"-1 19-= = = W-A A A g-A l A l-A p A p-A s A s-AC ACB-Ab Abr-Ad Adv-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Aj Ajm-Am Ame-An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-As Asi-Ass Ass-B Ba Bas-Be Bey-Bo Br-Bu Bui-C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coh-Com Com-Con Con-Coo Cop-Cov Cov-D DF-De Dec-Det Det-Di Dir-Do Doi-Dr Dru-E Ed-El Ele-En Enh-Et Etn-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ge Get-Gr Gra-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Inv-Is Is -Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Liv-Lo Los-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nas-Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O On-Op Opp-P PR-Pa Par-Pe Peo-Pl Pla-Po Pol-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Ro Roa-S SM-Se Sec-Sem Sem-Si Sim-So Soi-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sum-Sy Syr-T Ta-Te Tes-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The Thi-To Tow-Tr Tra-Tré Tré-U UN-Un Und-Uns Unt-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wo Wor-[ [A-[H [I-[P [Pa-[ا [اع-[د [دی-[ک [کت-Г Д-آ آر-آل آم-آی آی -ا اح-اخ اخل-ار ارت-از از -اس اسا-اسل اسل-اسک اسی-اط اطل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ام امی-ان اند-انگ انگ-اگ ای-ب با-بح بحر-بر برر-بز بزم-به به -بی بی -ت تا تار تار-تال تام-تح تحل-تر ترق-تع تعل-تل تلا-تو توض-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطا-خو خوږ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د و-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دام دام-دب دبش-دخ دخو-در در -درس درف-دس دست-دش دشه-دل دلن-دم دمو-ده دهی-دپ دپا-دچ دچی-دک دکو-دی دیو-ر را رای-رف رفا-ره رهن رهن-رو روح-روی روی-ز زع-زن زنا-زه زهر-س سا-سخ سخن-سط سع-سو سوا-سی سیا-سیم سیم-ش شب-شل شل -شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عق-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فق-ق قا-قر قرش-قم قما-ل لغ-لو لوی-م ما-مب مبص-مج مجم-مح محب-مر مرا-مس مسئ-مص مصر-مع معر-مق مل-من منش-مو مول-می مین-ن نب-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نگ نگا-ه هد-هل هلت-هی هیر-و ور-ول ولد-ټ ټو-پ پر پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چگ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کل کلن-کن کنف-کو کوچ-گ گد-گز گزا-گن گنج-ی یا-‏ ‏ -“ “A-‭
open this section of the library and view contentsمسئولیت جزائی وعوامل رافع آن / مولف محمد اشرف رسولی.
open this section of the library and view contentsمسائل اهم دین مقدس اسلام به اساس فقه حنفی / نویسنده عبدالشکور خطیب.
open this section of the library and view contentsمساجد در ایالات متحده امریکا / .
open this section of the library and view contentsمساعدت حقوقی برای مستضعفین عموما بویژه زنان / ا.اس آنند ؛ مترجم میر عزیزالحق ضعیفی.
open this section of the library and view contentsمساعدت های بشر دوستانه وبازسازی برای افغانستان از سال 2001-2005 از جانب کشور های دنمارک، ایرلیند، هالند، سویدن وانگلستان : ارزیابی مشترک خلاصه / وزارت امور خارجه دنمارک دانیدا، انستیتیوت کریستان میکلسن (نهاد اصلی)، موسسه مشورتی کوپنهاگن ومجمع مشورتی انکشافی المان.
open this section of the library and view contentsمسافر روشنی : رمانی بر اساس زندگی دهخدا / نوشته میترا بیات.
open this section of the library and view contentsمسافر کوچولو / آنتوان دوسنت اگزوپری ؛ برگردان احمد شاملو.
open this section of the library and view contentsمساٴله افغان / تالیف دیوک ٱف ارگایل ; مترجم میر محمد صدیق فرهنگ.
open this section of the library and view contentsمستر کابل : پارچه های کومیدی / ذبیح میوزیک سنتر. = Mr. Kabul.
open this section of the library and view contentsمستقبل = Mustaqbal : هراړخیزه میاشتنۍ مجله.
open this section of the library and view contentsمسخره چرګ : د ښوونکي لارښود د هوپو د کتابونو له سلسلې څخه د ګټه اخیستني لپاره په ټولګي کې درېیم کتاب / لیکونکی دینیس نیسل، ادریس شاه.
open this section of the library and view contentsمسخره چرګ = خروس مسخره / لیکونکی ادریش شاه ؛ ژباړه او ترتیب پروین پژواک او هژبر شینواری ؛ رسامی او انځورګر جف جکسن.
open this section of the library and view contentsمسعود در جهان عرب : حاوی آثار از عبدالله عزام ... / مترجم عبدالاحد هادف و خلیل الرحمن حنانی.
open this section of the library and view contentsمسعود در خاطره ها / نویسنده صالح محمد رگستانی.
open this section of the library and view contentsمسعود درنبرد استخباراتی / رزاق مامون.
open this section of the library and view contentsمسعود فراتر از مرزها / تهیه و تدوین سید اکبر زیوری.
open this section of the library and view contentsمسعود فراتر از مرزها 3 / ترتیب وتدوین سیداحمد هاشمی.
open this section of the library and view contentsمسعود فراتر از مرزها 5 / تدوین سید احمد هاشمی.
open this section of the library and view contentsمسعود پدیده ای بی نظیر / اثر عبدالله عزام ؛ ترجمه ونگارش عبدلاح هادف ؛ به اهتمام بنیاد شهید احمدشاه مسعود.
open this section of the library and view contentsمسلم دوست، عبدالرحیم
open this section of the library and view contentsمسلمانان در اتحاد شوروی / عبدالله وهابوف.
open this section of the library and view contentsمسلمانه ښځه مظلومه نده نیکمرغه ده = Women’s rights in Islam : modern or outdated / لیکوال عبدالکریم ذاکر ناییک ؛ ژباړه نصیر الله مومند.
open this section of the library and view contentsمسلمانی خوری / لیکنه سید ابولاعلی مودودی ؛ ژباړه شبیر احمد عثمانی.
open this section of the library and view contentsمسلکي ورځپاڼه لیکنه / حسین قندي ؛ ژباړن محمد آصف شینواری.
open this section of the library and view contentsمسوده ماستر پلان احصائیوی افغانستان / تهیه کنندده گذارش هیات مشترک نماینده گی ها.
open this section of the library and view contentsمسوده پالیسی ادارات محلی افغانستان (20 سنبله 1387).
open this section of the library and view contentsمسولیت جوانان از نگاه اسلام / ابوالاعلی مودودی ؛ مترجم نعمت الله شهرانی.
open this section of the library and view contentsمسیحیت در قرآن : جزء چهاردهم / تألیف عبدالفتاح عفیف طباره ؛ ترجمه عبدالحق عتید.
open this section of the library and view contentsمسیر : / اداره احیای مجدد دهات.
open this section of the library and view contentsمشارکت سیاسی زنان از منظر علمای اسلام : گزارش ورکشاپ علما پیرامون حقوق سیاسی زن 31/4/1382 و 1/5/1383 / روزنه (کمیته دفاع از حقوق زنان افغانستان.
open this section of the library and view contentsمشارکت عمومی در جامعۀ مدنی : راهنمای فعالیت های اجتماعی و سیاسی / مؤلف هما هودفر، نیلوفر ؛ ترجمۀ ناتالی حق وردیان ؛ ویراستار سیما سود خواه.
open this section of the library and view contentsمشاطۀ فکر : کلیات اشعار عبدالباقی قائل زاده (1293-1340 ش) / عبدالباقی قائل زاده ؛ به اهتمام نصیر احمد صابری ؛ ترتیب و تنظیم محمد اسماعیل گلبان.
open this section of the library and view contentsمشال : د پښتو خط (نسخ) لارښود : حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsمشاوره ورهنمایی : بمنظور دسترسی به ازدواج سالم وموفق، آگاهی از اختلال جنسی وامراض مقاربتی، تأثیر محرک ها برذهنیت کودکان ونوجوانان، تآمین سلامت ذهنی، اخلاقی وجنسی فرزندان / نویسنده ع. بصیر بلوچ.
open this section of the library and view contentsمشاوره ورهنمایی : بنظور خودشناسی وخویشتن درمانی آگاهی از فشارهای روانی وعلل آن، آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر شخصیت انسان، آگاهی از اختلالات حافظه ومشکلات یادگیری / مولف ع. بصیر بلوچ.
open this section of the library and view contentsمشخصات نژادی ترکمنها و ازبکها / مؤلف عصمت الله عثمانی.
open this section of the library and view contentsمشرانو جرگه : دافغانستان دملی شورا دمشرانو جرگی رسمی جریده.
open this section of the library and view contentsمشرق : د مشرق تعلیمي مرکز دوه میاشتی خپلواکه او هر اړ خیزه خپرونه.
open this section of the library and view contentsمشروعیت سیاسی : گرفتار طلسم زر، زور، تزویر / بشیر احمد انصاری.
open this section of the library and view contentsمشعل = Mashaal : مجله سه ماهه اجتماعی و فرهنگی / ارگان نشراتی تنظیم زنان مسلمان افغانستان.
open this section of the library and view contentsمشعل تابناک : حمد، نعت، عرفان و مناجات / عبد الحق مقیم.
open this section of the library and view contentsمشعل دانش : ماهنامه اجتماعی، تعلیمی، تربیتی و فرهنگی / عبدالحسین فرهاد قرضی.
open this section of the library and view contentsمشورتی غونډه / سید حسین نجیبی.
open this section of the library and view contentsمشکلات مسکن درافغانستان / نویسنده غلام جیلانی عارض.
open this section of the library and view contentsمصئون سازی مجتمعات برای بازسازی در افغانستان : گزارش نهایی کنفرانس الکترونیک (راه انداخته شده از طریق انترنت) : ابتکار جلوگیری از ستیزه کشمکش (29 اپریل تا 10 می 2002 / برنامه سیاست بشردوستانه وتحقیقات ستیزه زدایی پوهنتون هاروارد.
open this section of the library and view contentsمصئونیت بشری ومحیط زیست مردم روستاهای افغانستان 1381-1382 (2002-2003) / نوشته دایان مازورانا، نعمت الله نجومی والیزابت استایش ؛ ترجمه از انگلیسی به دری فرحت شکیب نجومی.
open this section of the library and view contentsمصالحه شاهراه دموکراسی / بنیاد فریدریش ایبرت
open this section of the library and view contentsمصالحه و آشتی / تالیف امان الله لودین.
open this section of the library and view contentsمصالحه ویا ادامه جنگ / کبیر رنجبر.
open this section of the library and view contentsمصالحۀ ملی از دیدگاه دین مقدس اسلام / ریاست نشرات و تعلیمات اسلامی.