Cover Image

روح‍ان‍ی‌، ک‍م‍ال‌، 1355 - -- اع‍ج‍از ق‍رآن‌ در ع‍ص‍ر ف‍ض‍ا و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌: (...

شماره رهنما
297.158
782ر
1386
موءلف روح‍ان‍ی‌، ک‍م‍ال‌، 1355 -
عنوان اع‍ج‍از ق‍رآن‌ در ع‍ص‍ر ف‍ض‍ا و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌: ( ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر اع‍ج‍از ه‍م‍ه‌ گ‍ون‍ه‌‌ی ق‍رآن‌، چ‍ون‌: اع‍ج‍از تسلیم، ب‍لاغ‍ی‌، ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ ...)/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍م‍ال‌ روح‍ان‍ی‌.

‏ ‏‫
‏ ‬‮‬‏‫‏‭ ‬
مشخصات نشر پ‍ی‍ران‍ش‍ه‍ر: ش‍ی‍ن‌آب‍اد: س‍ام‍رن‍د‏‫، 1386.‬‬
تشريح 351 ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول ؛ 24 س م‌.
شابك 9648620008
نوت چاپ اول: 1386.
‏ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. 349 – 351 ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏نمایه.
سرعنوان موضوعي قرآن – اعجاز
قرآن و علوم
شماره مسلسل 13960
17227
لسان Dari
کد زبان A
کاپی 2
شماره ثبت 12424