دن دنړ-دو دوز-دپ دپښ-دک دکا-دی دیم-ر را راه-رس رسا-رن رنگ-ره رهن رهن-رو روز-رژ رښ-ز زم-زن زنا-زو زول-س سا-سخ سخن-سر سری-سه سهم-سی سیا-سیس سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عد-عل علم-غ غا-غچ ف فر فره-فق فقه-ق قا-قر قره-قم قما-ل لش-لو لوی-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مد-مر مرو-مس مسی-مع معا-مغ مغل-مل ملی-مو موا-موږ موږ-ن نا-نث نج-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نک نکت-نی نیم-ه هز-هن هنر-و وت-وض وضع-وی ویژ-پ پا-پر پره-پش پشي-په په په په -پټ پژ-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چپ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کور-ګ ګو-گ گز-گف گفت-ی یا-یو یون-‏ ‏ن-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsبی سر پناه ماشوم / جی. ایم. جی. لوکلیزیو ؛ ژباړه اکبر وردګ.
open this section of the library and view contentsبی نظیر بوتو دختر شرق : خاطرات بی نظیر بوتو، نخست وزیر فقید پاکستان / بی نظیر بوتو ؛ ترجمه علیرضا عیاری.
open this section of the library and view contentsبی نومی هلک = پسر بی نام / لیکنه ادریش شاه ؛ ژباړه او ترتیب ی پروین پژواک او هژبر شینواری ؛ رسامی مونا کارون.
open this section of the library and view contentsبی وسلی کول، دجروتامونو انحلال او بیا وسلوال کیدل؟ په افغانستان کی دبی وسلی کولو اغیزی / لیکونکی کریستین دینس.
open this section of the library and view contentsبی ځایه شوی کډوال او پناه اخیستونکی : دبشر دحقوقواو نړیوالو بشردوستانه حقوقو له نظره / ملک ستیز.
open this section of the library and view contentsبی کوره مرغۍ : لندې کیسې / راټولونکی عبدالقدیر خموش.
open this section of the library and view contentsبیا بیاموز / تهیه کننده احمد جاوید پایا، عبدالرسول قدیری.
open this section of the library and view contentsبیا بیاموز/ تهیه کننده احمد جاوید پایا، عبدالرسول قدیری.
open this section of the library and view contentsبیا گل بچینیم : مجموعه شعر کودک / پروین پژواک.
open this section of the library and view contentsبیائید راجع به ایچ-ای-وی و ایدز چیزی بدانیم = راځۍ چې د ایچ-ای-وی او ایډز په هکله څه پوه شو/ اداره نجات سنتر
open this section of the library and view contentsبیان : (ویژه نامه مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت) / صاحب امتیاز مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت ؛ تهیه و ویرایش مدیریت آگاهی عامه بخش نشرات.
open this section of the library and view contentsبیان : ادبی فنون نوې کتنه / محمد ابراهیم همکار.
open this section of the library and view contentsبیان الادیان / تألیف ابوالمعالی محمد بن نعمت علوی ؛ به تصحیح محمد تقی دانش پژوه ؛ با همکاری قدرت الله پیشنماز زاده.
open this section of the library and view contentsبیان حقایق وانتقاد کتاب خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا / نویسنده عبدالحمید مبارز.
open this section of the library and view contentsبیان نامۀ وارثان زمین / سراینده واصف باختری.
open this section of the library and view contents (3)بیانیه
open this section of the library and view contentsبیانیه ببرک کارمل : متن بیانیه رادیوتلویزیونی ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان رئیس شورای انقلابی وصدر اعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان بمناسبت سال نو که شب اول حمل از رادیو وتلویزیون جمهوری دموکراتیک افغانستان ایراد کردند / ببرک کارمل.
open this section of the library and view contentsبیانیه ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. ورئیس شورای انقلابی ج.د.ا به مناسبت حلول عید سعید اضحی / ببرک کارمل.
open this section of the library and view contentsبیانیه ها، اعلامیه ها، وطومارها پیشتبانی از حزب وحدت اسلامی افغانستان / انتشارات وحدت وابسته به حزب وحدت اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contentsبیانیه های رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان / حامد کرزی.
open this section of the library and view contentsبیانیهء جلالتمآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح تعمیر قول اردوی تندر پکتیا / حامد کرزی.
open this section of the library and view contentsبیایید از مولانابیاموزیم / نویسنده گان محصلان صنف چهارم شاخه دری ؛ زیر نظر برزین مهر.
open this section of the library and view contentsبیایید طبیب خود باشیم / پژوهش ونگارش سید اکرم سینایی ؛ تحت نظر امان الله مرادی.
open this section of the library and view contentsبیایید مسیحیت را بهتر بشناسیم / سید ثارالله ظهور.
open this section of the library and view contentsبیجا شدگان، مهاجرین و پناهندگان : از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانۀ بین المللی / نویسنده ملک ستیز ؛ ویراستار محمد نعیم نظری.
open this section of the library and view contentsبیجا شدگان، مهاجرین وپناهندگان : ازدیدگاه حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه بین المللی / ملک ستیز ؛ ویراستار محمد نعیم نظری.
open this section of the library and view contentsبید خونین و داستانهای دیگر / اهتمام تورپیکی قیوم.
open this section of the library and view contentsبیدارگر عصر، سید جمال الدین الحسنی الافغانی / مؤلف فضل الرحمن فضل.
open this section of the library and view contentsبیداری اسلامی بین جمود و افراط گرایی / مؤلف یوسف قرضاوی ؛ مترجم محمد صدیق راشد سلجوقی.
open this section of the library and view contentsبیدلگرایی : و مروری بر زمینه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن در افغانستان / اسدالله شعور
open this section of the library and view contentsبیرق سفید : مجموعه داستانهای کوتاه / نوشته عبدالرحمن درۀ تختی.
open this section of the library and view contentsبیرلشیک : بازتاب دهنده دیدگاههای مردم / نشریه انجمن جوانان ترکمن.
open this section of the library and view contentsبیست ماه در زندان پلچرخی / اثر روشن احمدشاه.
open this section of the library and view contentsبیست ماه در زندان پلچرخی / اثر: روشن احمد شاه.
open this section of the library and view contentsبیست مقاله بهار / گرد آورنده سید داؤد یعقوبی.
open this section of the library and view contentsبیلانس وپلان توزیع محصولات صناعتی / وزارت پلان.
open this section of the library and view contentsبینش : نشریۀ آموزش و پرورش / ماهنامه کمیتۀ تعلیم و تربیۀ مهاجرین افغان اسلام آباد – راولپندی.
open this section of the library and view contentsبینش و گزنیش : ماهنامه / ارگان نشراتی ستاد انتخاباتی عالم امینی.
open this section of the library and view contentsبینه : گاهنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی / جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان.
open this section of the library and view contentsبینوایان / نویسنده وکتور هوگو ؛ مترجم کورگیس آقاسی ؛ رسام نجیب الله مهرزاد.
open this section of the library and view contentsبیو فزیک / مؤلف میر محمد ظاهر حیدری.
open this section of the library and view contentsبیو فزیک / پښتنه بنائی.
open this section of the library and view contentsبیولوژی مالیکولی حجره / مؤلف علی یوسف پور.
open this section of the library and view contentsبیوگرافی سناتورهای افغان.
open this section of the library and view contentsبیوگرافی یازندگی نامه دانشمند ومفکر بزرگ افغانستان علامه محمود طرزی / نصیر سهام ؛ اهتمام عبیدالله عتیق.
open this section of the library and view contentsبیړنی لویه جرګه او مشرقی ولایاتو کی دانتخاباتو بهیر / شاه محمود میاخیل.
open this section of the library and view contentsبیړنۍ درملنې / لیکوال عبدالولی رنځمل وردګ.
open this section of the library and view contentsبیړنۍ طبي درملنې / لیکوال محمد علی منصوری ؛ ژباړن سید ملیار سادات.
open this section of the library and view contents (2)بیړنۍ لوئ جرگی ته یوه کتنه 1381 کال مرغومی / لیکوال سرمحقق سید امین مجاهد؛ژباړونکی نصرالله سوبمن.
open this section of the library and view contentsبیکاری علل و پیامدهای اقتصادی آن در افغانستان طی سالهای اخیر : پروژه تحقیقاتی دیپارتمنت اقتصاد (NCPR) / محققین عبدالحکیم ... .