"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsمنابع تکمیلی آب : پروگرام آموزشی برای میراب ها ودهاقین (دوره چهارم) : پروژه عاجل مبارزه باریگبار در ولسوالی های شیبکوه ولاش جوین ولایت فراه / سازمان خوراکه وزراعت ملل متحد وزارت آبیاری منابع آب ومحیط زیست.
open this section of the library and view contentsمنابع شاعران دری پرداز سده 12 / پروین سینا.
open this section of the library and view contentsمناجات وگفتار پیر هرات : خواجه عبدالله انصاری هروی (396-481هـ) / خواجه عبدالله انصاری هروی ؛ به کوشش محمد اصف فکرت.
open this section of the library and view contentsمنازعه دیورند و عقلانیت سیاسی / نویسنده محمد اکرم اندیشمند.
open this section of the library and view contentsمنازل السایرین : متن عربی با مقایسه به متن علل المقامات و صد میدان ترجمه دری منازل السایرین و علل المقامات و شرح کتاب از روی آثار پیر هرات / با ترجمه دری از روان فرهادی.
open this section of the library and view contentsمناسبات اجتماعی اقتصادی قبیلوی در افغانستان قبل از کودتای 7 ثور / نویسنده عبدالکبیر رنجبر.
open this section of the library and view contentsمناسبات ارضی و : شیوه های برخورد به مسئله زمین وآب در افغانستان : سالهای هشتاد وهفتاد قرن بیستم / محمد اعظم سیستانی.
open this section of the library and view contentsمناسبات افغانستان و اتحاد شوروی در سالهای 1999-1969.
open this section of the library and view contentsمناسبات موثر میان قوای مقننه واجرائیه / نویسنده سریلان گاپلان ؛ مترجم محمد کاظم ملوان.
open this section of the library and view contentsمناضره ها و محاضره ها در پیرامون اردو و سیاست / محمد نبی عظیمی.
open this section of the library and view contentsمناظره ها...یا سیه نامه نبی عظیمی (جنرال اعزازی) : شمایم کوتاه نگاهی به "لاطائلات" و"لاف نامه" عظیمی تلاش های بیهوده واغواگری های رنگ باخته / نویسنده ش. ن. حقشناس.
open this section of the library and view contentsمنافق در نقش مجاهد : نگاهی به زندگی ننگین یک اجیر امپریالیزم صبغت الله مجددی / نوشته روښان.
open this section of the library and view contentsمنبع الجهاد : علمی، جهادی، سیاسی خپرونه.
open this section of the library and view contentsمنتخب اشعار سید میر هروی / مقدمه وتصحیح مایل هروی.
open this section of the library and view contentsمنتخب شعرونه او یاد فریاد پښتو – دری اشعار / لیکوال سید شمس الدین مجروح مهتمم او ادیتور سید فضل اکبر.
open this section of the library and view contentsمنجمنت متکامل حاملگی وولادت : اداره کننده اختلاطات در زمان حمل وولادت : راهنما برای قابله ها وداکتران / مترجم هدایت الله مشفق.
open this section of the library and view contentsمنشور انتخاباتی محبوب الله کوشانی : نامزد حزب آزادگان افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری.
open this section of the library and view contentsمنشور تحول و تدوام / تحول و تداوم.
open this section of the library and view contentsمنشور سازمان ملل متحد.
open this section of the library and view contentsمنشور عربی حقوق بشر / شورای اتحادیه کشورهای عربی.
open this section of the library and view contentsمنطق صوری وتطبیقی / غلام حسن مجددی.
open this section of the library and view contentsمنطق وضعی / مولف زکی نجیب محمود ; مترجم غلام حسن مجددی ; با اهتمام اسدالله حبیب.
open this section of the library and view contentsمنظوم متلونه / لیکوال سید محمد نعیم بهار
open this section of the library and view contentsمنول توسعه زراعتی / تهیه کننده عبدالغنی تاج.
open this section of the library and view contentsمهاجر تر مجاهد : د مرستو په ترڅ کې د جګړې سیاست / لیک فضل الرحیم مروت ؛ ژباړه غلام محمد زرملوال.
open this section of the library and view contentsمهاجر زمری : (د سیاسی طنزونو ټولګه) / لیکوال محمد نظرې.
open this section of the library and view contentsمهاجر وبرگشت / ارگان نشراتی وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان.
open this section of the library and view contentsمهاجرین خسته و بی پناه افغانستان / سید محمد خیر خواه
open this section of the library and view contentsمهارت های اشتغال زایی رقابت تشبث آسیای جنوبی و مرکزی : معرفی شاگردان به تشبث / British Concil.
open this section of the library and view contentsمهارتهای خواندن / تالیف بهرام طوسی.
open this section of the library and view contentsمهارتهای سخنرانی و اساسات طرح پرسشنامه : شبکه ژورنالیستان جوان.
open this section of the library and view contentsمهر : گاهنامه.
open this section of the library and view contentsمواد برنامه های آموزشی تسوید قوانین : سلسله اول – سلسله دوم = Legislative drafting training materials : first series-second series / تقدیم کننده مارک هامیلتون ؛ تهیه وتقدیم پروژه معاونت برا ی پارلمان افغانستان، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحد ه امریکا.
open this section of the library and view contentsمواد تکمیلی مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق فامیل شیعیان افغانستان / مؤلف عبدالله شفایی.
open this section of the library and view contentsمواد مخدر هرگز! : راهنمای دختران وپسران / نویسنده آنیتا نایک ؛ تصویر گر سارانی ار ؛ مترجم فاطمه زمانی.
open this section of the library and view contentsمواد مخدره و خطرات آن / پروژه ضد مواد مخدره برای افغانستان.
open this section of the library and view contentsمواد ممد برای پروسه آگاهی عامه : دارلانشا کمیسیون قانون اساسی.
open this section of the library and view contentsمواد ممد درسی برای ریاض ... .
open this section of the library and view contentsمواد واسناد کنفرانس سراسری حزب دموکراتیک خلق افغانستان درابره مصالحه ملی.
open this section of the library and view contentsمواد وخدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نو سواد / زهره میر حسینی.
open this section of the library and view contentsموازین پیکار / مؤلف حبیب الله زیارتخانی.
open this section of the library and view contentsموافقتنامه ترتیبات موقت در افغانستان تازمان تاسیس مجدد موسسات دایمی دولتی : موافقتنامه بن / دولت انتقالی اسلامی افغانستان، دارالانشاء کمیسیون قانون اساسی.
open this section of the library and view contentsموالات و معادات : بزرگترین قضیه ایمان / مؤلف محمد اسماعیل لبیب بلخی.
open this section of the library and view contentsموانع توسعه ی سیاسی در افغانستان با تاکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی / نویسنده عبدالحفظ منصور.
open this section of the library and view contentsموتر سرویس قریه ما : قصه مصور / نویسنده محمد رفیع کابلی ؛ نقاش فتانه بکتاش عارفی.
open this section of the library and view contentsموترون روژ یا عشق مخفی / اورکزی لابون، مترجم سید قاسم رشتیا.
open this section of the library and view contentsمور او زوی / لیکوال ماکسیم گورکې ؛ زباړن احسان الله آرینزی.
open this section of the library and view contentsمورال مجاهد / مولف: لوا محمد جمال الدین علی محفوظ، مترجم: محمد صدیق چکری.
open this section of the library and view contentsمورچل : پنځلس ورځنی / دقبایلو داسلامی تحریک ارګان.
open this section of the library and view contentsموزیم بین المللی : رویارویی با تاریخ = نړیوال موزیم : له تاریخ سره مقابله = International museum / سازمان تعلیمی، علمی وفرهنگی ملل متحد.