Cover Image

م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌، 1329- -- ‏ ت‍اری‍خ‌ و زب‍ان‌ در اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍ش‍ت‍ت‌...

شماره رهنما
409.581
199م
1371
موءلف م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌، 1329-
عنوان ‏ ت‍اری‍خ‌ و زب‍ان‌ در اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍ش‍ت‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ن‍گ‍ارش‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ م‍ای‍ل‌ه‍روی‌.

‏ ‏‫
مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار‏‫، 1371.‬‬
تشريح 196 ص‌.‬ : م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.
نوت ان‍ت‍ش‍ارات‌ ادب‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار ی‍زدی‌‏‫ ؛ 14.‬
‏چاپ دوم.
کتابنامه بصورت زیرنویس.
سرعنوان موضوعي فارسی – افغانستان.
افغانستان – زبانها.
افغانستان – تاریخ.
شماره مسلسل 15633
لسان Dari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 14007