Cover Image

ام‍ی‍رع‍ال‍م‌ خ‍ان‌ب‍ن‌ ام‍ی‍ر ع‍ب‍دالاح‍د، 1943 - 1880 -- ت‍اری‍خ‌ ح‍زن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍خ‍ارا / نویسنده اعلی حضرت... -- 1388

شماره رهنما
958.7082ر
799الف
1388
موءلف ام‍ی‍رع‍ال‍م‌ خ‍ان‌ب‍ن‌ ام‍ی‍ر ع‍ب‍دالاح‍د، 1943 - 1880
عنوان ت‍اری‍خ‌ ح‍زن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍خ‍ارا / نویسنده اعلی حضرت امیر سید عالم خان امیر بخارا.‌


مشخصات نشر کابل : انتشارات فیضی، 1388.
تشريح 101 ص. : تصویر ؛ 21 س م.
سرعنوان موضوعي ام‍ی‍رع‍ال‍م‌ خ‍ان‌ب‍ن‌ ام‍ی‍ر ع‍ب‍دالاح‍د، 1943 - 1880 – س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌.
بخارا – تاریخ.
شماره مسلسل 12258
لسان ِDari
کاپی 1
شماره ثبت 11045