"-1 19-= = = W-A A A f-A j A j-A p A p-A s A s-A w A w-AR ARM-Ad Add-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Arc-As Asi-At At -B Ba Bas-Be Bey-Br Bre-Bu Bui-C Ca Cau-Ch Chi-Cl Cli-Co Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cus-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Dr Dra-E Ea-Ed Edu-Em Emp-Er Erz-Ev Eva-F FA-Fe Fed-Fi Fiv-Fo Fou-Fr Fro-G Ge-Gh Gha-Gr Gre-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kat-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Lis-Lo Log-M Ma Map-Me Mea-Mi Mic-Min Min-Mo Moe-Mu Mus-N NS-Na Nat Nat-Ne Neo-No Nom-Nu O Op-Or Orp-P Pa Pas-Pe Per-Po Pol-Pop Pop-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rol-S Sa-Se Sec-Sem Sem-Si Sil-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sul-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UN-Ub Ubi-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Wel-Wi Wil-Wo Wom-Y Ye-[ [C-[M [Mi-[R [Re-[ب [بو-[ق [قر-a an-К Н-آ آر-آم آمو-آی آین-ا اح-اد ادا-ار ارز-از از -اس اسا-اسل اسل-اش اشع-اط اع-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ان انا-اند انر-انگ انی-ای اید-ب با-بخ بخت-بر برر-بس بسو-به به -بی بیا-ت تا تار تار-تب تبج-تح تحل-تر تره-تع تعل-تل تلو-تو توف-ج جا-جغ جغر-جن جنګ-جو جوا-ح حش-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطر-خو خوژ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکل-دی دین-ر را راپ-رس رسن-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زب-زم زمی-زن زند-س سا-ست ستو-سر سرو-سم سمی-سپ سپی-سی سیر-ش شا-شص شع-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عر-عل علی-غ غر-ف فر فره-فش فشر-فه فهم-ق قد-قص قصه-ل لا-لو لوغ-م ما-مب مبا-مج مجل-مجم مجم-مخ مخد-مر مرو-مس مسو-مع معا-مف مفا-مل ملی-مو موت-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نم نما-نو نړ-نگ نگا-ه هر-هن هند-و وا-وض وضع-وی ویر-پ پا-پر پرن-پش پشت-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیښ پیک-چ چر-ډ ډی-ښ ښک-ک کا-کت کتی-کل کلی-کن کنگ-کی کیم-گ گر-گز گزی-گو گول-ی یو-‏ ‏غ-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsبسوی شمولیت و تساوی در تعلیم؟ : از قرضیه تا حقایق : سروی ملی معلولیت در افغانستان 2005م / مولفین پارول بخشي، جان فرانسوس ؛ هتمام سمیع الحق سمیع.
open this section of the library and view contentsبسیح بسوی خود یاری و حقوق طفل : تجارب بدست آمده از کمپ های مهاجرین افغان بین سالهای 1983-2002.
open this section of the library and view contentsبش ددروغجنو پاچا دمفسدینو سالار / ترتیب کونکی عبدالله.
open this section of the library and view contentsبشارت : / ارگان نشراتی حرکت انقلاب اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contents (2)بشری منشور او د ناوړوپیښو لپاره د عکس العمل حداقل معیارونه / د سفئیر پروژه.
open this section of the library and view contentsبشریت رنجور ومجبور دراستانه هزاره سوم میلادی / عبدالله بختانی خدمتګار.
open this section of the library and view contentsبشپړ لمونځ (نماز کامل) / ژباړه نسیم خوږیاڼی.
open this section of the library and view contentsبصیرت : در گستره فرهنگ، سیاست و اجتماع / پاینده محمد رهیاب علی آبادی.
open this section of the library and view contentsبطن حاد و مزن : مجموعه از معاینات فزیکی / مولف عبدالغفور ارصاد.
open this section of the library and view contentsبعثت (مجموعه داستان کوتاه) / سید محمد تقی اخلاقی ؛ ویراستار سید حسن عالمی.
open this section of the library and view contentsبعثت : مجله دینی؛ سیاسی و اجتماعی.
open this section of the library and view contentsبعد از هر تایکی یک روشنی است؟ : مطالعه وضعیت زنان در پولیس ملی افغانستان 2009 / تونیتا مٌری.
open this section of the library and view contentsبعضی از اصطلاحات علم اقتصاد بزبان ساده / نویسنده نصیر سهام.
open this section of the library and view contentsبغاوت : ناول / لیکوال ویکتور ماری هوگو ؛ ژباړن صدیق الله سمسور.
open this section of the library and view contentsبلاغ : فصلنامه فکری- فرهنگی.
open this section of the library and view contentsبلال په وینوکی : شعری غونډ / نورمحمد لاهو.
open this section of the library and view contentsبلبل وجامعه مدنی = Bulbul and civil society / موسسه بین المللی کونتر پارت.
open this section of the library and view contentsبلخ درتاریخ وادب فارسی / سید ابو طالب میر عابدینی.
open this section of the library and view contentsبلخ کهنترین شهر ایرانی آسیای مرکزی در قرون نخستین اسلامی / تالیف آزرمیدخت مشایخ فریدنی.
open this section of the library and view contentsبلنه : ناپیلې، اسلامي، ادبي، کلتوري او ټولنیزه خپرونه : د خیبر دره خو لار د دتلو راتلو ده = په کابل او پیښور کې افغان یو دی / د لوګر خپلواک ادبي او فرهنګی بهیر میاشتنۍ خپرونه.
open this section of the library and view contentsبلوای خفته گان / محمد جان تقی بختیاری ؛ ویراستار محمد حسین محمدی.
open this section of the library and view contentsبلوای هند / تهیه ونگارش فتح الله حکیمی.
open this section of the library and view contentsبلوڅ / لیکوال م.گ پیکولین ؛ ژباړونکی عبدالحکیم هلالی ؛ مهتمم نورالحق پایند.
open this section of the library and view contentsبلوچی گالبندی : قاموس بلوچی – پشتو – دری – انگلیسی / عبدالرحمن پهلوال ؛ به کوشش لوتس ژهاک وبیدالله نارویی.
open this section of the library and view contents (2)بلگ گوننگو : مجموعه شعر هزارگی / ناصر نادر.
open this section of the library and view contents (2)بلی : مجله.
open this section of the library and view contentsبمناسبا سومین سالگرد شهادت دکتور نجیب الله سابق ریس جمهور وریس حزب وطن افغانستان و شهید احمدزئ : بخشی ازبیانیه های شهید دکتور نجیب الله در رابطه به مشی مصالحه ملی.
open this section of the library and view contentsبن بست : مجموعه شعر / احمد ضیا رفعت.
open this section of the library and view contentsبن لادن : حقیقت ممنوع / نویسندگان ژان-شارل بریزر، گیوم داسیکه ; مترجم عبدالحسین نیک کهر.
open this section of the library and view contentsبناها و آبدات تاریخی شمال افغانستان / نویسنده عبدالغفار صفا ؛ مهتمم محمد ظاهر بابری.
open this section of the library and view contentsبناهای تاریخی افغانستان / نگارش نانسی هچ دوپری ؛ مترجم حامد.
open this section of the library and view contentsبنای یادبود دموکراسی / عبدالواحد رفیعی ؛ ویراستار محمد حسین محمدی.
open this section of the library and view contentsبنبهور : آثار قدیمه کی انکشافات کی ایک ابتدائی رپوټ / محکمه آثار قدیمه وعجائب گهر، وزارت تعلیم حکومت پاکستان.
open this section of the library and view contentsبند امیر
open this section of the library and view contentsبند امیر / ریاست محیط زیست.
open this section of the library and view contentsبنسټیز ژورنالیزم او دانتخاباتو (ټاکنو) په هکله راپور ورکول : دافغانی ژورنالیستانو لپاره لارښوده رساله / مولفین اواصلاح کونکی کیوین برډن، ماریا فراوینرات ... ; دری اوپښتو ژباړونکی لطف الله لطیف، ٱصف معروف ، عبیدالله محک او ضیا مبلغ.
open this section of the library and view contentsبنډار / ویناوال عبداللطیف منت بار.
open this section of the library and view contentsبنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان (فیفا).
open this section of the library and view contentsبنیاد سره میاشتی در گذرگاه تاریخ افغانستان / پژوهش و نگارش از عبدالصمد رحیمی ؛ مهتمم خواجه غریب فطری.
open this section of the library and view contentsبنیانگذاری امریکا وقانون اساسی آن / لیدیا بجورنلوند ؛ ترجمه مهدی حقیقت خواه.
open this section of the library and view contentsبه خاتون خیابان شماره 66 : مجموعه شعر/ حمید یزدان پناه.
open this section of the library and view contentsبه دوشیزه گان وجوانان / نویسنده علی طنطاوی ؛ مترجم محمد اسمعیل لبیب بلخی.
open this section of the library and view contentsبه سوی دموکراسی : قانون اساسی و نظام سیاسی نوین افغانستان / مؤلف محمد طاهر هاشمی.
open this section of the library and view contentsبه سوی صحت و سلامتی معلولین افغان : چالش های صحی : سروی ملی معلولیت در افغانستان سال 2005 م / مولفین ژان فرانسوس تراني، پارول پخشي، عیان احمد نور ؛ اهتمام سمیع الحق سمیع.
open this section of the library and view contentsبه سوی قلم ک پیرامون اصول نویسندگی، نگارش و انواع نظم در زبان فارسی / نوشته و تدوین محمد هارون خراسانی.
open this section of the library and view contentsبه سوی کامیابی (۴) چهار : ق د م هـ ای بزرگ / نوشته آنتونی رابینز ؛ ترجمه مهدی مجردزاده کرمانی.
open this section of the library and view contentsبه فردای خوب می اندیشیم : سرگذشت های جالب از زندگی معتادین (از زبان خودشان).
open this section of the library and view contentsبه ما گوش بدهید / موسسۀ حمایه اطفال سویدن – ناروی در افغانستان.
open this section of the library and view contentsبه ما گوش بدهید : دختر ها وپسر های افغانستان از زندگی وآینده شان سخن میگویند / حمایه اطفال سویدن-ناروی.
open this section of the library and view contentsبه هوای کابل (اما این عزیز جان هر بیدار) :