"-1 19-= = = W-A A A f-A j A j-A p A p-A s A s-A w A w-AR ARM-Ad Add-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Arc-As Asi-At At -B Ba Bas-Be Bey-Br Bre-Bu Bui-C Ca Cau-Ch Chi-Cl Cli-Co Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cus-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Dr Dra-E Ea-Ed Edu-Em Emp-Er Erz-Ev Eva-F FA-Fe Fed-Fi Fiv-Fo Fou-Fr Fro-G Ge-Gh Gha-Gr Gre-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kat-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Lis-Lo Log-M Ma Map-Me Mea-Mi Mic-Min Min-Mo Moe-Mu Mus-N NS-Na Nat Nat-Ne Neo-No Nom-Nu O Op-Or Orp-P Pa Pas-Pe Per-Po Pol-Pop Pop-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rol-S Sa-Se Sec-Sem Sem-Si Sil-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sul-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UN-Ub Ubi-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Wel-Wi Wil-Wo Wom-Y Ye-[ [C-[M [Mi-[R [Re-[ب [بو-[ق [قر-a an-К Н-آ آر-آم آمو-آی آین-ا اح-اد ادا-ار ارز-از از -اس اسا-اسل اسل-اش اشع-اط اع-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ان انا-اند انر-انگ انی-ای اید-ب با-بخ بخت-بر برر-بس بسو-به به -بی بیا-ت تا تار تار-تب تبج-تح تحل-تر تره-تع تعل-تل تلو-تو توف-ج جا-جغ جغر-جن جنګ-جو جوا-ح حش-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطر-خو خوژ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکل-دی دین-ر را راپ-رس رسن-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زب-زم زمی-زن زند-س سا-ست ستو-سر سرو-سم سمی-سپ سپی-سی سیر-ش شا-شص شع-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عر-عل علی-غ غر-ف فر فره-فش فشر-فه فهم-ق قد-قص قصه-ل لا-لو لوغ-م ما-مب مبا-مج مجل-مجم مجم-مخ مخد-مر مرو-مس مسو-مع معا-مف مفا-مل ملی-مو موت-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نم نما-نو نړ-نگ نگا-ه هر-هن هند-و وا-وض وضع-وی ویر-پ پا-پر پرن-پش پشت-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیښ پیک-چ چر-ډ ډی-ښ ښک-ک کا-کت کتی-کل کلی-کن کنگ-کی کیم-گ گر-گز گزی-گو گول-ی یو-‏ ‏غ-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsد مصنوعي غړیو له استعمال څخه وړاندي د روغتیایي او ساتندویه تدابیر لارښود / محمد معصوم زرمتی.
open this section of the library and view contentsد معاذالدین خټک دیوان / سریزهُ، کتنه، ویېپانګه میاوکیل شاه فقیرخېل.
open this section of the library and view contentsد معارف القرټ‎آن پښتو : خاص خاص مسلی / مولف : صوفی محمد اقبال قریشی صاحب.
open this section of the library and view contentsد معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال تړون د ملګرو ملتونو د عمومې غونډې مصوب : د دسامبر ۱۳، ۶، ۲۰۰۶ کال (د ۱۳۸۵ لمریز کال د لیندۍ ۲۲مه) / د افغانستان د بشرې حقونو د خپلواک کمیسیون له خپرونو څخه.
open this section of the library and view contentsد مقالې لیکلو اصول : او د مطالعې او څېړني لارښود : د لیکوالو، د مطالعې د مینه اوالو څیړونکو لپاره د ګتورو کتابونو څخه د غوره سوو مضامینو ټولګه / ژباړن او ټولوونکی عبدالمالک همت.
open this section of the library and view contentsد مقالې لیکلو اصول او د مطالعی او څیرنې لارښود / ژباړن او ټولوونکی عبدالمالک همت.
open this section of the library and view contentsد مقننه او اجرائیه قوې ترمینځ اغیزمنې اړیکې / لیکوال سریلان گاپلان ؛ ژباړونکی محمد کاظم ملوان، مهتمم عنایت الله رمز.
open this section of the library and view contentsد ملاتړ او بغاوت تر مینځ په افغانستان کې د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه / انتونیو جیوستوزی
open this section of the library and view contentsد ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د 1391 کال د چنګاښ د لومړۍ نېټې د تاریخي وینا د محتوی د تحقق په اړه فرمان / د افغانستان اسلامي جمهوریت ریاست.
open this section of the library and view contentsد ملګرو ملتونو تاریخې بهیر او بشپرتیا / لیکوال ګلاب شاه سبحانې ؛ اهتمام او ډیزاین نجیب الله نایل.
open this section of the library and view contents (2)د ملګرو ملتونو پرمختیایې تګلاره : د افغانستان له ملی پرمختیایې ستراتیژي سره د مرستې لپاره 2010 – 2013 .
open this section of the library and view contentsد مموزی د موټر چلولو او تخنیکی کورس = کورس دریوری و تخنیکی مموزی = Momozai driving course technical and practical program / مؤلف یار محمد مموزی.
open this section of the library and view contentsد منځني ختیځ سیاسي کړکیچ / لیکوال م. شیرزاد.
open this section of the library and view contentsد مور او پلار حقونه / لیکوال راجا رشید محمود ؛ ژباړن فرید احمد هلال.
open this section of the library and view contentsد مولانا جامي مرغلې / لیکوال عبدالباری غیرت.
open this section of the library and view contentsد مولانا جلال الدین محمد بلخي اسلامي پيغام / لیکوال محمد نبي صلاحي ؛ د پښتۍ طرحه ژکفر حسیني.
open this section of the library and view contentsد مونځ طریقه / ترجمه ناسیف الحنان موسی زی.
open this section of the library and view contentsد مونځ فضایل / مولف محمد زکریا ؛ پښتو زبه کښ له فقیر محمد عباس قادریه.
open this section of the library and view contentsد مڼو د تولید لارښود : د ترویج مامورینو لپاره په ساحه کې کاریدونکی لارښود کتاب / د کرنې، اولولګولو او مالدارۍ وزارت.
open this section of the library and view contentsد میدان ځوانان : مهالنۍ خپرونه : د میدان ځوانانو خپلواکه او ناپېیلې، ټولنیزه، ادبی، او کلتوری ټولنه.
open this section of the library and view contentsد میراث او ملکیت په حق د ښځو لاس رسی : تحقیقاتي رپورټ / چمتوکوونکی د ښځو او ماشومانو د حقوقو څیړنیز نهاد.
open this section of the library and view contentsد میلاد النبی (ص) درنې غونډې ته جلالتمآب حامد کرزې شفاهې وینا / حامد کرزی.
open this section of the library and view contentsد مینِِِي انګازي د فیضاني په یاد.
open this section of the library and view contentsد مینې خبرې / لیکوال اکبر علی خان ؛ ژباړن شاهد عمران.
open this section of the library and view contentsد مینې ټپې / راټولوونکی صادق الله صادق.
open this section of the library and view contentsد مینې کتاب / لیکوال نزار قبانې ؛ ژباړن او سریزه لطیف بهاند.
open this section of the library and view contentsد میړنی اولس ادبیات : (د لرو پښتو ادبیات) / لیکوال ګ.ف. ګیرس ؛ مترجم محمد اکبر معتمدی شینواری ؛ مهتمم بیدار.
open this section of the library and view contentsد میږې مرکې : د ماشومانو او نوې ځلمیانو له پاره ښوونیزې او روزنیزې کسې / لیکوالان عبدالقیوم کریم او اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsد مېولرونکو ونو لارښود : د ترویج مامورینو لپاره په ساحه کې کاریدونکی لارښود کتاب / د کرنې و الولګولو او مالداری وزارت.
open this section of the library and view contentsد نادولتی موسسو : د فعالیتونه هنداره،.
open this section of the library and view contentsد نازو انا یاد : (د نازو انا په یاد جوړشوي سیمینار دلیکنو ټولګه / سریزه او راټولوونکی محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsد نثر لیکلو هنر / لیکوال اسدالله غضنفر ؛ اهتمام سیدنور احمدلمر.
open this section of the library and view contentsد نثري ادب ډولونه : (ادبي ژانرونه) / لیکوال سید محی الدین هاشمی.
open this section of the library and view contentsد نجات او کامیابی لیاره د علم او فلسفی په نګاه / سعید سعید افغانی مهتمم محمد اسماعیل .
open this section of the library and view contentsد نسخې لیکنې لارې چارې / محمد حامد حلیمی.
open this section of the library and view contentsد نسلونو په حورولوکي د عقیدی نقش / مولف : شهید عبدالله عزام، ژبارن: فروګر.
open this section of the library and view contentsد نغلو د بریښنا بند / د کانو او صنایعو وزارت.
open this section of the library and view contentsد ننګرهار لړغونې سېمې او تاریخي آثار / لیکوال رزاقی نړی وال ؛ مهتمم سید ذکریا بنوری.
open this section of the library and view contentsد ننګرهار ولایت اوجلال آباد ښارپیژندنه / لیکونکی محمد بشیر دودیال...، مهتمم بادام ظریفی فقیر.
open this section of the library and view contentsد ننګونو څلی / شاعر او لیکوال شمس الدین شمس.
open this section of the library and view contentsد نواب حافظ رحمت خان یاد / تدوین، سریزه او اهتمام عبدالرحیم بختانی خدمتګار.
open this section of the library and view contentsد نوي اساسي قانون د طرحې په اړوند د خلکو د وړاندیزونو او نظریو تحلیلي رپوټ = گزارش تحلیلی از نظریات و پیشنهادات مردم پیرامون طرح قانون اساسی نوین / دولت انتقالی اسلامی افغانستان دار الانشاء کمیسیون قانون اساسی.
open this section of the library and view contentsد نوی ژونالیزم آرونه / لیکوال رحیم سمندر.
open this section of the library and view contentsد نویو زیږیدلو ماشومانو د ستونزو اهتمامات / لیکوال ناصر خان کاموال.
open this section of the library and view contentsد نړئ هنداره : ٱسیا : طبیعی، سیاسی، بشری، او تاریخی جغرافیه لمړئ ټوک / لکونکی احسان الله ٱرین زی.
open this section of the library and view contentsد نړیوال بانک ګروپ : له بي وسي فقر او غربت څخه ژغورلي نړي ته د رسیدلو لپاره هلې ځلي افغانستان / نړیوال بانک.
open this section of the library and view contentsد نړۍ ادبیات / لیکوال میراجان غوربندی ؛ تصحیح حبیب الله فاروقي، احمد جاوید صدیقي.
open this section of the library and view contentsد نیلو فرو کیسی : د لنډو کیسو غورچاڼ / اهتمام غفور لیوال.
open this section of the library and view contentsد هدیرې ناوې : ناول / لیکواله سیما شبانکاره ؛ ژباړنه فرشته سیدي.
open this section of the library and view contentsد هضمي جهاز او پښتورګو ناروغۍ / لیکوال عبدالواحد وثیق.