"-1 14-= = = W-A A A f-A h A j-A p A p-A s A s-A v A v-AR ARE-Ac Ad-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Ak Akt-Am Ame-An An -Ann Ann Ann-Ap Aq-Ar Art-As Ass-B Ba Ban-Be Bet-Bl Blo-Bu Bud-C CO-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cr-D DF-De Dec-Des Des-Di Dio-Div Div-Dr Dro-E Ec-Ei Ein-En End-Es Est-Ev Eve-F Fa-Fe Fem-Fi Fix-Fo Fou-Fr Fro-G Ge Get-Gr Gre-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-Hy Hyp-I Im-In Inc-Inf Inf-Int Int Int-Ir Ira-Is Isl-J Ja-Ju Jus-K Ka-Ku Kun-L La Lat-Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Mer-Mi Mil-Mo Moc-Mou Mou-N NG-Na Nat Nat-Ne Nee-New Nex-No Not-O On-Op Opt-P PP-Pa Par-Pe Pea-Ph Phy-Po Pol-Pov Pov-Pr Pre-Pro Pro Pro-Pu Pus-R Ra-Re Reb-Ref Ref-Rel Rel-Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rur-S Sa-Se Sec-Set Sh-Si Sit-So Som-St Sta Ste-Str Str-Su Sup-T TA-Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UN-US USA-Un Ung-Uz V Vo-W Wa We-Wh Who-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اک-[س [سف-[ک [کت-А В-آ آر-آف آفت-آگ آگا-ا اج-اخ اخل-ار ارت-از از -اس اسا-اسد اسر-اسن اسن-اص اصو-اف افغ افغ افغ افغ افغ افغ-ال الف-ام امن-ان انج-انک انک-او اوښ-ب با بان-بر برر-برن برن-بن بنا-بو بوس-بی بین-ت تا تار تار-تح تحف-تر ترب-تص تصو-تف تفس-تو تود-تی تیو-ج جر-جم جمه-جه جها-ح حد-حق حقا-حقی حقی-خ خا-خر خرن-خو خود-د د د ا د ا-د ج د ج-د ر د ر-د ش د ش-د ل د ل-د م د م-د و د و-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبن-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلو-دم دمی-ده دهی-دپ دپا-دډ دړ-دک دکی-دی دیو-ر را رای-رش رف-ره رهن رهن-رو روا-روژ روژ-ز زخ-زن زن -زنی زه-س سا-سح سخ-سر سرو-سن سنگ-سپ سک-سی سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صو ض-ط طر-ع عر-عل علی-غ غر-ف فد-فر فره-فش فشر-فه فهر-ق قد-قص قصه-ل لا-له له -م ما-مب مبا-مج مجل-مجم مجم-مخ مخت-مر مرض-مس مسل-مط مع معی-مل ملی-مو موا-مُ مټ-ن نا-نخ نخس-نظ نظر-نق نقش-نو نوي-نگ نگا-ه هر-هم همد-و و،-وز وس-وه وو-پ پا-پر پرد-پرو پرو-پن پنځ-په په په -پټ پټی-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څی-چ چگ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کل کلم-کن کنف-کو کوه-گ گد-گز گزا-گن گنج-ی یا-‏ ‏ -‘ ‘T-‭
open this section of the library and view contentsحدود العالم من المشرق الی المغرب / ؛ با مقدمه برتولد ؛ تعلیقات مینورسکی ؛ ترجمه میر حسین شاه ؛ با تصحیح وحواشی مریم میراحمدی، غلامرضا ورهرام.
open this section of the library and view contentsحدود قصاص / نویسنده عبدالبصیر فایز.
open this section of the library and view contentsحدود و تعزیرات : فقه السنة / تألیف السید سابق ؛ مترجم محمد موسی نهمت ؛ به کوشش محمد ضیاء نورخیل، لطف الله منظور.
open this section of the library and view contentsحدیث عشق / شاعر و نویسنده سید محمد نادر خرم.
open this section of the library and view contentsحدیث ومحدثان / تالیف محمد ابوزهو ؛ ترجمه وتلخیص اسدالله جاهدی ؛ اهتمام شمس الحق فضلی.
open this section of the library and view contentsحدیقة الشعراء / مؤلف عزت الله عاصم
open this section of the library and view contentsحرارت و ترمودینامیک/ مؤلف غلام قادر دهگان.
open this section of the library and view contentsحربی پوهنتون / دملی دفاع وزارت.
open this section of the library and view contentsحرف های برای تو / مهسا طایع.
open this section of the library and view contentsحریت : میاشتنی / داسلامی انقلاب داهدافو خپرونکی.
open this section of the library and view contentsحزب دموکراتیک خلق افغانستان کودتا حاکمیت و فروپاشی (1357 – 1371) / نویسنده محمد اکرم اندیشمند.
open this section of the library and view contentsحساب : ترتیب کونکی / امام محمد گویان.
open this section of the library and view contentsحساب : مطابق پروغرام سال چهارم مکاتب ابتدائی / بتحریر ولایت علی معلم سابق حبیبیه ؛ وتصویب ع-ج فیض محمد خان وزیر معارف.
open this section of the library and view contentsحساب جمل درشعر فارسی وفرهنگ تعبیرات رمزی / مهدی صدری.
open this section of the library and view contentsحساب علمی و عملی : مطابق پروغرام دوم رشیدیه و دارالمعلمین / به تحریر ارجمند.
open this section of the library and view contentsحساب لمړی برخه، هندسه دوهمه برخه : دابتدایی مدرسو دښوونکو لپاره دریاضی سیمینار / مهتمم محمد قاسم فرقانی.
open this section of the library and view contentsحسابدهی حکومت به ملت (اجرا آت سال 1387) / جمع آوری و تنظیم اداره نظارت و ارزیابی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران.
open this section of the library and view contentsحسابدهی حکومت به ملت (اجراآت سالهای 1384-1385) / جمع آوری وتنظیم اداره نظارت وارزیابی ریاست عمومی اداره امور ودارالانشای شورای وزیران.
open this section of the library and view contentsحسابدهی وزارت احیا وانکشاف دهات در دوره انتقالی وجمهوری اسلامی : خلاصه گزارش / وزارت احیا وانکشاف دهات.
open this section of the library and view contentsحسب الامرجلیل القدر اعلیحضرت سراج المله والدین بادشاه با عدل ودین : کتاب مستطاب سراج التواریخ که بتوجه ذات اقدس همایونی شان تسوید وقایع کردیده بود.
open this section of the library and view contentsحسین و کربلا / مؤلف حفیظ الرحمن نقی.
open this section of the library and view contentsحشرات مفیده و مضره مزارع پنبه ولایات شمال افغانستان / نویسنده گان ش.ع. عمر و نجیب الله آریوبی ؛ مهتمم بشیر افغان صالح.
open this section of the library and view contentsحشیش / ؛ ترجمه امیر فاضلی ؛ ویراستار علمی وادبی هومن شریفی، سید علی مظفر پور.
open this section of the library and view contentsحصول حق رای : مشارکت سیاسی زنان در افغانستان / گزارش تحقیقی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان.
open this section of the library and view contentsحضانت چیست و حق حضانت از کیست؟ ( در جوکات اسلام و قانون) = حضانت څه دی او د حضانت حق دچا دی؟ (د اسلام او قانون په چوکاټ کې) / نویسنده نجیب الله عزیزی.
open this section of the library and view contentsحضرت انسان / دعبدالهادی خلیلزی اثر.
open this section of the library and view contentsحضرت عیسی علیه السلام بنده خدا و پیامبر او / مولفان محمد صدیق راشید سلجوقی، عبدالاحد عشرتی.
open this section of the library and view contentsحضرت محمد مصطفی (ص) : ویژه نامه میلاد خجسته افتخار بشریت / ریاست عمومی تحقیقات علوم اسلامی امام فتیبه بغلانی وزارت ارشاد، حج و اوقاف.
open this section of the library and view contentsحضور سبز : ویژه سفر تاریخی استاد محقق در هرات باستان / گرد آورنده نجیبی.
open this section of the library and view contentsحضور کمیته بین المللی صلیب سرخ طی 20 سال گذشته در افغانستان = په افغانستان کی دسره صلیب دنړیوالی کمیټی شل کاله پرله پسی شتون = ICRC-20 years presence in Afghanistan / کمیته بین المللی صلیب سرخ.
open this section of the library and view contentsحظاتی در پرتو سیرت النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) / مؤلف محمد صدیق قرشی ؛ مهتمم محمد معروف فروغگر.
open this section of the library and view contentsحغرافیای تاریخی بلخ وجیحون ومضافات بلخ / تالیف الهامه مفتاح ؛ ویراستار وهاب ولی.
open this section of the library and view contentsحفاظت آینده افغانستان / اداره ملی حفاظت محیط زیست.
open this section of the library and view contentsحفاظت ونگهداری مواد کتابخانه ای / ترجمه وتالیف بابک پرتو.
open this section of the library and view contentsحفریات جدید هده / شاهی بای مستمندی ؛ بااهتمام میر عبدالاحد میرزاد ؛ عکاسی محمد ناصر پوپل.
open this section of the library and view contentsحفظ اشیاء واسناد / ترتیب شده توسط هیربدامین لاری.
open this section of the library and view contentsحفظ الصحه / داکار DACAAR
open this section of the library and view contentsحفظ الصحه / داکار.
open this section of the library and view contentsحفظ کرامت انسانی : ضرورت توسعۀ حمایت و مصونیت کاری کارکنان غیر رسمی افغانستان / ربیکا رایت ؛ جمیله پویا، روح الله.
open this section of the library and view contentsحفظ، مراقبت وترمیم کانال ها وساختمان های آبیاری : پروگرام آموزشی برای میراب ها ودهاقین (دوره سوم) : پروژه عاجل مبارزه با رگبار در ولسوالی های شیبکوه ولاش جوین ولایت فراه / سازمان خوراکه وزراعت ملل متحد وزارت آبیاری منابع آب ومحیط زیست.
open this section of the library and view contentsحق ترانیزیت ممالک بی بحر : یا نتیجه مجادله افغانستان درراه نثبیت این حق / مولف عبدالحکیم طبیبی.
open this section of the library and view contentsحق تقدم برای اطفال : اعلامیه جهانی وبرنامه عمل اجلاس سران جهان برا ی اطفال / کنوانسون حقوق طفل.
open this section of the library and view contentsحق زندگی انسان و موضوع دفاع از صلح.
open this section of the library and view contentsحق و باطل از دیدگاه قرآن و مردم / تالیف یوسف قرضاوی ؛ ترجمه و نگارش محسن ناصری.
open this section of the library and view contents (2)حق پادشاهی : هفته آخر زندگی حبیب الله کلکانی / نویسنده رزاق مامون.
open this section of the library and view contentsحق پاڅون : بیانگر اهداف اتحاد اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contentsحقا یق برای زندگی : یک وظیفه تبلیغاتی / سازمان صحی جهان.
open this section of the library and view contentsحقائق در بارۀ ملل متحد / ادارۀ اطلاعات ملل متحد.
open this section of the library and view contentsحقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد / مترجم علی ایثاری کشمایی ؛ مرکز اطلاعات هنگانی سازمان ملل متحد در تهران.
open this section of the library and view contentsحقایق اسلام و اراجیف دشمنانش / نویسنده عباس محمود العقاد ؛ مترجم غلام صفدر پنجشیری.