Cover Image

شیرعلی، لایق. -- لایق شیرعلی سرایشگر درد ملت / به کوشش... -- 1390

شماره رهنما
891.5931ر
966ش
1390

موءلف شیرعلی، لایق.
عنوان لایق شیرعلی سرایشگر درد ملت / به کوشش شمس الحق آریان فر.
مشخصات نشر کابل : بنگاه انتشارات میوند، 1390.
تشريح 95 ص. ؛ 22 س م.
شخص حقوقي بنگاه انتشارات میوند.
شماره مسلسل 17719
لسان Dari
کاپی 1
شماره ثبت 15604