Cover Image

انصاری، بشیر احمد. -- ذهنیت قبیلوی : دیواره ای فرارراه تدین وتمدن... -- 1384

شماره رهنما
307.772
885الف
1384
موءلف انصاری، بشیر احمد.
عنوان ذهنیت قبیلوی : دیواره ای فرارراه تدین وتمدن / نگارش بشیر احمد انصاری.
مشخصات نشر کابل : موسسه انتشارات خاور، 1384.
تشريح 210ص ؛ 22 س م.
سرعنوان موضوعي قبیله ها.
شماره مسلسل 3794
لسان Dari
کاپی 1
شماره ثبت 3394