"-1 14-= = = W-A A A f-A h A j-A p A p-A s A s-A v A v-AR ARE-Ac Ad-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ai Aid-Al Alt-An An -Ana Anc-Ann Ann-Ant Ant-Ar Arg-As Ass-Av Ay-B Ba-Be Bef-Bi Bil-Br Bri-Bu C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coi-Com Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cy-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Do Dow-E Ea-Ed Edu-Em Eme-Ep Epi-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ga-Ge Geo-Go Gov-Gu Gui-H He-Hi His-Ho How-Hu Hum-I IS-In In -Ind Ind-Ins Ins-Int Int-Ir Ira-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ki Kit-L La Lan-Law Law-Le Lea-Les Les-Li Liv-Lo Lov-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nar-Nat Nat Nat-Ne New-No Nor-O Of-Op Opi-Ov Ove-P Pa Pe Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Prä-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rom-S Sa-Se Sec-Sel Sem-Si Sig-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sui-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Ti Tip-Tr Tra Tre-Tu Tur-U US-Un Und-Ur Urb-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wit-Wo Wor-[ [A-[D [Dr-[P [Pa-[U [Un-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آب-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازد-اس است-اسل اسل-اش اص-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الی-ان انا-اند اند-انگ انگ-ای ایا-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بڼګ-بې بېړ-ت تا تار تار-تح تحل-تر ترت-تع تعد-تف تق-تو تور-ث ثب-ج جر-جم جمه-جه جها-ح حد-حق حقد-حل حل -خ خا-خر خرو-خو خود-د د د ا د ا-د ج د ج-د د د د-د س د س-د ف د ف-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکس-دی دین-ر را راپ-رس رست-ره رهن رهن رهن-رو روس-ری ریم-ز زم-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرم-سل سلا-سو سوی-سی سیب-سیم سیم-ش شر-شن شنا-شگ شی-ص صد-ط طب-ع عا-عق عقی-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فعا-ق قا-قر قرا-قط قق-ل لر-لو لوړ-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مخف-مر مرو-مش مشا-مع معا-مف مفص-مل من-مو موت-مک مکا-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقض-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم همس-و و،-وز وزی-ون وه-پ پا-پر پرخ-پرو پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څن-چ چه-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کوش-ګ ګډ-گ گز-گل گل -ی یا-یک یک -‏ ‏‏-‭
open this section of the library and view contentsد فکر ټال / تصنیف : عبد الکریم دلسوز.
open this section of the library and view contentsد قانون حاکمیت؟ : دافغانستان دملی پولیسو دسمون لپاره هڅی / انډریو وایلډر.
open this section of the library and view contentsد قرآن قسمونه : او داساسي قضایاوو اثبات / گلبدین حکمتیار.
open this section of the library and view contentsد قرآن پلوشې د القصص سوره : د ملتونو د عروج او زوال عوامل د بني اسرائیلو په عبرتناکي قصې کي/ لیکوال حکمتیار .
open this section of the library and view contentsد قرآن پوهنې رازونه / سید ابوالاعلی مودودی ؛ مترجم قیام الدین کشاف.
open this section of the library and view contentsد قضائیه ځواک خاصه خپرونه : باز تاب دهندۀ فعالیتها در عرصۀ اصلاح اداره، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر / د ستری محکمی د خپرونو ریاست.
open this section of the library and view contentsد قندونو هضم، جذب او استقلاب / لیکوال یحیی فهیم.
open this section of the library and view contentsد قهر مسکا : د آزادو او سپینو شعرونو ټولګه / شاعر فدا محمد نظري.
open this section of the library and view contentsد لغمان فرهنگی بهیر / مسعود الیشنگی.
open this section of the library and view contentsد لنډو کیسو ټولګه / لیکوال نصیر احمد احمدی.
open this section of the library and view contentsد لومړي افغان-انګلیس جنګ مقدمه : یا هغه حلات چي په نتیجه کي یې د افغانانو او انګلیسانو لومړی جنګ پیښ سو / لیکوال افضل اقبال ؛ مترجم نسیم سلیمي.
open this section of the library and view contentsد لوونو فصل : (په شپېتمو کلونو کې دپښتو شعر څو بېلګی) / راټولوونکی محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsد لوګر د طبیعیُ، تاریخی، اقتصادی، ثقافتی او سیاسی حالاتو لنډه جغرفیا / لیکوال محمد ولی ځلمی.
open this section of the library and view contentsد لیړو (بامیه) روزنه او تولید / د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځی.
open this section of the library and view contentsد لیړو د حاصل راټولول، ساتل او خرڅلاو / د بدیل معیشت پروګرام (ADI/ALP-E) ؛ محمد بشیر دودیال، محمد طیب، سیدا جان عتیق عبدیانی.
open this section of the library and view contentsد لیکوالۍ فن / لیکوال سید محی الدین هاشمی.
open this section of the library and view contentsد مارکسیزم اشتباه / مولف محمد نسیم فق ستانیزی.
open this section of the library and view contentsد ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روغتیا ملي پالیسي او ستراتیژي 1388 – 1392/ د افغانستان اسلامی جمهوریت د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو او تنکیو ځوانانو ریاست.
open this section of the library and view contentsد ماشومانو لپاره اسلامي لارښود / لیکوال سید عبدالله ولی زی ؛ اهتمام لمر.
open this section of the library and view contentsد ماشومانو کلینیکي معاینه / لیکوال ناصرخان کاموال.
open this section of the library and view contentsد مجاهد کتاب لړي
open this section of the library and view contentsد محمد انور خان اڅکزی خاطرات / کتونکی ننګیالی بڅرکی.
open this section of the library and view contentsد محمد بن عبدالوهاب د دعوت اهداف او دهغه عقیده / لیکوال ابراهیم بن عثمان الفارس.
open this section of the library and view contentsد محمد عبقریت / مؤلف عباس محمود العقاد ؛ ژباړونکی محمد ګلاب بشار.
open this section of the library and view contentsد محمد علم بڅرکي د ژوند ځینی برخی / لیکوال ننګیالی بڅرکی.
open this section of the library and view contentsد مخدومقلې فراغې یاد / اهتمام او اوډون سید نظیم سیدې.
open this section of the library and view contents (2)د مدني تولنې اړه د دین د عالمانو انګیرنې : د دین له عالمانو سره د ګردیو میزونو د بحث ریپورټ / د افغاني مدني تولنې د پیاوړتیا نوښت (آیپکس).
open this section of the library and view contentsد مرجانی سلام / پروین پژواک ؛ ژباړه شریفه هادی ساپی.
open this section of the library and view contentsد مرغلرو دانه / نازو پسرلی.
open this section of the library and view contentsد مرګ سره مقاومت د نری رنځ مخنیوی / ژباړه تاج ملی خان.
open this section of the library and view contentsد مرګ لارویان / لیکوال محمد زبیر شفیقي.
open this section of the library and view contentsد مرګ په شیبو کښی : د وینو څښوونکو روسانو د جانی پلویانو له جنایاتوسره آشناکیدل / لیکونکی ع.ل.
open this section of the library and view contentsد مسلمانانو نجات : یعنی د ګناهونو کفاره / محمد شفیع ؛ پښتو ترجمه احسان جهانګیروی.
open this section of the library and view contentsد مسیحې سیلانې تاریخ / لیکوال ت. ې. کروسینسکې ؛ دری ژباړن عبدالرزاق مقتون دنبلې ؛ پښتو ژباړن وجیه الله شپون.
open this section of the library and view contentsد مشرانو جرګي د پنځم تقنیني کاري کال د کړنو لند رپوټ : (د1388 سلواغه- د 1389 لیندی) / تدوین کننده محمد یوسف ؛ روستایی د دری برخي ایتور قدم علی نیکپی ؛ د پښتو برخي ادیتور عنایت الله رمز.
open this section of the library and view contentsد مشرق په آسمان کې د مغرب ستوري / لیکوال حبیب الله تږی.
open this section of the library and view contentsد مشکو کاروان / لیکونکي عبدالباري جهاني.
open this section of the library and view contentsد مصنوعي غړیو له استعمال څخه وړاندي د روغتیایي او ساتندویه تدابیر لارښود / محمد معصوم زرمتی.
open this section of the library and view contentsد معاذالدین خټک دیوان / سریزهُ، کتنه، ویېپانګه میاوکیل شاه فقیرخېل.
open this section of the library and view contentsد معارف القرټ‎آن پښتو : خاص خاص مسلی / مولف : صوفی محمد اقبال قریشی صاحب.
open this section of the library and view contentsد معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال تړون د ملګرو ملتونو د عمومې غونډې مصوب : د دسامبر ۱۳، ۶، ۲۰۰۶ کال (د ۱۳۸۵ لمریز کال د لیندۍ ۲۲مه) / د افغانستان د بشرې حقونو د خپلواک کمیسیون له خپرونو څخه.
open this section of the library and view contentsد مقالو مجموعه : ( د افغان او انګلیس د لومړۍ جګړې د نومیالیو غازیانو یاد) / د کابل ولایت فرهنګی کمېته.
open this section of the library and view contentsد مقالو مجموعه = مجموعه مقالات : سمینار علمی از شخصیتهای علمی فرهنگی و اجتماعی سیاسی / راټولونکې د کابل ولایت فرهنګي کمیټه ؛ سمونه او اصلاح سید محی الدین هاشمی او محمد فاضل شریفي .
open this section of the library and view contentsد مقالې لیکلو اصول : او د مطالعې او څېړني لارښود : د لیکوالو، د مطالعې د مینه اوالو څیړونکو لپاره د ګتورو کتابونو څخه د غوره سوو مضامینو ټولګه / ژباړن او ټولوونکی عبدالمالک همت.
open this section of the library and view contentsد مقالې لیکلو اصول او د مطالعی او څیرنې لارښود / ژباړن او ټولوونکی عبدالمالک همت.
open this section of the library and view contentsد مقننه او اجرائیه قوې ترمینځ اغیزمنې اړیکې / لیکوال سریلان گاپلان ؛ ژباړونکی محمد کاظم ملوان، مهتمم عنایت الله رمز.
open this section of the library and view contentsد ملاتړ او بغاوت تر مینځ په افغانستان کې د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه / انتونیو جیوستوزی
open this section of the library and view contentsد ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د 1391 کال د چنګاښ د لومړۍ نېټې د تاریخي وینا د محتوی د تحقق په اړه فرمان / د افغانستان اسلامي جمهوریت ریاست.
open this section of the library and view contentsد ملګرو ملتونو تاریخې بهیر او بشپرتیا / لیکوال ګلاب شاه سبحانې ؛ اهتمام او ډیزاین نجیب الله نایل.
open this section of the library and view contents (2)د ملګرو ملتونو پرمختیایې تګلاره : د افغانستان له ملی پرمختیایې ستراتیژي سره د مرستې لپاره 2010 – 2013 .