"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsاعلامیه جهانی حقوق بشر = دبشری حقونو نړیواله اعلامیه / یوناما، دفتر اطلاعات عامه.
open this section of the library and view contentsاعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی (مطابق 19/9/1327 شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
open this section of the library and view contentsاعلامیه مشترک ایالات متحده امریکا وافغانستان در مورد همکاری استراتیژیک (پشتو-دری).
open this section of the library and view contentsاعلامیه کنفرانس بین المللی کابل : پروسه کابل : استراتیژی انکشاف ملی افغانستان پلان اولویت بندی و تطبیق 1389-1391 جلد اول / وزارت مالیه – معینیت پالیسی.
open this section of the library and view contentsاعلان جنگ / شاهین فلم ؛ سناریست وکارگردان غلام فاروق درویش ؛ کمره مین ذبیح الله امانیار ؛ عکاس احمد ضیاء امانیار ؛ پرودیوسر غلام فاروق درویش ؛ د رنقش ها سلیم شاهین ... .
open this section of the library and view contentsاعلاننامۀ ادارۀ ليليه.
open this section of the library and view contentsاعلیحضرت معظم همایونی پادشاه افغانستان در اتحاد جماهیر شوروی اشتراکی.
open this section of the library and view contentsاعمار صلح محلی در افغانستان : قضیه یی برای یک استراتیژی ملی / مت والدمن.
open this section of the library and view contentsاعمار صلح، تجارب افغانستان و کشور های دیگر / تهیه و ترتیب بخش اول الی سوم دیپارتمنت اعمار صلح ؛ ترجمه بخش چهارم سرور ماموند ؛ طرح پشتی و رسامی لطیف احمد غفوری.
open this section of the library and view contentsاعیان : دری میاشتنی / دمشرانو جرګی داطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست.
open this section of the library and view contentsاع‍ج‍از ق‍رآن‌ در ع‍ص‍ر ف‍ض‍ا و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌: ( ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر اع‍ج‍از ه‍م‍ه‌ گ‍ون‍ه‌‌ی ق‍رآن‌، چ‍ون‌: اع‍ج‍از تسلیم، ب‍لاغ‍ی‌، ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ ...)/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍م‍ال‌ روح‍ان‍ی‌.
open this section of the library and view contentsاغراض نماز / محمد حسین.
open this section of the library and view contentsافتتاح عمارات پولی تخنیک پوهنتون کابل : نشریه ریاست های تعمیرات وتدریسی پولیتخنیک.
open this section of the library and view contentsافسانه های مردم : وظیفه، ضمیر، آواره، دختر کوچی، شهزاده بست، سه عاشق، رودابه وزال / اثر پژواک.
open this section of the library and view contentsافسانه های ناصر خسرو در بدخشان / سید محمد ابراهیم بامیانی.
open this section of the library and view contentsافسانه های نورستان / مولف یاسمین اکمل جنا.
open this section of the library and view contentsافسانه ی مثنوی : نقد بر عرفان و اندیشه های عرفانی مولانا / نویسنده عثمان احمدی.
open this section of the library and view contentsافسانه ی مثنوی : نقدی بر عرفان و اندیشه های عرفانی مولانا / نویسنده احمدی، عثمان.
open this section of the library and view contentsافسانه ی مغول دختر و ارب بچه : (با روایت هایی از مردم هزاره، غور و هرات افغانستان، تربت جام، فارس، شاه کوه وجنوب ایران) / حفیظ شریعتی سحر.
open this section of the library and view contentsافسانۀ فردا / نویسنده صلاح الدین سلجوقی.
open this section of the library and view contentsافغان = Afghan خپلواکه، ناپیلې، هراړخیزه، مهالنۍ خپرونه / عبدالودود افغان.
open this section of the library and view contentsافغان آپدیت = Afghan update.
open this section of the library and view contentsافغان او افغانستان / لیکوال عبدالحی حبیبی ؛ ترجمه حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsافغان بیسیم : ماهنامه در گسترۀ فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و معلومات / شرکت مخابراتی افغان بیسیم.
open this section of the library and view contentsافغان جهاد : دافغانستان دجهاد ثقافتی شوری دری میاشتنی مجله / دافغانستان دجهاد ثقافتی شوای.
open this section of the library and view contentsافغان جهاد : مجله سه ماهه شورای ثقافتی جهاد افغانستان / شورای ثقافتی جهاد افغانستان.
open this section of the library and view contentsافغان قاموس : فارسی په پښتو / لیکونکی عبدالله افغانی نویس.
open this section of the library and view contentsافغان ملي پوځ : له مالي اړخونو ها خوا د پایښت پر وړاندې پرتې ننګونې / لیکوالان انتونیو ګیستوزی و پیتر کوینتین ؛ ژباړن ګلستان شینواری.
open this section of the library and view contentsافغان نامه / محمود افشاری.
open this section of the library and view contentsافغان و افغانستان / عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsافغان، افغانستان، وافغان هاو وتشکیل دولت در هندوستان فارس وافغانستان / محمد حسن کاکړ.
open this section of the library and view contentsافغانان اوداسلام خپریدل / لیکونکی عبدالباری غیرت.
open this section of the library and view contentsافغانان تاریخ قدیم اقوام و سرزمین های افغانستان امروزی تا ظهور سلطنت افغانها با اساس شواهد باستان شناسی / نویسنده ویلیم فوگیلسنگ ؛ برگردان لعل زاد.
open this section of the library and view contentsافغانان نه ژاړي : (دلنډو داستانونو مجموعه) / لیکوال محمد رزمي.
open this section of the library and view contentsافغانان؛ جای، فرهنگ، نژاد (گزارش سلطنت کابل) / مونت استوارت الفنسون ؛ ترجمه محمد آصف فکرت.
open this section of the library and view contentsافغانستا. وزارت فواید عامه.
open this section of the library and view contentsافغانستان
open this section of the library and view contentsافغانستان : مجموعه از مقالات توریال گران / توریال گران.
open this section of the library and view contentsافغانستان د ښځو نړیواله ورځ کب 1381.
open this section of the library and view contentsافغانستان (تاریخ وجغرافیا) / نویسنده لوئیس دوپری ؛ مترجم جعفر رسولی.
open this section of the library and view contentsافغانستان / دافغان اطلاعاتی مرکز.
open this section of the library and view contentsافغانستان / دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
open this section of the library and view contentsافغانستان / دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی.
open this section of the library and view contentsافغانستان / علی رضا علی ٱبادی.
open this section of the library and view contentsافغانستان / غلام رضا امیرخانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان / لورل کورنا ; ترجمه فاطمه شاداب.
open this section of the library and view contentsافغانستان / لیکوال څغولس اوګوو ؛ ژباړن زمری محقق.
open this section of the library and view contentsافغانستان 2012 د سباون په پلو کتنه : یو سیمه ایز رپورټ / ردها کمار او کېلاش کی پرساد.
open this section of the library and view contentsافغانستان : احمد شاه درانی – حامد کرزی / .
open this section of the library and view contentsافغانستان : احیای مجدد حاکمیت قانون / سازمان عفو بین المللی.