"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bok-Bu Bui-C Ca Cas-Ch Cha-Ci Civ-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cov-D DE-De Dec-Der Der-Di Die-Dis Dis-Do Dr-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Enz-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goo-Gu Gui-H Ha-Hi Hig-Ho Hou-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Ini-Int Int-Inv Inv-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Lay Lay-Le Lei-Li Lin-Lo Loc-M MR-Ma Man-Mat Maw-Me Mer-Mi Mil-Mo Mod-Mou Mov-N NG-Na Nat Nat Ne New-No Not-O On-Op Opi-Ow Ox-P Pa-Pe Pea-Pet Ph-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Res Res-Ri Ro-S SM-Sc Sco-Se Sei-Sh Shi-So Soc-Sou Sou-St Sta-Str Str-Su Sub-Sup Sup-T Ta-Te Tea-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Thr Thr-To Tow-Tr Tra-Tro Tro-U UN-Uc Um-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Weg-Wh Why-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اف-[ر [ره-[ک [کت-А Аф-آ آذ-آغ آغا-آو آوا-ا اث-اخ اخت-اد ادب-ار ارک-اس اسا-است است-اسل اسل-اص اصو-اف افس-افغ افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ام اما-ان انت-انر انس-انی انی-ای اید-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بی بیک-ت تا تار تار-تح تحق-تر ترب-تع تعا-تف تفس-تو توح-تی تیو-ج جر-جم جمع-جن جنگ-ح حج-حق حق -حقو حقو-خ خا-خج خد-خل خلا-خی خیا-د د د ا-د ب د ب-د ح د ح-د ر د ر-د ش د ش-د ق د ل-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا دار-داف داف داف-دای دای-دح دحض-در در -درح درح-دری درې-دس دسپ-دف دفه-دم دمل-دن دنړ-دو دوز-دپ دپښ-دک دکا-دی دیم-ر را راه-رس رسا-رن رنگ-ره رهن رهن-رو روز-رژ رښ-ز زم-زن زنا-زو زول-س سا-سخ سخن-سر سری-سه سهم-سی سیا-سیس سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عد-عل علم-غ غا-غچ ف فر فره-فق فقه-ق قا-قر قره-قم قما-ل لش-لو لوی-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مد-مر مرو-مس مسی-مع معا-مغ مغل-مل ملی-مو موا-موږ موږ-ن نا-نث نج-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نک نکت-نی نیم-ه هز-هن هنر-و وت-وض وضع-وی ویژ-پ پا-پر پره-پش پشي-په په په په -پټ پژ-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چپ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کور-ګ ګو-گ گز-گف گفت-ی یا-یو یون-‏ ‏ن-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsدوزخ په انسان کی / محب الله زغم.
open this section of the library and view contentsدوسوی خط دیورند : با تلاق تاریخ معاصر (افغانستان-پاکستان ونیرو های ناتو) / غلام محمد محمدی.
open this section of the library and view contentsدوشعر شیدا / محمد رحیم شیدا ؛ به کوشش م. ی. شهباز.
open this section of the library and view contentsدولت ته مرسته؟ په افغانستان کی نړیوالی مرستی او ددولت جوړونی توپیرونه (تناقص) / همیش نیکسن.
open this section of the library and view contentsدولت مستقل نیمروزیان افغانستان : تاریخ اجتماعی، اقتصادی / مولف شاه محمود محمود ؛ به اهتمام غلام سعید حلیمی ومصطفی خلیل.
open this section of the library and view contentsدولس او ولس مشر په اصلاح کی شرعی سیاست / لیکوال احمد بن عبدالحلیم بن تقی الدین ابن تیمیه ؛ تحقیق، تبصره او تخریج محمد خالد العطار ؛ ژباړن عبدالحکیم امل.
open this section of the library and view contentsدولسواکو ګوندونو سیاسی فعالیتونه / لیکوال هارموټ هیس ؛ ژباړونکی محمد یوسف.
open this section of the library and view contentsدولسي جرګي دوکیلانو لنډ ژوندلیک / راټولوونکی د عامه اړیکو عمومي آمریت ؛ ژباړن فضل ولی شیراڼي ؛ پښتو ادیتور میاګل اروال.
open this section of the library and view contentsدولسی جرګی جریده / اولسی جرګه.
open this section of the library and view contentsدوملک الشعرای همروزگار (قاری وبیتاب) / نویسنده غلام حسین فرمند.
open this section of the library and view contentsدومین کنفرانس علمی، میتودیکی مرکز تحقیقات علوم اسلامی : مجموعه مقالات / مدون ومهتمم نصرالله ستانکزی.
open this section of the library and view contentsدومین کنگره معلمان جمهوری دموکراتیک افغانستان 15-16میزان / تدوین کننده گان غلام محمد دانش جو ... ؛ رسام وخطاط خیر محمد ؛ به اهتمام مدیریت عمومی نشرات تالیف وترجمه.
open this section of the library and view contentsدومین گزارش سالانه از 27 سنبله 1383 تا 27 سنبله 1384 هجری شمسی / کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، بورد مستقل استخدام.
open this section of the library and view contentsدونابغه سیاسی نظامی افغانستان : در نیمه اول قرن نزده میلادی (دردوجلد) / تالیف محمد اعظم سیستانی.
open this section of the library and view contentsدوهم پنځه کلن پلان دښاغلی صدراعظم وینا په ملی شورا کښی / .
open this section of the library and view contentsدوی څوک وه؟ : یوسلو پنځوس واقعی تاریخی مقالی اوداستانونه / مولف محمد نادر ایوبی کندهاری.
open this section of the library and view contentsدویری تله / کبیر ستوری ؛ ترتیب ایمل خان ستوری.
open this section of the library and view contentsدویمه سقاوی : دنویو سندونو له مخی له نویو زیاتونوسره / سمسور افغان.
open this section of the library and view contentsدویښ زلمیانو مبارزه او داستبداد عکس العمل / لیکونکی غلام محی الدین زرملوال.
open this section of the library and view contentsدټولنیزو انحرافاتو په مخنیوی کی دکورنی نقش / ژباړن نوراحمد فهیم.
open this section of the library and view contentsدپارلمان اصطلاحاتو قاموس دافغانستان دملی شورا دغړو لپاره : انګلیسی –پښتو / ترتیب کوونکی سریلان ګاپلان ؛ ژباړونکی محمد کاظم ملوان.
open this section of the library and view contentsدپارلماني اصطلاحاتو قاموس د افغانستان دملي شورا دغړو لپاره : انګلیسی – پښتو / سریلان گاپلان ؛ ژباړونکی محمد کاظم ملوان.
open this section of the library and view contentsدپالیسی پاټو دخپرولو لړی : دافغانستان په ښاری سیموکی دبیوزلی له منځه وړل.
open this section of the library and view contentsدپامیر په لمنو کی / لیکوال نجیب الله ګیلانی ؛ ژباړن عبدالصبور غفورزی.
open this section of the library and view contentsدپانی پت قهرمان : لوی احمد شاه بابا دخلکو په نظر کی / لیکوال رشاد.
open this section of the library and view contentsدپاکستان تاریخ : لومړی برخه / لیکونکی یو. وی کانگوفسکی، ل.ر. گوردن پولنسکایا ؛ ژباړونکی ج. خ. صوفی.
open this section of the library and view contents (3)دپاکستان دولت دافغانانو دوست نه بلکه دښمن دی : افغانستان له سیاسی، اجتماعی او ملی شخصیت جناب عزیز الله واصفی سره دمجاهد ولس مرکه / مهتمم حمزه غازی ؛ مرکه کونکی محمد حسن ولسمل.
open this section of the library and view contentsدپاڹو شهادت : دشعرونون دوهم غونډ / کمال الدین مستان.
open this section of the library and view contentsدپردیو فتنی اوتیری / لیکوال نظیف الله نهضت.
open this section of the library and view contentsدپرمختګ ارځونه : په افغانستان کی دسیمه ییزه اداری په باب نوی راپور / ان ایوانس او یاسین عثمانی.
open this section of the library and view contentsدپروفیسور ډاکټر محمد هاشم کمالی له تالیفاتو څخه ځانګړی مقالی / .
open this section of the library and view contentsدپروژی کتاب .
open this section of the library and view contentsدپروژی کتاب / .
open this section of the library and view contentsدپشتو کلی / د امین الله زمریالی،یعقوب حسن ... .
open this section of the library and view contentsدپلارلیکونه لورته / لیکوال جواهرلال نهرو ؛ ژباړن نسیم سلیمی.
open this section of the library and view contentsدپولادی امیر تر سیوری لاندی / لیکوال فرانک ای. مارتین ؛ ژباړن محمد معصوم هوتک.
open this section of the library and view contentsدپوهنتونونو قانون.
open this section of the library and view contentsدپوهنی اصلی واکمنان دافغانستان خلک دی : دپوهنی څخه دپلویتوب شورا مشورتی افتخاری بورد ونو اودښوونکو انجمنونوجوړول : دخلکو په ملاتړ اوونډه اخیستنه دپرمختللی پوهنی په لور / دپوهنی وزارت.
open this section of the library and view contentsدپوهنی وزارت د 1387 کال دوری دمیاشتی راپور = گزارش معارف در ماه حمل سال 1387 / دپوهنی وزارت، دپلان ریاست.
open this section of the library and view contentsدپښتنو او بلوڅو سیاسی کرونولوژی / لیکونکی محمد ابراهیم عطائی.
open this section of the library and view contentsدپښتنو دټولنیز تاریخ مبادی / لیکوال محمد انور نومیالی.
open this section of the library and view contentsدپښتنی فولکلور : دچاپی مجموعو څیړندود / لیکوال نصرالله ناصر ؛ لارښود استاد عبدالله بختانی.
open this section of the library and view contentsدپښتو ادب لنډ تاریخ : دپوهنتون ددریم او څلورم ټولګیو لپاره / لیکوال عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsدپښتو ادبیاتو تاریخ / عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsدپښتو ادبیاتو تاریخ / لیکوال عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsدپښتو اشتقاقونه او ترکیبونه / مولف صدیق الله رښتین ؛ مهتمم زرغونه.
open this section of the library and view contentsدپښتو خزانه = The treasures of Pashto : a Pashto English reader / translated by Joan Krayer ; Pashto language modernized by Amjid Ali.
open this section of the library and view contentsدپښتو دادبی تاریخ خطی منابع : دتاشکند، دوشنبی، ایروان، مسکو او لنینګراد دځینو کتابخانو پښتو خطی نسخی : علمی پروژه 1365 کال / لیکوا زلمی هیوادمل.
open this section of the library and view contentsدپښتو داولسی ادب لاری / څیړنوال دوست محمد دوست.
open this section of the library and view contentsدپښتو دژبی لیاره ، یا، پښتو صرف اونحو / مولف محمد ګل مومند.