Cover Image

فصلنامه کتاب ۷۸ : ویژه کتاب، کتابداری و... -- 1388

شماره رهنما
020.05س
ف744

1388
عنوان فصلنامه کتاب ۷۸ : ویژه کتاب، کتابداری و اطلاع دسانی.
مشخصات نشر ایران : کتابخانه ملی ایران، 1388.
تشريح ج. ؛ 26 س.م.
نوت “Faslname-ye Ketab library and information studies”—back cover.
موجودی کتابخانه موجودی کتابخانه :شماره2 1388.
سرعنوان موضوعي کتابخانه ساینس ایران – مسلسل.
شماره مسلسل s1266
لسان Dari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 14798