Cover Image

فریور، شایان. -- رمان گل زرد / شایان فریور. -- 1385

شماره رهنما
891.561ر
725ف
1385
موءلف فریور، شایان.
عنوان رمان گل زرد / شایان فریور.
مشخصات نشر کابل : بنیاد فرهنگ وجامعه مدنی FCCS، 1385.
تشريح 53ص ؛ 21 س م.
شخص حقوقي بنیاد فرهنگ وجامعه مدنی FCCS.
دفتر اسکان ملل متحد هبیتات.
اتحادیه اروپا.
شماره مسلسل 7303، 15854
لسان Dari
کد زبان A
کاپی 2
شماره ثبت 6437