"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsتمام شرط بندی ها منع اند : جوانب دستیابی به توافقات و کنترول مواد مخدر د رهلمند و ننگرهار در آستانه انتقال / دیوید منسفیلد ؛ مترجم خلیل احمد نوری.
open this section of the library and view contentsتمدنهای عالم / تالیف فیلیپ آدلیر ؛ ترجمه محمد حسین آریا.
open this section of the library and view contentsتمه : ډرامه دماشومانو لپاره / لیکوال کامل ګیلانی ؛ ژباړونکی حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsتن برهنه آب : مجموعه شعر / سید نورمحمد عابدی.
open this section of the library and view contentsتنظیم آب در مزرعه = On farm water management / ترتیب کننده عبدالرسول منان.
open this section of the library and view contentsتنظیم وادارهء آب آبیاری : حفظ ومراقبت وترمیم کانال ها / سید شریف شبیر.
open this section of the library and view contentsتنفسي او د زړه د سامونو رماتېزمل ناروغۍ / مولف محمد طیب نشاط.
open this section of the library and view contentsتنقید : تلخیص او تنقیه / لیک ولیم هنری هډسن ؛ ترجمه قلندر مومند.
open this section of the library and view contentsتنویر الابصار / مولف شمس الدین محمد بن عبدالله التمر تاشی ؛ مترجم زین الله منلی.
open this section of the library and view contentsتنویر المجاهدین / د دینی روزنې او تنویر علماء کرام، 1369.
open this section of the library and view contentsتنویر المجاهدین : حقوق ووجاءب زنان از نظر اسلام / علمای برجسته.
open this section of the library and view contentsتنویر المجاهدین : مسائل عقیدوی / تألیف علماء کرام ریاست تربیه و تنویر دینی.
open this section of the library and view contentsتنکي تنکي ګلونه / لیکوال څیرنپوه علی محمد منګل ؛ مهتمم منګل.
open this section of the library and view contentsتهاجم مسلحانه روسها بر افغانستان / نگارش از غلام محی الدین زرملوال.
open this section of the library and view contentsتهیه نصاب تعلیمی معیاری تربیه معلمان مسلکی وفضای مناسب اموزشی : ضامن رشد استعداد شاگردان / وزارت معارف.
open this section of the library and view contentsتهیه پالیسی کار برای زنان : رهنمود برای نکشاف پالیسی عامه : افزایش شمولیت دختران برای آموزش های ابتدائی در افغانستان / نویسنده گان و تهیه کنند گان مریم جلالی، لیدا نادری و ویکی گیتس.
open this section of the library and view contentsتو را به سجدۀ گل های سرخ می خوانم : (مجموعه شعر) / مژگان ساغر شفا.
open this section of the library and view contentsتو هیچ گپ نزن / محمد حسین محمدی
open this section of the library and view contentsتو هیچ گپ نزن / محمد حسین محمدی.
open this section of the library and view contentsتواریخ / نوشته هرودوت ؛ ترجمه با حواشی از ع. وحید مازندرانی.
open this section of the library and view contentsتواریخ خورشید جهان / تصنیف شیر محمد خان گندهاپوری.
open this section of the library and view contentsتوان: دافغان معيوبينوهراړخیزپروگرام دري مياشتني خپرونه
open this section of the library and view contentsتوانائی ها وشرایط یک اداره چی / نویسنده عبدالحق.
open this section of the library and view contentsتوتکۍ مهالنۍ : د تنکیو ځوانانو لپاره / ځاځي بابا ادبي ټولنه.
open this section of the library and view contentsتوحید اسلامی و نظری بروهابیت.
open this section of the library and view contentsتوده خبراو سوړ خبر / لیکوال پرمخ تللې خبر لبکنه / لیکوال بروس دی ایتول ... ؛ ژباړن ببرک میاخیل.
open this section of the library and view contentsتوده وینه / عاصی هشنغری ؛ دحبیب الله رفیع په اهتمام.
open this section of the library and view contentsتور جادو یعنی تعویزات و عملیات / فیضان.
open this section of the library and view contentsتور غاټول / الکساندر دوما ؛ ژباړن احسان الله آرینزی.
open this section of the library and view contentsتورات وبنی اسرائیل / مولف عبدالاحد عشرتی.
open this section of the library and view contentsتوربریښ : یا ملی سندری / ټولونه، مقدمه او اهتمام عبدالله بختانی.
open this section of the library and view contentsتورغر ننګرهار = Toor Ghar : د تورغر علمي او فرهنګی ټولنې مهالنۍ خپرونه / د امیتاز څښتن تورغر علمي او فرهنګي ټولنه.
open this section of the library and view contentsتوره بوړه دري میاشتی / خپلواکه، اسلامی، جهادي او ملي خپرونه.
open this section of the library and view contentsتوره بوړه په لمبو کې / ویناوال عصمت الله بشري ؛ پښتۍ رحمان الله بهیر.
open this section of the library and view contentsتوره ماته شوه : (تاریخی ناول) / لیکوال نسیم حجازی ؛ ژباړن محمد زبیر (شفیقی).
open this section of the library and view contentsتورک های افغانستان : تلاش مقدماتی در جهت دسته بندی اقوام تورک افغانستان / توسط گونار یارینگ ؛ ترجمه جلایر عظیمی.
open this section of the library and view contentsتوسعه : ماهنامه خبری برنامه توسعه سازمان ملل متحد درافغانستان.
open this section of the library and view contentsتوسعه : نخستین فصلنامه علمی، پژوهشی افغانستان در حوزه مطالعات استراتیژیک / موسسه توسعه افغانستان.
open this section of the library and view contentsتوسعه مشارکتی نوآوریهای کشاورزی : رویه ها وروشهای پژوهشی در مزرعه / نویسنده یورگن ورنر ؛ مترجم ضیاء تاج الدین ؛ ویراستار محتوایی وادبی علیرضا خرمایی.
open this section of the library and view contentsتوسعه واحد های صنعتی کوچک روستایی : تجارب آموزنده / مترجم محمد اسمعیل نوشمند ؛ ویراستار محتوایی وادبی پیروز ایزدی.
open this section of the library and view contentsتوسیکولوژی تحلیلی : به شمول انتی دوت ها ومیخانیکیت تاثیر آنها : برای محصلین انستیتیوت علوم صحی / توسط سید الف شاه غضنفر.
open this section of the library and view contentsتوضیح اساسات فزیکی و سایل تشخیصیه طبی / مؤلف میر محمد ظاهر حیدری.
open this section of the library and view contentsتوضیح مختصر بر مسوده قانون اساسی / نویسنده محمد طاهر هاشمی، محمد اشرف رسولی، محمد سرور دانش ... .
open this section of the library and view contentsتوضیح مختصر بر مسوده قانون اساسی / وزارت عدلیه.
open this section of the library and view contentsتوضیحی بر قانون مدنی افغانستان : (حقوق فامیل) / نویسنده عبدالبصیر فایز.
open this section of the library and view contentsتوضیع مختصر حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان 1382 : به ضمیمه اعلامیه جهانی حقوق بشر / تهیه و ترتیب محمد موسی رحیمی.
open this section of the library and view contentsتوفان در افغانستان / نویسنده الکساندر لیاخفسکی؛ مترجم عزیز اریانفر.
open this section of the library and view contentsتوفان شمال : (بمناسبت 33 مین سال خاموشی زنده یاد قربان پساکوهی) / نویسنده قربان محم پساکوهی تحشیه تعلیق و اضافات از صاحبنظر مرادی.
open this section of the library and view contentsتوفقنامه افغانستان : "برمبنای موفقیت ها" کنفرانس لندن در باره افغانستان، 11-12 دلو 1384 31 جنوری-1فبروری 2006 = د افغانستان تړون لیک "د بریالیتوبونو پر بنسټ" د 1384 هجري لمریز کال د سلواغی د میاشتی 11 نیټه چې د 2006 م کال د جنوری د میاشتی له 31 نیټی او د فبروري د میاشتې له لومړی نیټې سره سمون خوری = The Afghanistan Compact : “Building on success” the London conference on Afghanistan, 31 January-1 February 2006.
open this section of the library and view contentsتوفقنامه افغانستان : "برمبنای موفقیت ها" کنفرانس لندن در باره افغانستان، 11-12 دلو 1384 31 جنوری-1فبروری 2006.