Cover Image

منابع آسیای میانه بزرگ مروری بر آبهای فرامرزی...

شماره رهنما
341.442
۷۷۴ م
1394
+
PDF
عنوان منابع آسیای میانه بزرگ مروری بر آبهای فرامرزی افغانستان
مشخصات نشر [کابل ] : مطبعه سعادت، ۱۳۹۴.
تشريح ح، ۵۸ ص : نقشه ؛ ۲۶ س م.
نوت نوت " شامل معلومات در مورد حوضه های آبی افغانستان: حوضه آبی آمو دریا، حوضه آبی دریای کابل، حوضه دریای هلمند، حوضه آبی دریای هریرود، حوضه دریای شمال".
سرعنوان موضوعي چاپ دوم.
شامل فهرست های ماخذ (۵۱-۵۸).
افغانستان – انکشاف منابع آبی.
افغانستان – حقوق آب – ایران.
افغانستان – حقوق آب – پاکستان.
افغانستان – حقوق آب – جمهوری های آسیای مرکزی.
افغانستان – حوضه های آبی.
آب -- چالش ها و راه حل ها.
شخص حقوقي اسد الله شفایی.
آدرس الكتريكي https://af.boell.org/sites/default/files/afghanistan_tbw_dari.pdf
شماره مسلسل 20132
20133
لسان دری
کاپی 1
شماره ثبت 17303