"-1 19-= = = W-A A A f-A j A j-A p A p-A s A s-A w A w-AR ARM-Ad Add-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ag Agr-Al Ale-An An An -Ann Ann Ann-Ar Arc-As Asi-At At -B Ba Bas-Be Bey-Br Bre-Bu Bui-C Ca Cau-Ch Chi-Cl Cli-Co Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cus-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Dr Dra-E Ea-Ed Edu-Em Emp-Er Erz-Ev Eva-F FA-Fe Fed-Fi Fiv-Fo Fou-Fr Fro-G Ge-Gh Gha-Gr Gre-H Ha-He Hel-Hi His-Hu Hum-I IC-Im Imp-In Ind-Inf Inf-Int Int Int-Is Is -Isl Isl-J Jo-K KA-Ka Kat-Ku Kus-L La Law-Le Le -Les Les-Li Lis-Lo Log-M Ma Map-Me Mea-Mi Mic-Min Min-Mo Moe-Mu Mus-N NS-Na Nat Nat-Ne Neo-No Nom-Nu O Op-Or Orp-P Pa Pas-Pe Per-Po Pol-Pop Pop-Pr Pre-Pro Pro Pro Pro-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rol-S Sa-Se Sec-Sem Sem-Si Sil-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sul-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-To Tou-Tr Tra-Tri Tri-U UN-Ub Ubi-Un Uni-V Ve-Vo Vot-W Wa-We Wel-Wi Wil-Wo Wom-Y Ye-[ [C-[M [Mi-[R [Re-[ب [بو-[ق [قر-a an-К Н-آ آر-آم آمو-آی آین-ا اح-اد ادا-ار ارز-از از -اس اسا-اسل اسل-اش اشع-اط اع-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الم-ان انا-اند انر-انگ انی-ای اید-ب با-بخ بخت-بر برر-بس بسو-به به -بی بیا-ت تا تار تار-تب تبج-تح تحل-تر تره-تع تعل-تل تلو-تو توف-ج جا-جغ جغر-جن جنګ-جو جوا-ح حش-حق حقو-حک حکو-خ خب-خط خطر-خو خوژ-د د د ا-د ت د ت-د خ د خ-د س د س-د غ د غ-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکل-دی دین-ر را راپ-رس رسن-ره رهن رهن-رو روا-روش روش-ز زب-زم زمی-زن زند-س سا-ست ستو-سر سرو-سم سمی-سپ سپی-سی سیر-ش شا-شص شع-شو شور-ص صب-صن صو-ط طر-ع عر-عل علی-غ غر-ف فر فره-فش فشر-فه فهم-ق قد-قص قصه-ل لا-لو لوغ-م ما-مب مبا-مج مجل-مجم مجم-مخ مخد-مر مرو-مس مسو-مع معا-مف مفا-مل ملی-مو موت-مک مکت-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نم نما-نو نړ-نگ نگا-ه هر-هن هند-و وا-وض وضع-وی ویر-پ پا-پر پرن-پش پشت-په په په په -پښ پښت پښت-پی پیا-پیښ پیک-چ چر-ډ ډی-ښ ښک-ک کا-کت کتی-کل کلی-کن کنگ-کی کیم-گ گر-گز گزی-گو گول-ی یو-‏ ‏غ-“ “W-‭
open this section of the library and view contentsدولسی جرګی جریده / اولسی جرګه.
open this section of the library and view contentsدوملک الشعرای همروزگار (قاری وبیتاب) / نویسنده غلام حسین فرمند.
open this section of the library and view contentsدومین کنفرانس علمی، میتودیکی مرکز تحقیقات علوم اسلامی : مجموعه مقالات / مدون ومهتمم نصرالله ستانکزی.
open this section of the library and view contentsدومین کنگره معلمان جمهوری دموکراتیک افغانستان 15-16میزان / تدوین کننده گان غلام محمد دانش جو ... ؛ رسام وخطاط خیر محمد ؛ به اهتمام مدیریت عمومی نشرات تالیف وترجمه.
open this section of the library and view contentsدومین گزارش سالانه از 27 سنبله 1383 تا 27 سنبله 1384 هجری شمسی / کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، بورد مستقل استخدام.
open this section of the library and view contentsدونابغه سیاسی نظامی افغانستان : در نیمه اول قرن نزده میلادی (دردوجلد) / تالیف محمد اعظم سیستانی.
open this section of the library and view contentsدوهم پنځه کلن پلان دښاغلی صدراعظم وینا په ملی شورا کښی / .
open this section of the library and view contentsدوی څوک وه؟ : یوسلو پنځوس واقعی تاریخی مقالی اوداستانونه / مولف محمد نادر ایوبی کندهاری.
open this section of the library and view contentsدویری تله / کبیر ستوری ؛ ترتیب ایمل خان ستوری.
open this section of the library and view contentsدویمه سقاوی : دنویو سندونو له مخی له نویو زیاتونوسره / سمسور افغان.
open this section of the library and view contentsدویښ زلمیانو مبارزه او داستبداد عکس العمل / لیکونکی غلام محی الدین زرملوال.
open this section of the library and view contentsدټولنیزو انحرافاتو په مخنیوی کی دکورنی نقش / ژباړن نوراحمد فهیم.
open this section of the library and view contentsدپارلمان اصطلاحاتو قاموس دافغانستان دملی شورا دغړو لپاره : انګلیسی –پښتو / ترتیب کوونکی سریلان ګاپلان ؛ ژباړونکی محمد کاظم ملوان.
open this section of the library and view contentsدپارلماني اصطلاحاتو قاموس د افغانستان دملي شورا دغړو لپاره : انګلیسی – پښتو / سریلان گاپلان ؛ ژباړونکی محمد کاظم ملوان.
open this section of the library and view contentsدپالیسی پاټو دخپرولو لړی : دافغانستان په ښاری سیموکی دبیوزلی له منځه وړل.
open this section of the library and view contentsدپامیر په لمنو کی / لیکوال نجیب الله ګیلانی ؛ ژباړن عبدالصبور غفورزی.
open this section of the library and view contentsدپانی پت قهرمان : لوی احمد شاه بابا دخلکو په نظر کی / لیکوال رشاد.
open this section of the library and view contentsدپاکستان تاریخ : لومړی برخه / لیکونکی یو. وی کانگوفسکی، ل.ر. گوردن پولنسکایا ؛ ژباړونکی ج. خ. صوفی.
open this section of the library and view contents (3)دپاکستان دولت دافغانانو دوست نه بلکه دښمن دی : افغانستان له سیاسی، اجتماعی او ملی شخصیت جناب عزیز الله واصفی سره دمجاهد ولس مرکه / مهتمم حمزه غازی ؛ مرکه کونکی محمد حسن ولسمل.
open this section of the library and view contentsدپاڹو شهادت : دشعرونون دوهم غونډ / کمال الدین مستان.
open this section of the library and view contentsدپردیو فتنی اوتیری / لیکوال نظیف الله نهضت.
open this section of the library and view contentsدپرمختګ ارځونه : په افغانستان کی دسیمه ییزه اداری په باب نوی راپور / ان ایوانس او یاسین عثمانی.
open this section of the library and view contentsدپروفیسور ډاکټر محمد هاشم کمالی له تالیفاتو څخه ځانګړی مقالی / .
open this section of the library and view contentsدپروژی کتاب .
open this section of the library and view contentsدپروژی کتاب / .
open this section of the library and view contentsدپشتو کلی / د امین الله زمریالی،یعقوب حسن ... .
open this section of the library and view contentsدپلارلیکونه لورته / لیکوال جواهرلال نهرو ؛ ژباړن نسیم سلیمی.
open this section of the library and view contentsدپولادی امیر تر سیوری لاندی / لیکوال فرانک ای. مارتین ؛ ژباړن محمد معصوم هوتک.
open this section of the library and view contentsدپوهنتونونو قانون.
open this section of the library and view contentsدپوهنی اصلی واکمنان دافغانستان خلک دی : دپوهنی څخه دپلویتوب شورا مشورتی افتخاری بورد ونو اودښوونکو انجمنونوجوړول : دخلکو په ملاتړ اوونډه اخیستنه دپرمختللی پوهنی په لور / دپوهنی وزارت.
open this section of the library and view contentsدپوهنی وزارت د 1387 کال دوری دمیاشتی راپور = گزارش معارف در ماه حمل سال 1387 / دپوهنی وزارت، دپلان ریاست.
open this section of the library and view contentsدپښتنو او بلوڅو سیاسی کرونولوژی / لیکونکی محمد ابراهیم عطائی.
open this section of the library and view contentsدپښتنو دټولنیز تاریخ مبادی / لیکوال محمد انور نومیالی.
open this section of the library and view contentsدپښتنی فولکلور : دچاپی مجموعو څیړندود / لیکوال نصرالله ناصر ؛ لارښود استاد عبدالله بختانی.
open this section of the library and view contentsدپښتو ادب لنډ تاریخ : دپوهنتون ددریم او څلورم ټولګیو لپاره / لیکوال عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsدپښتو ادبیاتو تاریخ / عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsدپښتو ادبیاتو تاریخ / لیکوال عبدالحی حبیبی.
open this section of the library and view contentsدپښتو اشتقاقونه او ترکیبونه / مولف صدیق الله رښتین ؛ مهتمم زرغونه.
open this section of the library and view contentsدپښتو خزانه = The treasures of Pashto : a Pashto English reader / translated by Joan Krayer ; Pashto language modernized by Amjid Ali.
open this section of the library and view contentsدپښتو دادبی تاریخ خطی منابع : دتاشکند، دوشنبی، ایروان، مسکو او لنینګراد دځینو کتابخانو پښتو خطی نسخی : علمی پروژه 1365 کال / لیکوا زلمی هیوادمل.
open this section of the library and view contentsدپښتو داولسی ادب لاری / څیړنوال دوست محمد دوست.
open this section of the library and view contentsدپښتو دژبی لیاره ، یا، پښتو صرف اونحو / مولف محمد ګل مومند.
open this section of the library and view contentsدپښتو عروض / مولف میاشرف ؛ دپوهاند رشتین په کتنه اوسپړنه.
open this section of the library and view contentsدپښتو قبیلی شجری او مینی : دیړی او بشر تاریخ ته لنډه کتنه / لیکوال محمد عمر روند میاخیل.
open this section of the library and view contentsدپښتو پخوانی تذکری / لیکونکی حبیب الله رفیع.
open this section of the library and view contentsدپښتو ځانتنی ادب او موسیقی / لیکوال غلام جیلانی جلالی.
open this section of the library and view contentsدپښتو ځینی فولکلوری روایات / علی محمد منګل.
open this section of the library and view contentsدپښتو ځینی مختاړی-روستاړی او تړښتی وییونه / ټولندوی مسعود سر لوڅ مرادی.
open this section of the library and view contentsدپښتو ژبی د فوهیمیکی الفبی لارښود / عبدالحکیم هلالی؛ مهتمم محمد شیرین سنگری.
open this section of the library and view contentsدپښتو ژبی لنډ ګرامر : صرف نحوه / سید محی الدین هاشمی.