"-1 19-= = = W-A A A f-A j A j-A p A p-A s A s-A w A w-AR ARM-Ad Add-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Arc-As Asi-At At -B Ba Bas-Be Bey-Br Bre-Bu Bui-C Ca Cau-Ch Chi-Cl Cli-Co Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cus-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Dr Dra-E Ea-Ed Edu-Em Emp-Er Erz-Ev Eva-F FA-Fe Fed-Fi Fiv-Fo Fou-Fr Fro-G Ge-Gh Gha-Gr Gre-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kat-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Lis-Lo Log-M Ma Map-Me Mea-Mi Mic-Min Min-Mo Moe-Mu Mus-N NS-Na Nat Nat-Ne Neo-No Nom-Nu O Op-Or Orp-P Pa Pas-Pe Per-Po Pol-Pop Pop-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rol-S Sa-Se Sec-Sem Sem-Si Sil-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sul-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UN-Ub Ubi-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Wel-Wi Wil-Wo Wom-Y Ye-[ [C-[M [Mi-[R [Re-[ب [بو-[ق [قر-a an-К Н-آ آر-آم آمو-آی آین-ا اح-اد ادا-ار ارز-از از -اس اسا-اسل اسل-اش اشع-اط اع-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ان انا-اند انر-انگ انی-ای اید-ب با-بخ بخت-بر برر-بس بسو-به به -بی بیا-ت تا تار تار-تب تبج-تح تحل-تر تره-تع تعل-تل تلو-تو توف-ج جا-جغ جغر-جن جنګ-جو جوا-ح حش-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطر-خو خوژ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکل-دی دین-ر را راپ-رس رسن-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زب-زم زمی-زن زند-س سا-ست ستو-سر سرو-سم سمی-سپ سپی-سی سیر-ش شا-شص شع-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عر-عل علی-غ غر-ف فر فره-فش فشر-فه فهم-ق قد-قص قصه-ل لا-لو لوغ-م ما-مب مبا-مج مجل-مجم مجم-مخ مخد-مر مرو-مس مسو-مع معا-مف مفا-مل ملی-مو موت-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نم نما-نو نړ-نگ نگا-ه هر-هن هند-و وا-وض وضع-وی ویر-پ پا-پر پرن-پش پشت-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیښ پیک-چ چر-ډ ډی-ښ ښک-ک کا-کت کتی-کل کلی-کن کنگ-کی کیم-گ گر-گز گزی-گو گول-ی یو-‏ ‏غ-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsزبان شناسی و زبان فارسی / پرویز نایل خانلری.
open this section of the library and view contentsزبان فارسی : وروش تدریس نوین وموثر ٱن / مولف محمد حیدر ژوبل.
open this section of the library and view contentsزبان های داردیک ونورستانی / مولف جای یوسفنه ایدلمان ؛ مترجم جان محمد نورستانی ؛ مهتمم فهیمه صافی.
open this section of the library and view contentsزبان وادبیات فارسی عمومی : برگزیده متوان ادبی طی پانزده فصل، شیوه نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان شناسی / مولفان حسن ذوالفقاری؛ غلام رضا عمرانی؛ فریده کریمی راد.
open this section of the library and view contentsزبان، تفکر وشناخت در روندتکامل اجتماعی / آثار موریس، کونفورت ... ؛ برگردان وویرایش فیروز شیروانلو.
open this section of the library and view contentsزبانشناسی نظری : پیدایش وتکوین دستور زایشی / محمد دبیر مقدم.
open this section of the library and view contentsزبانه های برج خاکستر : گزینه شعر امروز هرات / به کوشش بهاء الدین بهاء تیموری ؛ طرح پشتی محمد توفیق رحمانی ؛ خطاطی نجیب الله انوری.
open this section of the library and view contentsزبانهای پامیری / مولف ت.ن. پاخالینه ؛ مترجم ماهگل سلیمان دوست ؛ مهتمم فهیمه ابدالی.
open this section of the library and view contentsزخم شب : داستان بلند گل های سیاه / نویسنده عباس آرمان.
open this section of the library and view contentsزخم پټی / تصنیف : جمال شاعر دسنګر.
open this section of the library and view contentsزراعت آبی / تحت نظر س. حسینی.
open this section of the library and view contentsزراعت و مالداری در حال انکشاف : (فشردۀ از اجراات وزارت وزراعت و مالداری) جوزا 1381-1382/ ریاست نشرات و آموزش زراعتی، وزارت زراعت و مالداری.
open this section of the library and view contentsزردی پاهار / بشیر احمد دوست.
open this section of the library and view contentsزریني مرغلري / لیکوال فضل محمد پنهان.
open this section of the library and view contentsزعفران : طلای سرخ افغانستان = Saffron : the red gold of Afghanistan / داکار.
open this section of the library and view contentsزلزله / رزاق مامون.
open this section of the library and view contentsزلزلی ته دچمتوالی اودهغی داغیزو دکمښت دپلان لپاره داسانتیا برابرونکو لارښود / ترتیبونکی په افغانستان کی دطبیعی مصیبتونوپه هکله خبرتیا اودهغوی داغیزودکمولولپاره محلی پروګرام، دیونیچا او یوناما په مالی مرسته.
open this section of the library and view contentsزما ترانې : د فغانستان په زړه د پکتیا د اریوب ځاځیو په دروکې / لیکوال سید محمد کارگر.
open this section of the library and view contentsزما د ژوند خواږه له تا سره دي / ویناوال عبدالوهاب څاروان.
open this section of the library and view contentsزما دغرونو پناه یاره : ناول / لیکوال زهره روحانی ؛ ژباړن ذبیح الله احساس.
open this section of the library and view contentsزما دملگرو سره ووینی : یو تصویری کتاب چه دبین المللی پوهی دزیاتولو لپاره دامن دکال دنمانزنی په موقعه چاپ کړی شو / دایشیا او بحر الاکاهل دثقافت مرکز.
open this section of the library and view contentsزما غاړه او ستا پړی / لیکوال خسرو اپریدی.
open this section of the library and view contentsزما غوره لیکنې / لیکوال محمد حسن کاکړ
open this section of the library and view contentsزما ډائري (افسانې) / لیکونکې زیتون بانو.
open this section of the library and view contentsزما ژوند او مبارزه : دخان عدالفغارخان اټوگرافی / ; ترتیب کونکی ک.ب."ترنگ" ؛ ژباړونکی غلام محمد.
open this section of the library and view contentsزما کلی او یو څو خبرې / لیکوال ګل عزیز کاموال.
open this section of the library and view contentsزمادکلی لیونی بادونه : دخان بهادر حسرت دشعرونو مجموعه / خان بهادر حسرت تدوین اوسریزه بریابی باجوړی.
open this section of the library and view contentsزمام ژوند له غلام ترپاچاهی : دامیر حبیب الله ژوند لیک / امیر حبیب الله کلکانی ؛ ژباړن خان کاکا.
open this section of the library and view contentsزمامداری امیر حبیب الله کلکانی / نویسنده خلیل الله وداد بارش.
open this section of the library and view contentsزمانې ګناه ته اړ کړم : د رښتینو پېښتو ناول / لیکوال شهزاده شیرین زوی.
open this section of the library and view contentsزمری او موږک : د ماشومانو او تنکیو زلمیانو لپاره خوږې کیسې/ ټولوونکی محمد نواز حقیقت سانین.
open this section of the library and view contentsزمزمه جویبار / اثر توفیق.
open this section of the library and view contentsزمزمه صد غزل دریک نوا : مجموعه غزل ها و ترانه ها / شاعر شیرشاه یوسفزی شهاب.
open this section of the library and view contentsزمزمه های انقلاب اسلامی / سید اسحاق دلجو، معصوم پویا.
open this section of the library and view contentsزمزمه های توحید : غزلیات و مثنوی / اثر عبدالرحیم ذاکر ؛ نور محمد شاکر.
open this section of the library and view contentsزمونږ سترګی ساتنه ناروغی پاملرنه / لیکنه نارول کرسټی، ډی ټیکسلا ؛ ژباړنه تاج ملی خان.
open this section of the library and view contentsزمونږ غاښونه / لیکونکی زبیده سلطانه ؛ بیاکتنه ریاض شفیع قاضې ؛ تاج ملې خان.
open this section of the library and view contentsزمونږ هیواد زمونږ کړنلاره : موخذ کتاب / جورجینانیچه، الکساندر نیچه ... ؛ رسام سارا مسنی.
open this section of the library and view contentsزمونږ وطن دجرګو وطن / لیکوال عبدالله بختانی خدمتګار.
open this section of the library and view contentsزموږ د باچا خبرې / ټولونه یحیی وردګ.
open this section of the library and view contentsزموږ ددښمنانو تورتاریخ او شومی موخی / لیکوال او ژباړن عبدالمالک همت.
open this section of the library and view contentsزموږ دقبلی تاریخ : دملایکو لخوا دکعبی له جوړیدو څخه دسعودی دپاچا فهد تر دوری پوری دمکی مکرمی، بیت الله شریفی، مسجد الحرام اودحج دنورو متبرکو اماکنو بشپړ پیښلیک / لیکوال عبدالمالک همت.
open this section of the library and view contentsزموږ دنبی (صلی الله علیه وسلم) مینه یا دمدینی منوری تاریخ : دمدینی منوری، نبوی مسجد، نبوی روضی او نورو تاریخی ځایونو پخوانی او اوسنی تاریخ اود زیارت کوونکو دلارښوونی لپاره لنډ مګر جامع کتاب / لیکوال عبدالمالک همت.
open this section of the library and view contentsزموږ غازیان : پرافغانستان باندی دانګریزانو دلومړی یرغل 1839=1220هـ ش، دوهم یرغل 1878=1257 هـ ش، دریم یرغل 1919=1298 هـ ش دنومیالیو ملی مبارزینو دژوندانه حالات / لیکونکی محمد ولی ځلمی.
open this section of the library and view contentsزموږ مرام، زموږ خلک : دافغانستان داسلامی دولت جمهوری ریاست ته دکاندید حامدکرزی کړنلاره : امنیت او ثبات، قانونیت اوعدالت، عامه سوکالی، ملی وحدت، متقابله بین المللی همکاری / .
open this section of the library and view contentsزموږ چاپیریال / دملګرو ملتونو تعلیمی، علمی او کلتوری موسسه.
open this section of the library and view contentsزموږ کلی : (ژوند پېښې) / لیکوال محمد مزمل هوتک.
open this section of the library and view contentsزمین در فقه اسلامی / حسین مدرسی طباطبائی.
open this section of the library and view contentsزمین – خانۀ ما / تتبع و نگارش روح الله سلطانپوری ؛ مهتمم عبدالواجد عادل.
open this section of the library and view contentsزمینه سازی برای حاکمیت امنیت در افغانستان / نویسنده بارنت روبین ؛ مترجم محمد اسحق.