Cover Image

نیک آئین، امیر -- واژه های سیاسی و اجتماعی : شامل توضیح... --

شماره رهنما
320.03ر
924ن
[1387؟]
موءلف نیک آئین، امیر
عنوان واژه های سیاسی و اجتماعی : شامل توضیح مختصر در بارۀ یکصد واژه سیاسی و اجتماعی / امیر نیک آئین.


مشخصات نشر [تهران] : [بی نا]، [1387؟].
تشريح 193 ص. ؛ 22 س م.
سرعنوان موضوعي علوم سیاسی – واژه نامه ها
علوم اجتماعی – واژه نامه ها
شماره مسلسل 13789
لسان Dari
کاپی 1
شماره ثبت 12296