Cover Image

تاجیکان در مسیر تاریخ : فرهنگ وتمدن کشورهای...

شماره رهنما
958.6009
171ت
1373
عنوان تاجیکان در مسیر تاریخ : فرهنگ وتمدن کشورهای همسایه-8 (تاجیکستان) / گردآوری وتحقیق میرزا شکورزاده.
مشخصات نشر تهران : انتشارات بین المللی الهدی، 1373.
تشريح الف-یز، 440ص ؛ 22 س م.
سرعنوان موضوعي تاجیک – تاریخ.
شکورزاده، میرزا.
شماره مسلسل 4491
لسان Farsi
کاپی 1
شماره ثبت 3987