"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsافغانستان : احیای مجدد ملی وزدایش فقر ورل زنان در اینده افغانستان / بانک جهانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : از انتخابات ریاست جمهوری تا انتخابات پارلمانی : خلاصه گزارش وپیشنهادات / گروه بین المللی بحران.
open this section of the library and view contentsافغانستان : اقتصادی تشویقی او پرمختیایی نوښتونه دتریاکو دتولید او کمولو لپاره / کرستوفر وارد ... .
open this section of the library and view contentsافغانستان : بسوی قانون جدید.
open this section of the library and view contentsافغانستان : تاریخ و جغرافیا / نویسنده لوئیس دوپری ؛ مترجم جعفر رسولی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : تاریخ، سرزمین، مردم / محمود شاکر ؛ مترجم عزیزالله علیزاده مالستانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : تطبیق بدیل حبس در مطابقت با معیارات بین المللی وقوانین ملی : راپور ارزیابی / پروژه دفتر ملل متحد برای مواد مخدر وجرایم، اصلاحات سیستم محابس در افغانستان.
open this section of the library and view contentsافغانستان : تقاضی جمعی برای کمک / ملل متحد.
open this section of the library and view contentsافغانستان : جنگ، سیاست وجامعه (1371-1357ش) / آنتونیو جیوستوزی ؛ ترجمه اسد الله شفایی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : حالت بشری اظطراری مداوم بررسی میان دوره یی تقاضی جمعی دفاتر ملل متحد (اول اکتوبر 1994 الی سپتمبر 1995) / دفتر ملل متحد برای انسحام کمکهای بشری به افغانستان.
open this section of the library and view contentsافغانستان : خود – ارزیابی نیازمندی های ظرفیت ملی برای تنظیم محیط زیست جهانی و برنامه عمل ملی سازگاری در برابر تغییر اقلیم : گزارش مشترک نهای.
open this section of the library and view contentsافغانستان : دبشپړی ودی ملی رپوټ 2004 : امنیت په یوه انسانی بڼه ګواښونه او مسولیتونه / دملګرو ملتونو پرمختایی اداره.
open this section of the library and view contentsافغانستان : ددیموکراسی اوجمهوریت په کلونو کی (1963 – 1978) / لیکوال عبدالغفار فراهی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : در دایرت المعارف تاجیک وآثار سایر پژوهشگران / گزارنده ومترجم باتحشیه وتعلیق جلال الدین صدیقی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : در سالهای دموکراسی و جمهوریت 1963-1978 / مؤلف عبدالغفار فراهی ؛ ترجمه محمد ولی ځلمی.
open this section of the library and view contents (2)افغانستان : در پنجاه سال اخیر.
open this section of the library and view contentsافغانستان : در چنبر گردباد سهمگین تاریخ : گزیده سخنرانی ها درکابل، لندن وتهران / عزیز آریانفر.
open this section of the library and view contentsافغانستان : دری میاشتنی خپرونه / دافغانستان دتاریخ ټولنه.
open this section of the library and view contentsافغانستان : دزندانونو سیستمونه په مایوسی سره ترمیم ته ضرورت لری / دعفوی نړیوال سازمان.
open this section of the library and view contentsافغانستان : دنوی اساسی قانون په لور.
open this section of the library and view contentsافغانستان : ده سال تباهی وبربادی / مولف ابصارحسین رضوی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : زما وروستی جگړه / م. ا. گارییف ؛ ژباړن محمد طاهر کاڹی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : سرزمین حماسه وفاجعه / مولف عتایت الله سادات.
open this section of the library and view contentsافغانستان : سیاسي کمزوري او بهرنۍ مداخله / لیکوال نبي مصداق ؛ مترجم نثار احمد صمد.
open this section of the library and view contentsافغانستان : سیستم فروریخته محابس مایوسانه در انتظار ترمیم / سازمان عفو بین المللی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : شهریة تعنی بشنون افغانستان.
open this section of the library and view contentsافغانستان : عصر مجاهدین وبرآمدن طالبان / چنگیز پهلوان.
open this section of the library and view contentsافغانستان : فرصتها وتهدید ها / نویسنده مجید محمد پور.
open this section of the library and view contentsافغانستان : فډرالیزم؟ / محمد انعام واک ؛ مهتمم فرید بزگر.
open this section of the library and view contentsافغانستان : مشوق های اقتصادی وابتکارات انکشافی غرض کاهش تولید تریاک / کریستوفر وارد ... .
open this section of the library and view contentsافغانستان : معلومات مختصر از ولایات : جوزای 1390.
open this section of the library and view contentsافغانستان : هجوم اتحاد شوروی و سیستهای غرب / مولف محمد ظاهر عظیمی.
open this section of the library and view contents (3)افغانستان : هویت در حال انفجار / مولف سید نجیب الله هاشمی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : په وسله واله جګړه کی د ملکی وګړو د ستانی کلنی را پور.
open this section of the library and view contentsافغانستان : کتاب رهنما برای کارمنداان طبقه اناث محابس / سازمان ملل متحد دفتر علیه مواد مخدر وجرم.
open this section of the library and view contentsافغانستان : گزارش در مورد محافظت افراد ملکی در جریان درگیری های نظامی.
open this section of the library and view contentsافغانستان : گزارش سالانه در مورد محافظت افراد ملکی در جریان درگیری های مسلحانه ای سال 2009 / بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان.
open this section of the library and view contentsافغانستان از ابدالی ها تا آغاز قرن بیستم : درسهای از تاریخ وجامعه شناسی افغانستان / شعبه تبلیغ وتنویر شورای مرکزی حزب وطن، سکتور آموزش حزبی.
open this section of the library and view contentsافغانستان از جهاد تا جنگهای داخلی / اثر اولیویه روآ ؛ ترجمه علی عالمی کرمانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان از جهاد تا جنگهای داخلی / اثر اولیویه روا ؛ ترجمه علی عالمی کرمانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان از دیدگاه علامه اقبال / نویسنده محمد حلیم تنویر.
open this section of the library and view contentsافغانستان از سلطنت امیر حبیب الله خان تا صدارت سردارمحمد هاشم خان / خاطرات ظفر حسن آیبک ؛ ترجمه وتحشیه فضل الرحمن فاضل.
open this section of the library and view contentsافغانستان از مقاومت تا پیروزی / احمد شاه فرزان ؛ ویراستار سید اعظم.
open this section of the library and view contentsافغانستان اقتصاد : دوه میاشتنی اقتصادي سیاسي مجله / محمد آصف ننګ.
open this section of the library and view contentsافغانستان الگوی دموکراسی امریکائی / نگارش و. آییژ
open this section of the library and view contentsافغانستان امروز : ویژه شمال شرق / میدیوتیک کندز.
open this section of the library and view contentsافغانستان امروزی در نقشه های دیروزی / نویسنده لعل زاد.
open this section of the library and view contentsافغانستان او سیاسي خوځښتونه / لیکوال محمد آقا شیرزاد.
open this section of the library and view contentsافغانستان او طالبان / لیکونکی وکیل احمد متوکل.
open this section of the library and view contentsافغانستان او ډیموکراسی / مؤلف وحیدالله سباوون.