"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contents (2)افغانستان. قوانین ومقررات.
open this section of the library and view contents (2)افغانستان. قوانین، فرامین وغیره.
open this section of the library and view contentsافغانستان. قوانین، فرامین وغیره. 1385.
open this section of the library and view contentsافغانستان. قوانین، فرامین، وغیره.
open this section of the library and view contentsافغانستان. قوانین، فرمانونه او داسی نور.
open this section of the library and view contentsافغانستان. قوانین، قرامین و غیره.
open this section of the library and view contentsافغانستان. معاهده ها، وغیره. 1384 توافقنامه افغانستان.
open this section of the library and view contentsافغانستان. وزارت احیا وانکشاف دهات.
open this section of the library and view contentsافغانستان. وزارت احیاء وانکشاف دهات.
open this section of the library and view contentsافغانستان. وزارت امور زنان.
open this section of the library and view contentsافغانستان. وزارت تجارت.
open this section of the library and view contentsافغانستان. وزارت مالیه.
open this section of the library and view contentsافغانستان. وزارت معارف.
open this section of the library and view contents (3)افغانستان. وزارت پلان.
open this section of the library and view contentsافغانستان. وزارت پلان، کمیته دولتی پلان گذاری.
open this section of the library and view contentsافغانستان. ولایت وردک.
open this section of the library and view contentsافغانستان. کمیته دولتی پلانگذاری.
open this section of the library and view contentsافغانستان.قوانین، فرامین اوداسی نور.
open this section of the library and view contentsافغانستان.معاهده ها، وغیره.
open this section of the library and view contentsافغانستان، اسلامی جمهوری دولت.
open this section of the library and view contentsافغانستان، فقر، اسیب پذیری و مصونیت اجتماعی : ارزیابی مقدماتی / بانک جهانی.
open this section of the library and view contentsافغانستان، قوانین فرامین وغیره.
open this section of the library and view contentsافغانستان، قوانین فرمانونه اوداسی نور.
open this section of the library and view contentsافغانستان، قوانین، اساسنامه ها وغیره.
open this section of the library and view contentsافغانستان، قوانین، اساسنامی اوداسی نور.
open this section of the library and view contents (2)افغانستان، قوانین، فرامین اوداسی نور.
open this section of the library and view contents (3)افغانستان، قوانین، فرامین وغیره.
open this section of the library and view contentsافغانستان، قوانین، فرامین، اصولنامی اوداسی نور.
open this section of the library and view contentsافغانستان، قوانین، فرمانونه اوداسی نو.
open this section of the library and view contents (2)افغانستان، قوانین، فرمانونه اوداسی نور.
open this section of the library and view contentsافغانستان، ناپېیلتوب او ستر ځواکونه / لیکوال محمد امین واکمن ؛ ژباړن نصرالله سوبمن منګل.
open this section of the library and view contentsافغانستانده گی اوزبیک شاعر لری / یاژووچی محمد کاظم امینی.
open this section of the library and view contentsافغانه ښځه مدرنیت اسلام او عنعنه : دتوری ارتجاع او بی جلبه دیموکراسی کشمکش / لیکوال محمد آصف ننګ.
open this section of the library and view contentsافغانها : ملتی که دو ابر قدرت رابه زانو در آوردند / نویسنده عزیز احمد عزیزی.
open this section of the library and view contentsافغانها به چگونه دموکراسی نیاز دارند؟ / مؤلف حبیب الرحمن هاله ؛ مهتمم عبدالوکیل شینواری.
open this section of the library and view contentsافغانها درهند / مولف میر حسین شاه.
open this section of the library and view contentsافغاني اوسنۍ رسنۍ (1380-1387 ل کلون) / لیکوال محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsافغانی حماسه / محمد دین ژواک.
open this section of the library and view contentsافغانی سره میاشت : شعار بین المللی روزجهانی سره میاشت ها صلیب احمر ها وشیر و خورشید سرخ جهان به مثابه پلی است که جوامع بشری را باهم اتصال میدهد / افغانی سره میاشت.
open this section of the library and view contentsافغانی شمله : دارواښاد لوی استاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبی په اړه دمقالو اوشعرونو ټولګه / راټولوونکی طارق رشاد.
open this section of the library and view contentsافغانی موسیقی / لیکوال محمد دین ژواک.
open this section of the library and view contentsافق : ماهنامۀ علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی / کانون فرهنگی اصلاح گران جوان.
open this section of the library and view contentsافهام وتفهیم برای تعییر عادات : توسعه دسترسی به سکتور خصوصی ومحصولات وخدمات صحی در افغانستان : بازار یابی اجتماعی.
open this section of the library and view contentsافکار منور / مولف علی محمد ؛ مهتمم عبدالرازق زړور.
open this section of the library and view contentsاف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌: اق‍وام‌ - ک‍وچ‌ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ پ‍اپ‍ل‍ی‌ ی‍زدی‌
open this section of the library and view contentsاقتصاد / لیکونکی جلال ؛ ترجمه کونکی محمد نذیر.
open this section of the library and view contentsاقتصاد / نویسنده سیف الدین سیحون.
open this section of the library and view contentsاقتصاد : / ریاست عمومی اطاق های تجارت.
open this section of the library and view contentsاقتصاد : ماهنامه اقتصادی وتجارتی / ریاست عمومی اطاقهای تجارت وصنایع افغانستان.
open this section of the library and view contentsاقتصاد : مجله دوماهه اقتصادی وتجارتی / اتاق های تجارت وصنایع افغانستان.