"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary Ary-As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bob-Bu Bui-C CS-Ca Cas-Ch Cha-Ci Cit-Co Com Com-Con Con-Cop Cop-Cou Cou-D DA-De Dec-Dep Der-Di Die-Dis Dis-Do Dos-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Env-Eu Ev-Ex Exp-F Fa-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goi-Gu Gui-H Ha-He Her-Ho Hor-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kas-Ku Kun-L La Law Law-Le Leg-Li Lif-Lo Loc-M MI-Ma Man-Mat Mat-Me Men-Mi Mig-Mit Miz-Mo Mot-N NA-Na Nat Nat Nat-Ne New-No Not-O Ol-Op Opi-Ov Ove-P Pa-Pe Pea-Per Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pri Pri-Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reg Reg-Rep Rep Rep-Res Res-Rev Rev-Ru Rus-S Sa-Se See-Sh Sha-Si Sk-So Sou-St Sta-Str Str-Stu Stu-Su Sup-T Ta Tar-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UK-US USA-Un Und-Ur Urb-V Vo-W Wa Wat-Wh Whi-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[D [F-[P [Pa-[U [V-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آت-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازج-اس است-اسل اسل-اش اشک-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الف-ام امپ-ان انج-انک انک-او اول-ب با بام-بر برخ-برن برن-بل بلو-بو بود-بی بید-ت تا تار تار-تج تجا-تد تدا-تش تشد-تع تعل-تم تما-تو تول-ج جا-جغ جغر-جن جنر-جو جوا-ح حس-حق حقو-حم حن-خ خا-خر خز-خو خود-د د د ا د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د ع د ع-د م د م-د ن د ن-د و د و-د څ د څ-د ک د ک-دا داس-داف داف-دان دان-دب دبو-دخ دخپ-در در -درف درم-دس دست-دش دط-دل دلن-دم دمی-ده دهی-دټ دپ-دچ دچټ-دک دکو-دی دیو-ر را راپ-رش رشد-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زا-زم زمو-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرط-سل سل -سو سوگ-سی سیا-سیم سیم-ش شخ-شم شمع-شک شکو-ص صد-ط طب-ظ ظه-ع عص-عم عمل-غ غز-ف فر فره-فز فزی-فن فه-ق قا-قص قصه-قو قوه-ل له-لی لیو-م ما-مث مثب-مج مجم-مح محر-مذ مر-مز مزد-مص مصئ-مع معر-مق مقا-من منا-مو موز-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقش-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم هما-هی هیم-و ور-ول ولا-ټ ټو-پ پخ-پر پرو-پل پلا-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیو پیو-چ چر-چی چیس-ښ ښو-ک کا-کت کتا-کل کلک-کن کنف-کو کوچ-گ گا-گز گزا-گل گله-ی یا-یک یکج-‏ ‏‫-‭
open this section of the library and view contentsحنبشهای اسلامی معاصر / احمد موثقی.
open this section of the library and view contentsحکایات و روایات ثقه / گرد آورنده محمد هاشم انتظار اکرمی پنجشیری.
open this section of the library and view contentsحکایت حنظله / تصنیف : ګلاب.
open this section of the library and view contentsحکایت پیرو جوان اثر منتشر نشده ای از ناصر الدین شاه قا چار / به کوشش مهدی میرکیایی.
open this section of the library and view contentsحکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تسریع پروسه توزیع تذکره الکترونیکی.
open this section of the library and view contentsحکم عمل در ضمن جماعت / عبدالله عزام ؛ غیاثی محمد میرویس.
open this section of the library and view contentsحکم نوروز در شریعت اسلام / جمعیت اصلاح وانکشاف اجتماعی افغانستان.
open this section of the library and view contentsحکمةالباری : د بخاری پښتو ژباړه او لنډی شرحه لومری جلد / حکمتیار.
open this section of the library and view contentsحکمت دیرین در عصر نوین : کاربرددانش بومی در توسعه پایدار : ج 1: مبانی، مفاهیم وباور های حاکم / گردآوری وتالیف محمد حسین عمادی، اسفندیار عباسی.
open this section of the library and view contentsحکومت اسلامی / عبدالقادر عودة ؛ مترجم محمد اسماعیل لبیب بلخی.
open this section of the library and view contentsحکومت سازی محلی در افغانستان / همیش نیکسن ؛ ترجمه سوسن فخری.
open this section of the library and view contentsحکومت سدوزایی هرات و نقش وزیر یارمحمد خان الکوزایی در آن (1818-1343) / مولف محمد اسلم افضلی.
open this section of the library and view contentsحکومت موقت هند در کابل (1915 – 1922) / تالیف محمد شریف پاکرای.
open this section of the library and view contentsحکومت پوهنه ( وزیر محمد ګل خان) / لیکوال حفیظ الله ښاد جبارخېل.
open this section of the library and view contentsحکومتداری در افغانستان : معرفی مختصر / آریه نجات ؛ مترجم سید رضا کاظمی.
open this section of the library and view contentsحکومتداری محلی : خبرنامه ادارۀ مستقل ارگانهای محلی.
open this section of the library and view contentsحکومتداری محلی در افغانستان : بانگاهی از پایین.
open this section of the library and view contentsحکیم سنایی غزنوی و جهان بینی او / نویسنده سرور همایون.
open this section of the library and view contentsحکیم مشرق زمین سید جمال الدین افغان / مولف قدری قلعچی ؛ مترجم عبدالواحد نهضت فراهی.
open this section of the library and view contentsحی علی الفلاح : با حث از مسایل دینی، مذهبی، اجتماعی ماهوار یکبار نشر میشود / ریاست جمعیت علمای افغانستان.
open this section of the library and view contentsحیات افغانی / لیکوال محمد خان حیات ؛ ژباړونکی فرهاد ظریفی او عبدالطیف طالبی ؛ سریزه تحشیه اوتعلیقات عبدالشکور رشاد.
open this section of the library and view contentsحیات علی کرم الله وجهه / مؤلف ظاهر شاه قادری ؛ تصحیح و ترجمه سید عبدالحسین رئیس السادات.
open this section of the library and view contentsحیات واوقات سلطان محمود غزنوی / مولف محمد ناظم ; متجم عبدالغفور امینی.
open this section of the library and view contentsحیله اسقاط از دیدگاه شریعت اسلامی / تألیف مولانا مفتی محمد شفیع ؛ ترجمه هاشم ایوبی رستاقی.
open this section of the library and view contentsحیوانات ما قبل تاریخ : (دایناسورها) : برای جوانان و نوجوانان / مؤلف محمد نعیم بهار.
open this section of the library and view contentsحیوانات پستاندار افغانستان / نویسنده خوشحال حبیبی ؛ مترجم قمر میوندی حبیبی.
open this section of the library and view contentsخادم : میاشتنۍ له ننګرهار خپریږی : سیاسی، ټولنیزه، فرهنګي خپرونه / مؤسس میرویس یاسیني.
open this section of the library and view contentsخادم باد سبا یم : د استاد قیام الدین خادم منظوم کلیات / ویناوال قیام الدین خادم ؛ چاپ زیار لالا پاچا ازمون.
open this section of the library and view contentsخارخانجات جنگلک.
open this section of the library and view contentsخارهای حسود : مجموعه شعر / سهراب سیرت.
open this section of the library and view contentsخاستگاه تمدن در آسیای شرقی / جینالی. بارنز ؛ ترجمه زهرا باستی.
open this section of the library and view contentsخاطرات : 1318 – 1371 (1992 – 1939) / سید امان الدین امین.
open this section of the library and view contentsخاطرات سوزان از تحولات افغانستان (1862-1932م) / بقلم یقین خان.
open this section of the library and view contentsخاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفت و گو با دکتور پرویز آرزو.
open this section of the library and view contentsخاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا : 1311 (1932) تا 1371 (1992) / سید قاسم رشتیا ؛ بااهتمام محمد قوی کوشان.
open this section of the library and view contentsخاطرات ظفر حسن آیبک : افغانستان از سلطنت امیر حبیب الله خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان/ ظفر حسن آیبک ؛ مترجم افضل الرحمن فاضل.
open this section of the library and view contentsخاطرات محمود طرزی : ګرد آورنده و نویسنده مقدمه: داکتر روان فرهادی.
open this section of the library and view contents (2)خاطرات وتاریخ (افغانستان 1344-1302 ش) / میر احمد موالیی ؛ مقدمه، فهارس وویرایش محمد سرور مولایی.
open this section of the library and view contentsخاطرات یک استاد / آنتون چغوف ؛ ترجمه علی پاکبین.
open this section of the library and view contentsخاطره سالفرینو / به قلم هانری دونانت ؛ ترجمه غ. کوشان.
open this section of the library and view contentsخاطره ی دوران جهاد / اثر غلام جیلانی ذیغم ؛ گردآورنده غلام ثنایی.
open this section of the library and view contentsخالص بابا : د هدایت په لور / لیکوال: زاهدي احمدزی.
open this section of the library and view contentsخاله فالبینک / کارگردان احمد زبیر فرغند. دیو وپری / کارگردان احمد زبیر فرغند. صلح زندگیست / کارگردان محمد حسن ناظری.
open this section of the library and view contentsخاموش مجاهد : دافغان جهاد دپردی ترشاه مدبر شهید جنرال اختر عبدالرحمن / لیکوال محمد یوسف ؛ ژباړن شهزاده هډوی.
open this section of the library and view contentsخاموش گویا / مولف : عبدالاحی خاکروب.
open this section of the library and view contentsخانه قدیمی : مجموعه داستان / جمیله اکبر.
open this section of the library and view contentsخانه نو زندگی نو / پروژه های تعلیمی بی بی سی.
open this section of the library and view contentsخانه نو، زندگی نو : ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی.
open this section of the library and view contentsخانه های منفعل آفتابی محلی در مناطق سرد سیر افغانستان : پیامد و چشم انداز 5 سال تجربه / موسسه جرس.
open this section of the library and view contentsخانه کرایی / دستگیر نایل ؛ مهتمم ت. م. یاری.