"-1 19-= = = W-A A A g-A l A l-A p A p-A s A s-AC ACB-Ab Abr-Ad Adv-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Aj Ajm-Am Ame-An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-As Asi-Ass Ass-B Ba Bas-Be Bey-Bo Br-Bu Bui-C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coh-Com Com-Con Con-Coo Cop-Cov Cov-D DF-De Dec-Det Det-Di Dir-Do Doi-Dr Dru-E Ed-El Ele-En Enh-Et Etn-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ge Get-Gr Gra-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Inv-Is Is -Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Liv-Lo Los-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nas-Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O On-Op Opp-P PR-Pa Par-Pe Peo-Pl Pla-Po Pol-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Ro Roa-S SM-Se Sec-Sem Sem-Si Sim-So Soi-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sum-Sy Syr-T Ta-Te Tes-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The Thi-To Tow-Tr Tra-Tré Tré-U UN-Un Und-Uns Unt-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wo Wor-[ [A-[H [I-[P [Pa-[ا [اع-[د [دی-[ک [کت-Г Д-آ آر-آل آم-آی آی -ا اح-اخ اخل-ار ارت-از از -اس اسا-اسل اسل-اسک اسی-اط اطل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ام امی-ان اند-انگ انگ-اگ ای-ب با-بح بحر-بر برر-بز بزم-به به -بی بی -ت تا تار تار-تال تام-تح تحل-تر ترق-تع تعل-تل تلا-تو توض-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطا-خو خوږ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د و-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دام دام-دب دبش-دخ دخو-در در -درس درف-دس دست-دش دشه-دل دلن-دم دمو-ده دهی-دپ دپا-دچ دچی-دک دکو-دی دیو-ر را رای-رف رفا-ره رهن رهن-رو روح-روی روی-ز زع-زن زنا-زه زهر-س سا-سخ سخن-سط سع-سو سوا-سی سیا-سیم سیم-ش شب-شل شل -شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عق-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فق-ق قا-قر قرش-قم قما-ل لغ-لو لوی-م ما-مب مبص-مج مجم-مح محب-مر مرا-مس مسئ-مص مصر-مع معر-مق مل-من منش-مو مول-می مین-ن نب-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نگ نگا-ه هد-هل هلت-هی هیر-و ور-ول ولد-ټ ټو-پ پر پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چگ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کل کلن-کن کنف-کو کوچ-گ گد-گز گزا-گن گنج-ی یا-‏ ‏ -“ “A-‭
open this section of the library and view contentsدکوډو سرنوشت دعلمی پلټنی په رڼاکی / لیکوال محمد انور نومیالی.
open this section of the library and view contentsدکوکنارو ریښی استل : که هیڅه له لاسه ورکوو نو خطر به څنګه لوړشی؟ / ډیویډ منسفیلډ او آدم پین ؛ ژباړونکی احمد الله امرخیل.
open this section of the library and view contentsدکی، جی، بی دننه : لمړی برخه / لیکوال الکسی مایګوف ؛ ژباړن اخترمحمد.
open this section of the library and view contentsدکی، جی، بی، دننه لومړی اودویمه برخه / لیکوال الکسی مایګوف ؛ ژباړن اختر محمد.
open this section of the library and view contentsدکیمیاوي زهرجنو موادو په برخه کې لومړنۍ لارښوونۍ / تاج الدین ملت مل.
open this section of the library and view contentsدګمرک ورځنی چاری.
open this section of the library and view contentsدګهیځ یاد / ننګیال .
open this section of the library and view contentsدګوانتانامو دزندانیانو پیغام / شفیق ځدران.
open this section of the library and view contentsدګوانتنامو زندان / ویناوال محمد یاسر ؛ لیکونکی خبیر احمد مجاهد.
open this section of the library and view contentsدګوانټنامو ماتی زولنی : د1/9/1422 هجری سپوږمیز نه تر 9/3/1426 هجری سپوږمیز کال پوری دپيښور دآی اس آی، دبګرام، قندهار او ګوانټنامو دامریکایی زندانیانو وحشتناکی کیسی کوی او ډیرو پلمو ظلمونو او دردونکو فجایعو نه پرده پورته کوی / عبدالرحیم مسلم دوست، بدرالزمان بدر.
open this section of the library and view contentsدګټو موضوع : دافغانستان په ولسی جرګه کی جنسیت اودحضور سیاست / انا وردزورت.
open this section of the library and view contentsدګیولډن شتت پښتو فرهنګ : پښتو برخه / ګولډن شتت ؛ سریزه دعبدالشکور رشاد ؛ دزلمی هیوادمل په اهتمام.
open this section of the library and view contentsدگمرکاتو قانون = قانون گمرکات / دافغانستان جمهوری دولت.
open this section of the library and view contentsدیباچۀ دیوان غرة الکمال / امیر خسرو.
open this section of the library and view contentsدیباچۀ! "خاطرات نگاه" / شاعر ناهید بشردوست.
open this section of the library and view contentsدیتا = Data : ماهنامه.
open this section of the library and view contentsدیدار با سپیده ها : نوشته ها و ترجمه ها (در زمینه هنر و ادبیات) / از اسد الله حبیب ؛ به اهتمام عارف پژمان.
open this section of the library and view contentsدیدار رسمی رئیس جمهور فدرال آلمان دکتر هاینریش لوبکه از کشور سلطنتی افغانستان از تاریخ 15 تا 19 مارس = Staatsbesuch von Bundespräsident Dr. h.c. Heinrich Lübke im Königreich Afghanistan vom 15. bis 19 März 1967.
open this section of the library and view contentsدیده بان : اجتماعی، انتقادی، انتباهی، ادبی، و فکاهی / صاحب امتیاز و مدیر مسوول محمد انور قره باغی.
open this section of the library and view contentsدیدگاه علماء نسبت به جامعۀ مدنی افغانستان : گزارش از میزهای مدور همراه علمای مذهبی / ابتکار جهت تقویت جامعۀ مدنی افغانستان.
open this section of the library and view contentsدیدگاه های احمد شاه مسعود : گزیده ی سخنان مسعود پیرامون مسایل ملی منطقوی و جهانی / احمد شاه مسعود ؛ گزینش شمس الحق آریانفر.
open this section of the library and view contentsدیدگاه های یک وزیر گفتگویی با دکتور سید مخدوم رهین : ویژه نامۀ مجلۀ مریم / پرسشها از ملالی فضلیار.
open this section of the library and view contentsدیروز و امروز اسلام / حسن البناء ، مترجم ارشد ارشاد .
open this section of the library and view contentsدیشی بیدیشی : دکابل سفر / لیکوال سید مجتبی علی ؛ مهتمم زرغونه رشتین زیور ؛ ژباړونکی زیور او امرباسو.
open this section of the library and view contentsدیموکراسی (1) برای صنف ششم / تهیه وتالیف بورد تالیف نصاب ویژه آموزش دیموکراسی.
open this section of the library and view contentsدیموکراسی در افغانستان : راپور مبنی بر آرای عامه / نویسنده چارنی گریکا ؛ مترجم نجیب الله امین.
open this section of the library and view contentsدیموکراسی په افغانستان کی : یو راپور چی دعامه نظریاتو پر بنسټ جوړشوی د 2004 کابل دنوامبر میاشت / دراپور لیکونکی گریک چارنی.
open this section of the library and view contentsدیموکراسی څه شی ده؟ / .
open this section of the library and view contentsدیموکراسی چیست؟ / مولف داوی فولادی ؛ مهتمم عزیز الله رویش.
open this section of the library and view contentsدین / فلمبردار نور احمد حمید ؛ مدیر تولید ومعاون کارگردان سلیم شاهین ؛ سنارست وکارگردان محمد عارف بی ریا ؛ نقش ها محمد اکرم خرمی ... .
open this section of the library and view contentsدین او نوی عصر / لیکنه خورشید احمد ؛ ژباړه محمد نعیم جلیلي.
open this section of the library and view contentsدین و دموکراسی / محمد اکرم عظیمی.
open this section of the library and view contentsدین و سیاست / عبدالرب رسول سیاف
open this section of the library and view contentsدین ودموکراسی / مولف محمد اکرم عظیمی.
open this section of the library and view contentsدین، فرهنگ، سیاست / دای فولادی ؛ مهتمم عزیزالله رویش.
open this section of the library and view contentsدین، ژبه اوملت / لیکوال مبارز څاپي.
open this section of the library and view contentsدیني نصیحتونه / لیکوال د هیواد یو شمیر علماي کرام.
open this section of the library and view contentsدینی لارښوونی / لیکوال محمد ګلاب بشار.
open this section of the library and view contentsدینیات : (۱۱) ټولګی لپاره / مولف عبدالحی.
open this section of the library and view contentsدیو هفت سر : نگرشی بر موانع توسعه سیاسی در افغانستان / عبدالحفیظ منصور.
open this section of the library and view contentsدیوان ابوالقاسم حسن بن احمد / توسط ابوالقاسم حسن بن احمدعنصری ؛ با اهتمام،تصحیح،مقدمه و حواشی یحی قریب.
open this section of the library and view contentsدیوان اشعار / محمد عزیز فرزان بارکزی.
open this section of the library and view contentsدیوان اشعار سید قاسم پنجشیری متخلص به قاسم / سید قاسم پنجشیری ؛ تدوین – تحشیه و تعلیق از نیلاب رحیمی.
open this section of the library and view contentsدیوان اشعار محمد کریم کابلی.
open this section of the library and view contentsدیوان اشعارف عبدالغفور غفوری کوهستانی : غزلیان، قصاید ورباعیات / عبدالغفور غفوری کوهستانی ؛ مدون وویراستار عبدالرسول رهین.
open this section of the library and view contentsدیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی "فانی" / به سعی و اهتمام رکن الدین همایون فرخ.
open this section of the library and view contentsدیوان جوشی / مصنف : علی حیدر جوشی.
open this section of the library and view contentsدیوان خاضع جلد دوم / محمد ایوب خاضع.
open this section of the library and view contentsدیوان رحمان بابا / عبدالرحمن رحمان.
open this section of the library and view contentsدیوان سلطان حسین میرزا بایقرا بانضمام رساله او / به مقابله تصحیح محمد یعقوب واحدی جوزجانی.