Cover Image

کتاب : نشریه سه ماهه کتابخانه های عامه...

شماره رهنما
002.09581س
365ک
عنوان کتاب : نشریه سه ماهه کتابخانه های عامه / ریاست کتابخانه ها ی عامه.
مشخصات نشر کابل : ریاست کتابخانه ها عامه، ریاست کتور.
تشريح ج : مصور ؛ 25 س م.
نوت “Kitab / the state committee for culture, department of public libraries”--back of the cover.
موجودی کتابخانه شماره :
(1352) 1-4؛
(1361) 4؛
(1363) 2؛ 4؛
(1365) 2؛
(1380) 13؛
(1383-1384) 3-6(دوکاپی)؛
(1385) 7/8-9 (دوکاپی)؛
(1389) 12(دوکاپی)؛
(1390) 13؛ 14.
سرعنوان موضوعي کتاب – مسلسل.
شماره مسلسل s212
لسان Dari, Pushto
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 3350