Cover Image

حیدری، میرمحمد ظاهر. -- بیو فزیک / مؤلف میر محمد ظاهر حیدری. -- 1389

شماره رهنما
574.191
949ح
1389
+
سی دی
موءلف حیدری، میرمحمد ظاهر.
عنوان بیو فزیک / مؤلف میر محمد ظاهر حیدری.
مشخصات نشر کابل : پوهنځی طب پوهنتون بلخ، 1389.
تشريح [10]،ل، 379 ص. ؛ مصور ؛ 22 س م. + سی دی.
شابك 9789936201538
نوت شامل فهرست های مآخذ: 372-379 ص.

“bio physics / M.Zahir Haidary.” – back cover.
سرعنوان موضوعي بیوفزیک.
بیوفزیک – کتاب درسی.
بیوفزیک – کتاب دستی، کتاب رهنما وغیره.

شخص حقوقي پوهنځی طب پوهنتون بلخ.
شماره مسلسل 16769
16770
لسان Dari
کاپی 1
نظريات نسخه موجود در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU) توسط ډاکټر یحیی وردګ اهدا شده است.
شماره ثبت 15267