Cover Image

ب‍ی‍م‍ن‌، ج‍ی‍م‌، 1959- م. -- ‏ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ رادی‍وی‍ی‌/ ج‍ی‍م‌ ب‍ی‍م‍ن ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌...

شماره رهنما
791.44028
969ب
1383
موءلف ب‍ی‍م‍ن‌، ج‍ی‍م‌، 1959- م.
‏‫‏‭‎Beaman, Jim‬
ارژم‍ن‍د، اح‍م‍د، 1330 -
‏ رح‍م‍ت‍ی‌ام‍ی‍ن‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، 1346 -
عنوان ‏ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ رادی‍وی‍ی‌/ ج‍ی‍م‌ ب‍ی‍م‍ن ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ارژم‍ن‍د ؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ رح‍م‍ت‍ی ‌؛ [ب‍رای‌] اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍دا.‏
مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: طرح‌ آی‍ن‍ده‌‏‫، 1383.‬
تشريح 255 ص. ؛ 21 س م.
شابك 9649515690‬‬
نوت ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Interviewing for radio, 2000‬
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. 240 - 241.
سرعنوان موضوعي م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ رادی‍وی‍ی‌.
شماره مسلسل 15367
لسان َِِDari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 13695