Cover Image

ب‍ارت‍ول‍د، واس‍ی‍ل‍ی‌ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌ ، 1869 - 1930 م . -- ‏‫ت‍رک‍س‍ت‍ان‌ن‍ام‍ه‌: ت‍رک‍س‍ت‍ان‌ در ع‍ه‍د ه‍ج‍وم‌ م‍غ‍ول‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ و....

شماره رهنما
957.407
165ب
1387
موءلف ب‍ارت‍ول‍د، واس‍ی‍ل‍ی‌ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌ ، 1869 - 1930 م .
Bartold, Vasillii Vladimirovic‬
ک‍ش‍اورز، ک‍ری‍م‌ ، 1279 - 1365
عنوان ‏‫ت‍رک‍س‍ت‍ان‌ن‍ام‍ه‌: ت‍رک‍س‍ت‍ان‌ در ع‍ه‍د ه‍ج‍وم‌ م‍غ‍ول‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ و. و. ب‍ارت‍ول‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ری‍م‌ ک‍ش‍اورز .

‏ ‏‫

‏ ‏‫
مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: آگه‏‫، 1387 .‬
تشريح 2 ج .‬
شابك ‏‫دوره‬‏‫: 9643291820‬ ؛ ‏‫ج . ۱‬‏‫: 9643291804‬ ؛ ‏‫ج . ۲‬‏‫: 9643291812‬
نوت ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Turkestan down to the Mongol invasion‬
‏کتاب حاضر در سالهای متفاوت توسط ناشرین متفاوت به چاپ رسیده است .
‏چاپ سوم .
‏ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ .
‏نمایه .
سرعنوان موضوعي ت‍رک‍س‍ت‍ان‌ در ع‍ه‍د ه‍ج‍وم‌ م‍غ‍ول‌ .
‏چ‍ن‍گ‍ی‍زخ‍ان‌،549 - 624 ق .
‏مغولان – تاریخ
ترکستان – تاریخ
آسیای مرکزی – تاریخ
شماره مسلسل 13966، 13967
لسان ِDari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 12430