Cover Image

پنزل، هربرټ -- د پښتو ګرامر / هربرټ پنزل ؛ پښتو... -- 1389

ښونکي ګڼه
491.5935
556پ
1389
ليكوال پنزل، هربرټ
الهام، محمد رحیم
سرليك د پښتو ګرامر / هربرټ پنزل ؛ پښتو کوونکی محمد رحیم الهام.


دخپرونی نښه [پیښور؟] : صدیقي خپرندویه ټولنه، 1389.
سپړنه 556 مخه ؛ 21 س م.
فرعي سرليكونه پښتو ژبه – ګرامر
پرله پسي شميره 14036
ژبه Pushto
کاپی 1
دثبت شمیره 12533