"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bok-Bu Bui-C Ca Cas-Ch Cha-Ci Civ-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cov-D DE-De Dec-Der Der-Di Die-Dis Dis-Do Dr-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Enz-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goo-Gu Gui-H Ha-Hi Hig-Ho Hou-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Ini-Int Int-Inv Inv-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Lay Lay-Le Lei-Li Lin-Lo Loc-M MR-Ma Man-Mat Maw-Me Mer-Mi Mil-Mo Mod-Mou Mov-N NG-Na Nat Nat Ne New-No Not-O On-Op Opi-Ow Ox-P Pa-Pe Pea-Pet Ph-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Res Res-Ri Ro-S SM-Sc Sco-Se Sei-Sh Shi-So Soc-Sou Sou-St Sta-Str Str-Su Sub-Sup Sup-T Ta-Te Tea-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Thr Thr-To Tow-Tr Tra-Tro Tro-U UN-Uc Um-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Weg-Wh Why-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اف-[ر [ره-[ک [کت-А Аф-آ آذ-آغ آغا-آو آوا-ا اث-اخ اخت-اد ادب-ار ارک-اس اسا-است است-اسل اسل-اص اصو-اف افس-افغ افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ام اما-ان انت-انر انس-انی انی-ای اید-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بی بیک-ت تا تار تار-تح تحق-تر ترب-تع تعا-تف تفس-تو توح-تی تیو-ج جر-جم جمع-جن جنگ-ح حج-حق حق -حقو حقو-خ خا-خج خد-خل خلا-خی خیا-د د د ا-د ب د ب-د ح د ح-د ر د ر-د ش د ش-د ق د ل-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا دار-داف داف داف-دای دای-دح دحض-در در -درح درح-دری درې-دس دسپ-دف دفه-دم دمل-دن دنړ-دو دوز-دپ دپښ-دک دکا-دی دیم-ر را راه-رس رسا-رن رنگ-ره رهن رهن-رو روز-رژ رښ-ز زم-زن زنا-زو زول-س سا-سخ سخن-سر سری-سه سهم-سی سیا-سیس سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عد-عل علم-غ غا-غچ ف فر فره-فق فقه-ق قا-قر قره-قم قما-ل لش-لو لوی-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مد-مر مرو-مس مسی-مع معا-مغ مغل-مل ملی-مو موا-موږ موږ-ن نا-نث نج-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نک نکت-نی نیم-ه هز-هن هنر-و وت-وض وضع-وی ویژ-پ پا-پر پره-پش پشي-په په په په -پټ پژ-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چپ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کور-ګ ګو-گ گز-گف گفت-ی یا-یو یون-‏ ‏ن-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsتاریخ عصر نوین : از 1917 تا امروز : جلد اول / نوشته پ. م. کوزمیچوف ... ؛ ترجمه محمد پیفون.
open this section of the library and view contentsتاریخ علمای بلخ / تالیف مهدی رحمانی ولوی، منصور جغتائی.
open this section of the library and view contentsتاریخ عمومی : قسمت ثانی مطابق پروغرام صنف دوم رشدیه ودارالمعلمین / بتحریر محمد حسین خان ؛ بتصویب ع. ج. فیض محمد خان.
open this section of the library and view contentsتاریخ عمومی : مختصر / شیر محمد پسر گل محمد خان افغان ؛ مترجم سید علیرضا علی زاده.
open this section of the library and view contentsتاریخ غزنویان / نوشته ادموندکلیفورد باسورث ؛ ترجمه حسن انوشه.
open this section of the library and view contentsتاریخ فشردۀ افغانستان / حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsتاریخ فلسفه سیاسی، یا سیر تاریخی افکار وعقاید سیاسی از آغاز تاریخ تا زمان معاصر بضمیمه قطعات منتخبه ازمتن آثار فلاسفه سیاسی / بقلم بها الدین پازارگاد.
open this section of the library and view contentsتاریخ قرون وسطی : برای صنف ششم / مولفین باطن شاه ظفری ... ؛ رسامان محمد رفیق ایاز ... .
open this section of the library and view contentsتاریخ قضاء در افغانستان / نویسنده حضرت گل حسامی.
open this section of the library and view contentsتاریخ ماد / تالیف ا.م. دیاکونوف ؛ مترجم کریم کشاورز.
open this section of the library and view contentsتاریخ مختصر افغانستان / عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsتاریخ مختصر افغانستان :از زمانه های قدیم تا استقلال/ عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsتاریخ مختصر جهان / تالیف م. و. نچکینا ... ؛ ویراستار متن انگلیسی آ. ز. مانفرد ؛ ترجمه محمد تقی فرامرزی.
open this section of the library and view contentsتاریخ مختصر رشد و تکامل فارمسی در جهان و افغانستان / مؤلف عبدالحی مؤمنی.
open this section of the library and view contentsتاریخ مختصر کتابخانه ها در افغانستان / نویسنده سید محی الدین هاشمی ؛ مترجم عبدالرحیم بختانی.
open this section of the library and view contentsتاریخ مدینه منوره : اداب زیارت مسجد نبوی / تالیف گروهی از دانشمندان تحت نظر مولانا صفی الرحمن مبارکپوری ؛ مترجم شمس الرحمن فروتن.
open this section of the library and view contentsتاریخ مرصع دڅیړنی په بهیر کی (دلیکوالودمقالو مجموعه) / تدوین اوترتیب د ز.هـ.
open this section of the library and view contentsتاریخ مزارشریف واقع بلخ / مولف نور محمد کهگدائی.
open this section of the library and view contentsتاریخ مطبوعات افغانستان از شمس النهار تا جمهوریت (1863-1978) : جلد اول / تالیف رسول رهین.
open this section of the library and view contentsتاریخ معارف افغانستان / مولف جمیل الرحمن کامگار.
open this section of the library and view contentsتاریخ معاصر افغانستان از استرداد استقلال تا انقلاب .
open this section of the library and view contentsتاریخ معاصر جاغوری / یاداشت محمد ایوب اعتمادی (سرکاتب ممدک) ؛ مقدمه، بازآفزینی و باز نویسی، گزارش و ویرایش حفیظ شریعتی (سحر).
open this section of the library and view contentsتاریخ مغول (چنگیزخان) / رنه گروسه ؛ زیر نظر کاوین یک ؛ ترجمه محمود بهفروزی.
open this section of the library and view contentsتاریخ مغول در ایران : سیاست، حکومت وفرهنگ دوره ایلخانان / برتولد اشپولر ؛ ترجمه محمود میر آفتاب.
open this section of the library and view contentsتاریخ مقیم خانی / تألیف محمد یوسف شبرغانی.
open this section of the library and view contentsتاریخ ملل : ژاپونیان جزء (1) / مترجم سید رضا علی زاده.
open this section of the library and view contentsتاریخ ملل یهودیان جزء (10) : در عهد سلطنت اعلحضرت امیر امان الله خان غازی خلد الله ملکه وسلطنه / مترجم سید رضا علی زاده.
open this section of the library and view contentsتاریخ منظوم افغانستان نوین در آئینه شعر : ضمیمه منتخب اشعار / سروده عبدالحی آرین پور ولوالجی.
open this section of the library and view contentsتاریخ مکه مکرمه : احکام مسایل حج وعمره / تالیف گروهی از دانشمندان تحت نظر مولانا صفی الرحمن مبارکپوری ؛ مترجم شمس الرحمن فروتن.
open this section of the library and view contentsتاریخ نبوت وانبیاء / تالیف محمد علی صابونی ؛ مترجم محمد ابرار فتحی غزنوی.
open this section of the library and view contentsتاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلامی / نویسنده ایگناتی یولیا نوویچ کراچکوفسکی ؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده.
open this section of the library and view contentsتاریخ نوین افغانستان : منتشر در جریده حقیقت انقلاب ثور / دیپارتمنت تاریخ نوین، پوهنځی علوم اجتماعی، پوهنتون کابل.
open this section of the library and view contentsتاریخ و زبان در افغانستان علل تشتت فرهنگی و اجتماعی / نگارش نجیب مایل هروی.
open this section of the library and view contentsتاریخ پانصد سال حکومت اشکانیان / تحقیق وتالیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع).
open this section of the library and view contentsتاریخ پزشکی / لیزا یونت ؛ ترجمه رضا یاسایی.
open this section of the library and view contentsتاریخ پطر کبیر ولشکر کشی های آن / .
open this section of the library and view contentsتاریخ څه ته وایی؟ / مولف ای اچ کار ؛ مترجم محمد حسن کاکړ.
open this section of the library and view contents (4)تاریخ چشت و مشایخ چشتیه / مؤلف سیداحمد شاه چشتی مودودی ؛ مهتمم سید ذاکر بنوری.
open this section of the library and view contentsتاریخ کارتونی افغانستان از سردار تا اخند / نویسنده غفار تنها.
open this section of the library and view contentsتاریخ کتاب مستطاب حالات والا حضرت امیرعبدالرحمن خان حکمران نافذالامر مملکت افغانستان دردارالخلافه طهران بزیورطبع اراسته گردید در سنه1321 هجری نبوی.
open this section of the library and view contentsتاریخ کشور های آسیا و افریقا در عصر حاضر : بخش اول (1345-1917)/ تحت نظر عثمان حکیم ... .
open this section of the library and view contentsتاریخ، فرهنگ و مبارزه مردم پنجشیر / نویسنده دستگیر پنجشیری.
open this section of the library and view contentsتاریخ، فرهنگ و هنر ترکمان / اسدالله معطوفی.
open this section of the library and view contentsتاریخنامه هرات / تالیف سیف بن محمد بن یعقوب الهروی ؛ تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد.
open this section of the library and view contentsتاریخچه اوفزیکی معاینات / لیکونکی حنیف الله صاحبزاده.
open this section of the library and view contentsتاریخچه جمعیت افغانی سره میاشت بمناسبت هفته مخصوص / نویسنده حبیب الرحمان رحمانی ؛ مهتمم امام الدین خوش نصیب.
open this section of the library and view contentsتاریخچه حقوق بشر / نویسنده عبدالقادر سروری.
open this section of the library and view contentsتاریخچه روزهای جهانی : بخش تعلیم و تربیه.
open this section of the library and view contentsتاریخچه طبابت وفارمسی وسیرتکاملی آن در افغانستان / مولف عبدالحی مومنی.
open this section of the library and view contentsتاریخچه قصر دارالامان.