Cover Image

ش‍ل‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود -- ‬زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ع‍م‍رب‍ن‌ خ‍طاب‌ رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌... -- 138

شماره رهنما
297.9464
363ش
ی138
موءلف ش‍ل‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
‎Shalabi, Mahmud
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، 1314 -
عنوان ‬زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ع‍م‍رب‍ن‌ خ‍طاب‌ رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ل‍ب‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د م‍ج‍ی‍دی‌

‏ ‎

مشخصات نشر س‍ن‍ن‍دج‌: ک‍لا ت‍رزان‌، x- 138.
تشريح 653 ص. ؛ 24 س م.
شابك 9649370374
نوت ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: اش‍ت‍راک‍ی‍ه‌ی‌ ع‍م‍ر رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌.
‏ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: ج‍ام‍ع‍ه‌گ‍رای‍ی‌ اس‍لام‍ی‌.
‏‏ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر: زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ع‍م‍رب‍ن‌ خ‍طاب‌ رض‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌
سرعنوان موضوعي ع‍م‍رب‍ن‌ خ‍طاب‌، ۴۰ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌23
کشور های اسلامی – سیاست و حکومت – ق23-13
‏اس‍لام‌ و اج‍ت‍م‍اع‌
‏اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
اسلام – تاریخ – از آغاز تا ق41
شماره مسلسل 13963
لسان ِDari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 12427