Cover Image

افتتاح عمارات پولی تخنیک پوهنتون کابل : نشریه... -- 1348

شماره رهنما
378.0711581ر
625الف
1348
عنوان افتتاح عمارات پولی تخنیک پوهنتون کابل : نشریه ریاست های تعمیرات وتدریسی پولیتخنیک.
مشخصات نشر کابل : دفرانگین دانتشار موسسه، 1348.
تشريح 20ص، [46] ورق لوحه : مصور، تصویر ؛ 22 س م.
نوت عنوان روی جلد.
سرعنوان موضوعي ساختمان سازی – پولیتخنیک پوهنتون کابل.
باسازی -- پولیتخنیک پوهنتون کابل.
مسکن -- پولیتخنیک پوهنتون کابل.
شماره مسلسل 7395
لسان Dari
کاپی 1
شماره ثبت 6515