"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsافغانستان در عصر سلطان محمود غزنوی / مؤلف اسدالله پرفیض.
open this section of the library and view contentsافغانستان در عهد امانیه : واکنشهای مذهبی و تحولات اجتماعی زمان سلطنت امان الله خان (1919-1929) / نویسنده سنزل نوید ؛ مترجم محمد نعیم مجددی.
open this section of the library and view contentsافغانستان در عهد باستان : درسهایی از تاریخ و جامعه شناسی افغانستان / تهیه کننده محمد رسول باوری ؛ تحت نظر جلال الدین صدیقی.
open this section of the library and view contentsافغانستان در غربت : زندگینامه ونمونه سروده های شاعران تبعیدی افغانستان / حسن انوشه، حفیظ الله شریعتی سحر.
open this section of the library and view contentsافغانستان در قرن بیستم 1996-1900 / ظاهر طنین.
open this section of the library and view contentsافغانستان در قرن جدیده / تهیه کننده جلال الدین صدیقی.
open this section of the library and view contentsافغانستان در قرون وسطی : درسهای از تاریخ و جامعه شناسی افغانستان / تهیه کننده عبدالله مهران ؛ تحت نظر ظاهر دروگر.
open this section of the library and view contentsافغانستان در مسیر تاریخ / مولف میر غلام محمد غبار.
open this section of the library and view contentsافغانستان در مطبوعات جهان.
open this section of the library and view contentsافغانستان در منگنه ژئوپولیتیک از داود تانجیت و..: رازهایی که برای نخستین بار از پرده برون می افتد / و. پلاستون و و. اندریانف ؛ ترجمه عزیز آریانفر.
open this section of the library and view contentsافغانستان در نشیب وفرازهای بحران اقتصادی / مولف سید مسعود.
open this section of the library and view contentsافغانستان در پرتو تاریخ / احمد علی کهزاد.
open this section of the library and view contentsافغانستان در پرتو تاریخ / مؤلف احمد علی کهزاد.
open this section of the library and view contentsافغانستان در پرتو تاریخ : مشتمل بر 114 گفتار تاریخی از سخن پراگنی های رادیو افغانستان / احمد علی کهزاد.
open this section of the library and view contentsافغانستان در پنج قرن اخر / توسط میر محمد صدیق فرهنگ.
open this section of the library and view contentsافغانستان در پنج قرن اخر / نوسنده محمد صدیق فرهنگ.
open this section of the library and view contentsافغانستان در گذشت زمان : (رهنمای پوستر) / نویسنده نظرمحمد عزیزی.
open this section of the library and view contentsافغانستان دردوره حکومت انتقالی : کرونو لوژی وقایع مهمه دونیم سال و متون مقیده حوت 1341 میزان-1344 / تالیف و گرد ٱوری یک هیت از اعضای مدیریت عمومی سیاسی وزارت امور خارجه.
open this section of the library and view contentsافغانستان درراه مصالحه : منتخبی ازبیانیه ها وسخنیرانیهای رئیس جمهور افغانستان ومنشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا / نجیب الله.
open this section of the library and view contentsافغانستان درسال 2007 : سروی مردم افغانستان / ایشا فوندیشن.
open this section of the library and view contentsافغانستان درعصر صفاریان : 247 – 393ق (861 – 1002م) / مولف سید امین مجاهد.
open this section of the library and view contentsافغانستان دزغم، دسولی دکلتور اوشخړو دحل په هکله سلسله واره خپرونه : ازمایښتیی مسوده / یونسکو.
open this section of the library and view contentsافغانستان دساړه جنګ په لمبوکی / لیکوال محمد ګل وطنپال دیانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان دنوی پیل پروگرام.
open this section of the library and view contentsافغانستان دپروژی په اړه معلومات.
open this section of the library and view contentsافغانستان رنگین کمان اقوام : قوم شناسی و مردم شناسی فرهنگی / پدید آورنده علی نجفی ( مسیح ارزگانی).
open this section of the library and view contentsافغانستان زنده است = افغانستان ژوندی دی = Afghanistan alive.
open this section of the library and view contentsافغانستان ستیج بازی بزرگ / نویسنده عبدالجبار وجدی ؛ مترجم سمیع الله تازه.
open this section of the library and view contentsافغانستان شپږ کاله بیارغونه = شش سال اعمار مجدد / حزب سوسیال دموکرات آلمان فراکسیون پارلمان فدرالی آلمان.
open this section of the library and view contents (2)افغانستان قوانین، فرامین اوداسی نور.
open this section of the library and view contentsافغانستان قوانین، فرامین وغیره 2006.
open this section of the library and view contentsافغانستان قوانین، فرامین وغیره.
open this section of the library and view contentsافغانستان لحظه های تصمیم گیری / جورج دبلیو بوش ؛ ترجمه ی عبدالرحمان رحمانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان ماقبل آریاییها : دورنمایی از تاریخ زندگی ساکنین اولیه افغانستان از آغاز تا آریاییها / مولف نورالله تالقانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان محیط زیست در تحول / توسط علی عظیمی و دیود مکالی.
open this section of the library and view contentsافغانستان مسایل جنگ وصلح / نوسندگان گروهی از دانشمندان وپژوهشگران روسی وافغانی ؛ ریزنظر آ. د. اویدوف ؛ ترجمه عزیز آریانفر.
open this section of the library and view contentsافغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی / نویسنده محمد وحید بینش.
open this section of the library and view contentsافغانستان معلومات درمورد پروژه ها.
open this section of the library and view contentsافغانستان نقش زنان در آینده افغانستان : بررسی موفقیت ها و چالش های موجود / بانک جهانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان و جامعه ی جهانی : موافقتنامه ها و قطعنامه ها، استراتیژی ها، اعلامیه ها و بیانیه ها، اوباما و افغانستان / به کوشش عبدالغفور آرزو.
open this section of the library and view contentsافغانستان و جهان : کشور های ٱسیا وافریقا / زیر نظر عزیز ٱریانفر.
open this section of the library and view contentsافغانستان و جهان : کشورهای اروپائی، امریکایی و استرالیا / زیر نظر عزیز اریانفر.
open this section of the library and view contentsافغانستان و حکومت آینده (مسایل احزاب سیاسی معاصر): مجموعه مقالات برگزیده فرا خوان کنگره / جمعی از نویسندگان به کوشش محمد عیسی رحیمی.
open this section of the library and view contentsافغانستان و راه ابریشم / مؤلف عزیز احمد پنجشیری
open this section of the library and view contentsافغانستان و سازه‌هاى ناقص هويت ملى / مؤلف، حمزه واعظى.
open this section of the library and view contentsافغانستان و طالبان / مؤلف وکیل احمد متوکل ؛ مترجم وحید مژده.
open this section of the library and view contentsافغانستان و غیر متعهدها / سید رسول.
open this section of the library and view contentsافغانستان و فدرالسم / تتبع و نگارش عبدالقدیر علم.
open this section of the library and view contentsافغانستان و مداخلات خارجی / میر آقا حق جو.
open this section of the library and view contentsافغانستان و مشکلات اجتماعی / علیجان رحمانی یزدری.