Cover Image

بهار، سعید محمد نعیم -- حیوانات ما قبل تاریخ : (دایناسورها) : برای... -- 1387

شماره رهنما
567.9ر
816ب
1387
موءلف بهار، سعید محمد نعیم
عنوان حیوانات ما قبل تاریخ : (دایناسورها) : برای جوانان و نوجوانان / مؤلف محمد نعیم بهار.
مشخصات نشر پشاور : انتشارات خاور، 1387.
تشريح 3، III، د، 116 ص. ؛ 22 س م.
نوت خلاصه: اطلاع‍ات‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر در م‍ورد دوران‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍وع‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ظاه‍ری‌ ب‍رخ‍ی‌ از ان‍واع‌ دای‍ن‍اس‍وره‍ا
سرعنوان موضوعي دایناسورها
شماره مسلسل 15054
لسان َِDari
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 13392