"-1 13-= = = T-A A A f-A h A h-A p A p-A r A r-A t A t-AN ANS-Ac Act-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Ara-Ary As Ass-B Ba Bas-Be Bet-Bo Bok-Bu Bui-C Ca Cas-Ch Cha-Ci Civ-Co Com Com-Con Con-Cor Cor-Cov Cov-D DE-De Dec-Der Der-Di Die-Dis Dis-Do Dr-E Ea-Ed Edu-Em Eme-En Enz-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo Foo-Fr Fro-Fu Fut-G Ge-Go Goo-Gu Gui-H Ha-Hi Hig-Ho Hou-Hu Hum-I ID-Im Imp-In Ind-Inf Ini-Int Int-Inv Inv-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ke Key-Ku Kus-L La Law-Lay Lay-Le Lei-Li Lin-Lo Loc-M MR-Ma Man-Mat Maw-Me Mer-Mi Mil-Mo Mod-Mou Mov-N NG-Na Nat Nat Ne New-No Not-O On-Op Opi-Ow Ox-P Pa-Pe Pea-Pet Ph-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Res Res-Ri Ro-S SM-Sc Sco-Se Sei-Sh Shi-So Soc-Sou Sou-St Sta-Str Str-Su Sub-Sup Sup-T Ta-Te Tea-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Thr Thr-To Tow-Tr Tra-Tro Tro-U UN-Uc Um-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Weg-Wh Why-Wo Wom-Wor Wor-[ [A-[J [Jo-[P [Pr-[ا [اف-[ر [ره-[ک [کت-А Аф-آ آذ-آغ آغا-آو آوا-ا اث-اخ اخت-اد ادب-ار ارک-اس اسا-است است-اسل اسل-اص اصو-اف افس-افغ افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ام اما-ان انت-انر انس-انی انی-ای اید-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بی بیک-ت تا تار تار-تح تحق-تر ترب-تع تعا-تف تفس-تو توح-تی تیو-ج جر-جم جمع-جن جنگ-ح حج-حق حق -حقو حقو-خ خا-خج خد-خل خلا-خی خیا-د د د ا-د ب د ب-د ح د ح-د ر د ر-د ش د ش-د ق د ل-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا دار-داف داف داف-دای دای-دح دحض-در در -درح درح-دری درې-دس دسپ-دف دفه-دم دمل-دن دنړ-دو دوز-دپ دپښ-دک دکا-دی دیم-ر را راه-رس رسا-رن رنگ-ره رهن رهن-رو روز-رژ رښ-ز زم-زن زنا-زو زول-س سا-سخ سخن-سر سری-سه سهم-سی سیا-سیس سیس-ش شا-شع شعر-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عد-عل علم-غ غا-غچ ف فر فره-فق فقه-ق قا-قر قره-قم قما-ل لش-لو لوی-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مد-مر مرو-مس مسی-مع معا-مغ مغل-مل ملی-مو موا-موږ موږ-ن نا-نث نج-نظ نظا-نق نقش-نو نور-نک نکت-نی نیم-ه هز-هن هنر-و وت-وض وضع-وی ویژ-پ پا-پر پره-پش پشي-په په په په -پټ پژ-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څڅ-چ چپ-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کور-ګ ګو-گ گز-گف گفت-ی یا-یو یون-‏ ‏ن-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsد افغانستان اسلامی اقتدار ګوند : مرامنامه او اساسنامه : پښتو او فارسی متن 1383.
open this section of the library and view contentsد افغانستان اسلامی جمهوریت : د چارو اداري او وزیرانو شورا د دارالانشاء لوی ریاست.
open this section of the library and view contentsد افغانستان اسلامی جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی د 1390 لمریز کال راډیویی ویناوې / ترتیب کننده شبکه خبر رادیو تلویزیون ملی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان اسلامی جمهوریت د عامی دوغتیا وزارت د عامی روغتیا ملی انستیتیوت عمومی ریاست د سرویلانس ریاست : د انفلو انزا د نوی وایرس (H1N1)A د پښتو د مخکب د مخه میندلو او هغو ته د ځواب ورکوولو لاوښود : دوهمه برخه: د انفلوانزا د نوی ډول(H1N1)A سرویلانس.
open this section of the library and view contentsد افغانستان اسلامی جمهوریت دسولي ملي مشورتي جرګه : د عامه پوهاوي لارښود / ترتیب د عامه پوهاوي او مطبوعاتو کمېټه.
open this section of the library and view contentsد افغانستان اسلامی جمهوریت وروستې رپوټ : د فغانستان د ۲۰۰۹ کال ولسمشریزه او ولایتې شوراګانو ټول ټاکنې.
open this section of the library and view contentsد افغانستان اسلامې جمهوریت په قضاییه ځواک کې : د اداري سمون او له اداری فساد سره د مبارزي یو انځور / وحیدالله اسدیار ؛ ژباړونکی عزیزالرحمن ممنون ؛ ادیتور حضرت ګل حسامی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان اقتصاد د زورواکو په ولکه کې / ویدا مهران.
open this section of the library and view contentsد افغانستان او انګلستان ترمنځ د دوامدارو روابطو ګډه اعلامیه.
open this section of the library and view contentsد افغانستان تاریخ : افغانستان ته د عربو او اسلام راتګ او خپریدل، طاهریان، صفاریان، سامانیانُ غزنویان / ژباړن اورنګزیب ارشاد.
open this section of the library and view contentsد افغانستان تاریخ : د اسلام راتگ څخه تر محمدزاییانو پورې / لیکوال میر غلام محمد غبار ... ؛ ژپاړونکي اورنګزیب، ارشاد او عبدالرؤف بېنوا.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د اقتصادی کنفرانس د موضوعاتو لنډیز / فرانک هنتکه په افغانستان کې د فریدربښ اېبرت بنسټ .
open this section of the library and view contentsد افغانستان د انتقالی اسلامی دولت د یو کلن کار ګزارش = گزارش کار یکسالهء دولت انتقالی اسلامی افغانستان / حامد کرزی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د انټرنیټی ویبپاڼو لارښود = رهنمود صفحات انترنیتی افغانستان = Afghanistan website guide 2013 / تالیف و دیزاین وحیدالله ببرکزی ځدران.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د اوسنیو ادبیاتو د اووم ملي جشن د مقالو ټولګه = مجموعۀ مقالات هفتمین جشنوارۀ ملی ادبیات معاصر افغانستان / گویته انستیتیوت – افغانستان ؛ مهتمم محب الله زغم.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د ایتنوګرافۍ په باب یوه پلټنه / لیکوال هانري والټر بیلیو ؛ مترجم م. انورنومیالی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د تاریخ پنځوس پاڼی : ( د مقالو ټولګه) / لیکوال محمد رسول باوری.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د راتلونکې دولت : ستونزې او مسولیتونه / عبدالحنان مینه پال.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د شمال لوېدیزې پولې ټاکل روسی او برتانوي امپراتورۍ : (د مهمو تاریخي لاسوندونو ټولګه) / ژباړن محمد طاهر کاڼی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د علومو اکاډمي تاریخچه / لیکوال نصرالله ناصر ؛ مهتمم عداللطیف احمدي.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د ملی شورا د غړیو لپاره لارښود / لیکوالان لکشمی پیلای... ؛ ژباړن محمد اقبال اقبال.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د ولایتونو لنډه پېژندنه / لیکوال عبدالصبور وطنوال.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د ټاکنو د سیستم جوړونه : د اصلاحاتو لپاره دلایل او اختیارونه / اندریو رونالډز او جان کیری ؛ ژباړونکی جمال الدین آ‌رام.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره جامع سپارښتنی / دیموکراسی انترنیشنلږ
open this section of the library and view contentsد افغانستان د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره جامع سپارښتنی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د ژورنالیزم مخکښان / لیکوال زرین انځور.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د ښځو لپاره د عمل ملي کړنلار (NAPWA) 1378-1397 : د ښځو د حالت د بدلون پربنسټ د پالیسیو اوژمنو پلي کولو لپاره د دولت کاري وسیله / د افغانستان اسلامي جمهوریت د ښځو چارو وزارت.
open this section of the library and view contentsد افغانستان د کړکیچ د حل لار / لیکوال فاروق اعظم.
open this section of the library and view contentsد افغانستان رسنۍ (1380-1392 لمریز) / لیکوال احمدشاه وحدت.
open this section of the library and view contentsد افغانستان سیاسي او قانوني وده / کریس جانسن ... .
open this section of the library and view contentsد افغانستان سیاسي او قانوني وده.
open this section of the library and view contentsد افغانستان سیاسي اوضاع ته لنډه کتنه : له امان الله خانه نه تر حامد کرزي / لیکوال اباسین نظرزی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان شاهی اردو : د بیسیم مخابری تعلیمنامه لمری ټوک / د ملی دفاع وزارت.
open this section of the library and view contentsد افغانستان طبابت ته لنډه کتنه / لیکوال عبدالحی مؤمنی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان فرهنګ ته اوښتي زیانونه / لیکوال محمد اسمعیل یون.
open this section of the library and view contentsد افغانستان لنډ تاریخ / لیکوال نذیر احمد مختار.
open this section of the library and view contentsد افغانستان لنډه تاریخي جغرافیه / لیکوال سید امین مجاهد ؛ اهتمام و ادیت سمیر صافی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان لنډه تاریخی جغرافیه / مولف سید امین مجاهد ؛ اهتمام او ادیت سمیر صافی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان لنډکی تاریخ / لیکوال حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsد افغانستان له لارې : هند ته د فراسنې او روسیې د لښکر کشیو پلانونه : (تاریخی لاسوندونه) / راټولوونکی او ژباړن محمد طاهر کاڼی.
open this section of the library and view contentsد افغانستان لپاره د بن د نړیوال کنفرانس په اړه : د مدني ټولنې د بنسټونو مشورتي بهیر = پروسه مشورتی نهاد های جامعه مدنی افغانستان : برای کنفرانس بین المللی افغانستان در بن (5 دسمبر 2011) / د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون.
open this section of the library and view contentsد افغانستان مجاهدین ولی بی اتفاقه دی...؟ / مؤلف غلام فاروق اعظم.
open this section of the library and view contents (2)د افغانستان ملی متحده شورا اساسنامه او برنامه.
open this section of the library and view contentsد افغانستان ملې آرشیف : د هیواد د معنوې زېرمو خزانه / د متن تهیه او ترتیبوونکې خداداد اغر... .
open this section of the library and view contentsد افغانستان ملې پرمختیایې تګلاره د تګلارې لنډیز 1387-1391 : د امنیت، واکمنۍ، اقتصادی ودې او دبې وزلۍ د کموالې تګلاره.
open this section of the library and view contentsد افغانستان نوي ډیموکراټیک ګوندونه او د ډیموکراسی په راوړلو کی د هغوی ونډه ننګونې او فرصتونه / انه لارسن.
open this section of the library and view contentsد افغانستان نوی اساسي قانون له تسویده تر توشح : (لومړی ټوک) / لیکنه او تدوین اساسي قانون دارالانشاء.
open this section of the library and view contentsد افغانستان پارلمان د جوړیدو په حال کي په یوه انتقالي هیواد کي د سیاسي کړنو او د جندر پوهاوي / د اندریا فلیشنبرګ له لوري.
open this section of the library and view contentsد افغانستان پر معاصر تاریخ یوه لنډه کتنه / لیکوال محمد ابراهیم اعطایې.
open this section of the library and view contentsد افغانستان په اړه د لندن کنفرانس پرنکړه لیک : د لندن کنفرانس لپاره د افغانې پلاوې وړاندیزلیک : د لندن کنفرانس لاس ته راوړنې او پایلی، نړیواله ونډه او ګډونکوونکې، د 1388 سلواغې اتمه.