"-1 19-= = = W-A A A g-A l A l-A p A p-A s A s-AC ACB-Ab Abr-Ad Adv-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Aj Ajm-Am Ame-An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-As Asi-Ass Ass-B Ba Bas-Be Bey-Bo Br-Bu Bui-C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coh-Com Com-Con Con-Coo Cop-Cov Cov-D DF-De Dec-Det Det-Di Dir-Do Doi-Dr Dru-E Ed-El Ele-En Enh-Et Etn-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ge Get-Gr Gra-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Inv-Is Is -Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Liv-Lo Los-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nas-Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O On-Op Opp-P PR-Pa Par-Pe Peo-Pl Pla-Po Pol-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Ro Roa-S SM-Se Sec-Sem Sem-Si Sim-So Soi-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sum-Sy Syr-T Ta-Te Tes-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The Thi-To Tow-Tr Tra-Tré Tré-U UN-Un Und-Uns Unt-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wo Wor-[ [A-[H [I-[P [Pa-[ا [اع-[د [دی-[ک [کت-Г Д-آ آر-آل آم-آی آی -ا اح-اخ اخل-ار ارت-از از -اس اسا-اسل اسل-اسک اسی-اط اطل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ام امی-ان اند-انگ انگ-اگ ای-ب با-بح بحر-بر برر-بز بزم-به به -بی بی -ت تا تار تار-تال تام-تح تحل-تر ترق-تع تعل-تل تلا-تو توض-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطا-خو خوږ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د و-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دام دام-دب دبش-دخ دخو-در در -درس درف-دس دست-دش دشه-دل دلن-دم دمو-ده دهی-دپ دپا-دچ دچی-دک دکو-دی دیو-ر را رای-رف رفا-ره رهن رهن-رو روح-روی روی-ز زع-زن زنا-زه زهر-س سا-سخ سخن-سط سع-سو سوا-سی سیا-سیم سیم-ش شب-شل شل -شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عق-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فق-ق قا-قر قرش-قم قما-ل لغ-لو لوی-م ما-مب مبص-مج مجم-مح محب-مر مرا-مس مسئ-مص مصر-مع معر-مق مل-من منش-مو مول-می مین-ن نب-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نگ نگا-ه هد-هل هلت-هی هیر-و ور-ول ولد-ټ ټو-پ پر پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چگ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کل کلن-کن کنف-کو کوچ-گ گد-گز گزا-گن گنج-ی یا-‏ ‏ -“ “A-‭
open this section of the library and view contentsحسب الامرجلیل القدر اعلیحضرت سراج المله والدین بادشاه با عدل ودین : کتاب مستطاب سراج التواریخ که بتوجه ذات اقدس همایونی شان تسوید وقایع کردیده بود.
open this section of the library and view contentsحسین و کربلا / مؤلف حفیظ الرحمن نقی.
open this section of the library and view contentsحشیش / ؛ ترجمه امیر فاضلی ؛ ویراستار علمی وادبی هومن شریفی، سید علی مظفر پور.
open this section of the library and view contentsحصول حق رای : مشارکت سیاسی زنان در افغانستان / گزارش تحقیقی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان.
open this section of the library and view contentsحضانت چیست و حق حضانت از کیست؟ ( در جوکات اسلام و قانون) = حضانت څه دی او د حضانت حق دچا دی؟ (د اسلام او قانون په چوکاټ کې) / نویسنده نجیب الله عزیزی.
open this section of the library and view contentsحضرت انسان / دعبدالهادی خلیلزی اثر.
open this section of the library and view contentsحضرت عیسی علیه السلام بنده خدا و پیامبر او / مولفان محمد صدیق راشید سلجوقی، عبدالاحد عشرتی.
open this section of the library and view contentsحضرت محمد مصطفی (ص) : ویژه نامه میلاد خجسته افتخار بشریت / ریاست عمومی تحقیقات علوم اسلامی امام فتیبه بغلانی وزارت ارشاد، حج و اوقاف.
open this section of the library and view contentsحضور سبز : ویژه سفر تاریخی استاد محقق در هرات باستان / گرد آورنده نجیبی.
open this section of the library and view contentsحضور کمیته بین المللی صلیب سرخ طی 20 سال گذشته در افغانستان = په افغانستان کی دسره صلیب دنړیوالی کمیټی شل کاله پرله پسی شتون = ICRC-20 years presence in Afghanistan / کمیته بین المللی صلیب سرخ.
open this section of the library and view contentsحظاتی در پرتو سیرت النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) / مؤلف محمد صدیق قرشی ؛ مهتمم محمد معروف فروغگر.
open this section of the library and view contentsحغرافیای تاریخی بلخ وجیحون ومضافات بلخ / تالیف الهامه مفتاح ؛ ویراستار وهاب ولی.
open this section of the library and view contentsحفاظت آینده افغانستان / اداره ملی حفاظت محیط زیست.
open this section of the library and view contentsحفاظت ونگهداری مواد کتابخانه ای / ترجمه وتالیف بابک پرتو.
open this section of the library and view contentsحفریات جدید هده / شاهی بای مستمندی ؛ بااهتمام میر عبدالاحد میرزاد ؛ عکاسی محمد ناصر پوپل.
open this section of the library and view contentsحفظ اشیاء واسناد / ترتیب شده توسط هیربدامین لاری.
open this section of the library and view contentsحفظ الصحه / داکار DACAAR
open this section of the library and view contentsحفظ الصحه / داکار.
open this section of the library and view contentsحفظ کرامت انسانی : ضرورت توسعۀ حمایت و مصونیت کاری کارکنان غیر رسمی افغانستان / ربیکا رایت ؛ جمیله پویا، روح الله.
open this section of the library and view contentsحفظ، مراقبت وترمیم کانال ها وساختمان های آبیاری : پروگرام آموزشی برای میراب ها ودهاقین (دوره سوم) : پروژه عاجل مبارزه با رگبار در ولسوالی های شیبکوه ولاش جوین ولایت فراه / سازمان خوراکه وزراعت ملل متحد وزارت آبیاری منابع آب ومحیط زیست.
open this section of the library and view contentsحق ترانیزیت ممالک بی بحر : یا نتیجه مجادله افغانستان درراه نثبیت این حق / مولف عبدالحکیم طبیبی.
open this section of the library and view contentsحق تقدم برای اطفال : اعلامیه جهانی وبرنامه عمل اجلاس سران جهان برا ی اطفال / کنوانسون حقوق طفل.
open this section of the library and view contentsحق زندگی انسان و موضوع دفاع از صلح.
open this section of the library and view contentsحق و باطل از دیدگاه قرآن و مردم / تالیف یوسف قرضاوی ؛ ترجمه و نگارش محسن ناصری.
open this section of the library and view contents (2)حق پادشاهی : هفته آخر زندگی حبیب الله کلکانی / نویسنده رزاق مامون.
open this section of the library and view contentsحق پاڅون : بیانگر اهداف اتحاد اسلامی افغانستان.
open this section of the library and view contentsحقا یق برای زندگی : یک وظیفه تبلیغاتی / سازمان صحی جهان.
open this section of the library and view contentsحقائق در بارۀ ملل متحد / ادارۀ اطلاعات ملل متحد.
open this section of the library and view contentsحقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد / مترجم علی ایثاری کشمایی ؛ مرکز اطلاعات هنگانی سازمان ملل متحد در تهران.
open this section of the library and view contentsحقایق اسلام و اراجیف دشمنانش / نویسنده عباس محمود العقاد ؛ مترجم غلام صفدر پنجشیری.
open this section of the library and view contentsحقایق اسلام و اراجیف دشمنانش / نویسنده کبیر عباس محمود العقاد ؛ مترجم غلام صفدر پنجشیری.
open this section of the library and view contentsحقایق برای زنده گی : برای آموزش علمای دینی : برگزیده های پیام های اساسی در مورد : مادری سالم، تغذیه با شیر مادر، رشد وتکامل طفل، تغذیه ورشد کودک، واکسیناسیون، اسهال، ملاریا، ایچ آی وی/ایدز وبیماری های زیادی دیگر ... / وزار ارشاد حج واوقاف.
open this section of the library and view contentsحقایق ناگفته از گوانتانامو (سرگذشت یک پزشک زندانی) / مؤلف محمد علیشاه موسوی گردیزی ؛ ویراستار حسن فضایلی.
open this section of the library and view contentsحقایق ناگفته در باره حبیب الله کلکانی / نوشته سید رسول.
open this section of the library and view contentsحقایق پشت پردۀ تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان / مؤلفین دیاگوکور دوویز، سلیگ هرسین ؛ مترجم عبدالجبار ثابت.
open this section of the library and view contentsحقوق / مؤلف محمد نادر ایوبې (کندهاری).
open this section of the library and view contentsحقوق : مجله سه ماهه / پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهتون کابل.
open this section of the library and view contentsحقوق : مجله علمی شش ماهه / پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهتون کابل.
open this section of the library and view contentsحقوق اداره / نویسنده عطامحمد نورزائی.
open this section of the library and view contentsحقوق اساسی افغانستان / سرور دانش ؛ ویراستار محمد حسین محمد و عبدالشکور نظری.
open this section of the library and view contents (2)حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان / عبدالعلی محمدی.
open this section of the library and view contentsحقوق اساسی مقایسه یی : (رژیم های سیاسی انگلستان، ایالات متحده امریکا، فرانسه و جمهوری اسلامی ایران) / تألیف عبدالوحید نیاز.
open this section of the library and view contentsحقوق اشخاص حقیقی و حکمی و محجورین : براساس قانون مدنی افغانستان / مؤلف نظام الدین عبدالله.
open this section of the library and view contentsحقوق اقتصادی زنان / علی پیام.
open this section of the library and view contentsحقوق ایتام و بیوه ها در شریعت اسلام
open this section of the library and view contentsحقوق بشر : ماهنامه / دافغانستان دبشر دحقوقو دخپلواک کمیسیون خپرندویه ارگان.
open this section of the library and view contentsحقوق بشر : ماهنامه.
open this section of the library and view contentsحقوق بشر افغانستان زنان بهتر میدانند.
open this section of the library and view contentsحقوق بشر درافغانستان : معیار های ملی وبین المللی حقوقی.
open this section of the library and view contentsحقوق بشر و حاکمیت قانون : متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته میشود.