"-1 14-= = = W-A A A f-A h A j-A p A p-A s A s-A v A v-AR ARE-Ac Ad-Af Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg Afg-Ai Aid-Al Alt-An An -Ana Anc-Ann Ann-Ant Ant-Ar Arg-As Ass-Av Ay-B Ba-Be Bef-Bi Bil-Br Bri-Bu C Ca-Ce Cen-Ch Chi-Co Coi-Com Com-Con Con Con-Cou Cou-Cu Cy-D De Dep-Di Die-Dis Dis-Do Dow-E Ea-Ed Edu-Em Eme-Ep Epi-Ev Eva-Ex Exp-F Fe-Fi Fin-Fo For-Fr Fro-G Ga-Ge Geo-Go Gov-Gu Gui-H He-Hi His-Ho How-Hu Hum-I IS-In In -Ind Ind-Ins Ins-Int Int-Ir Ira-Is Isl Isl-J Jo-K Ka-Ki Kit-L La Lan-Law Law-Le Lea-Les Les-Li Liv-Lo Lov-M Ma Mar-Me Med-Mi Mic-Min Min-Mo Mon-N NA-Na Nar-Nat Nat Nat-Ne New-No Nor-O Of-Op Opi-Ov Ove-P Pa Pe Per-Po Pol-Pos Pos-Pr Pre-Pro Pro Pro Prä-Q Qu-R Re Rec-Reh Reh-Rep Rep Rep-Ret Ret-Ro Rom-S Sa-Se Sec-Sel Sem-Si Sig-So Soc-Sp Spe-St Sta-Str Str-Su Sui-Sus Sus-T Ta-Te Ter-Th The The The The The The The The The The The The The The The The The The The The-Ti Tip-Tr Tra Tre-Tu Tur-U US-Un Und-Ur Urb-V Vi-W Wa Wat-Wh Whe-Wi Wit-Wo Wor-[ [A-[D [Dr-[P [Pa-[U [Un-[د [دا-[ن [نظ-p pr-آ آب-آش آشن-آم آمو-آی آیی-ا اح-اد ادب-ار ارز-از ازد-اس است-اسل اسل-اش اص-اع اعل-اف افغ افغ افغ افغ افغ-اق اقت-ال الی-ان انا-اند اند-انگ انگ-ای ایا-ب با-بح بحر-بر برر-برگ برگ-به به -بڼ بڼګ-بې بېړ-ت تا تار تار-تح تحل-تر ترت-تع تعد-تف تق-تو تور-ث ثب-ج جر-جم جمه-جه جها-ح حد-حق حقد-حل حل -خ خا-خر خرو-خو خود-د د د ا د ا-د ج د ج-د د د د-د س د س-د ف د ف-د م د م-د ه د ه-د پ د پ-د ک د ک-دا داس-داف داف داف-دای دای-دخ دخا-در در -درد درد-دز دزی-دس دسی-دق دقض-دم دمل-دن دنی-دو دول-دپ دپښ-دک دکس-دی دین-ر را راپ-رس رست-ره رهن رهن رهن-رو روس-ری ریم-ز زم-زن زند-س سا-ست ستر-سر سرم-سل سلا-سو سوی-سی سیب-سیم سیم-ش شر-شن شنا-شگ شی-ص صد-ط طب-ع عا-عق عقی-عو عوا-غ غل-ف فر فره-فع فعا-ق قا-قر قرا-قط قق-ل لر-لو لوړ-م ما-مب مبا-مج مجم مجم-مخ مخف-مر مرو-مش مشا-مع معا-مف مفص-مل من-مو موت-مک مکا-ن نا-ند ندا-نظ نظر-نق نقض-نو نوی-نگ نگا-ه هر-هم همس-و و،-وز وزی-ون وه-پ پا-پر پرخ-پرو پرو-پن پنج-په په په -پټ پټه-پښ پښت پښت-پی پیش-څ څن-چ چه-ژ ژو-ک کا-کت کتا-کش کشو-کن کند-کو کوش-ګ ګډ-گ گز-گل گل -ی یا-یک یک -‏ ‏‏-‭
open this section of the library and view contentsغلام محی الدین انیس / کریم روهینا.
open this section of the library and view contentsغلط ننویسیم : فرهنگ دشواریهای زبان فارسی / ابوالحسن نجفی.
open this section of the library and view contentsغلط گویان جنایتکار : چند نوشته دربارۀ موضوع کودتای نام نهاد مرحموم میوندوال و افشآ چند خاین خایف / گردآورنده محمد حید اختر.
open this section of the library and view contentsغم عزیز / محمد محسن سعیدی.
open this section of the library and view contentsغم غلط / نور محمد.
open this section of the library and view contentsغنچه ها خشکیده : (مجموعه اشعار) / شاعر سید ظاهر موسوی.
open this section of the library and view contentsغور او کریتینزم / ژباړنه حمیدالله امین.
open this section of the library and view contentsغوره نثرونه / د گل پاچا الفت.
open this section of the library and view contentsغوره ویناوې / راټولوونکی غزانور غزا
open this section of the library and view contentsغوره ټاکنی، ډاډمن راتلونکی : په افغانستان کی دمدنی زده کړی او سیاسی پوهاوی موضوع / دبشری حقونو دڅیړنی او دفاع کنسرسیوم.
open this section of the library and view contentsغوره کتنه( کره کتنه) او نوی کتنه / لیکوال صدیق الله رشتین.
open this section of the library and view contentsغورځنګونه / اباسی یوسفزی.
open this section of the library and view contentsغوریان / لیکوال عتیق الله پژواک ؛ ژباړن اورنګزیب ارشاد.
open this section of the library and view contentsغوړېدلي ګلابونه : ( د ماشومانو لپاره د شعرونو او ترانو ټولګه) / شاعر فریدالله نوري ؛ د پښتۍ طرحه ژکفر حسیني.
open this section of the library and view contentsغوږ – پزه – ستونی : ناروغې – پاملرنه – درمل / لیکنه عبدالوحید قریشې ؛ ژباړنه تاج ملې خان.
open this section of the library and view contentsغوښتنه : ملی، سیاسي، او ټولنیزه خپلواکه دوه میاشتنۍ خپرونه / امتیاز څښتن د هیوا د ملتپال فرهنګیان.
open this section of the library and view contentsغچ : د میکسم گورکی لنډې کیسې / میکسم ګورکی ؛ ژباړه راشد خټک.
open this section of the library and view contentsفاتح : افغانستان روس کی عسکری شکست کی معمارجنرل اختر عبدالرحمن کی داستان حیات / مولف هارون الرشید.
open this section of the library and view contentsفاجعه هیروشیما در خاطره ها / مولف هیتوشی تاکایما ؛ مترجم عبدالحمید محتاط.
open this section of the library and view contentsفاجعه ۷ ثور / اعضای شورای ثقافتی جهاد افغانستان.
open this section of the library and view contentsفاحشه : ناول / لیکوال فاضل جواد ؛ ژباړن محمود مرهون.
open this section of the library and view contentsفارسی به فارس : فرهنگ لغت پیمان
open this section of the library and view contentsفارسی، زبان ایران : برای نوآموزان خارج از کشور که به زبان انگلیسی آشنائی دارند / نوشته ی عباس یمینی شریف ؛ نقاشی پرویز کلانتر.
open this section of the library and view contentsفارمسی = Pharmacy / ارگان نشراتی اتحادیه سراسری فارمستان افغانستان.
open this section of the library and view contentsفارمکولوژي : 2- ټوک/ لیکوال سید قمبر علی حیدري.
open this section of the library and view contentsفاصله های آبی : مجموعه شعر / محمد فیروز خاور.
open this section of the library and view contentsفالبین : گزینه داستانهای کوتاه نویسنده گان هند / گزارنده به دری محمد صدیق اهپور ؛ ویراستار پویا فاریابی.
open this section of the library and view contentsفانوس = Faanoos : گاهنامه / وحید احمد جلال زاده.
open this section of the library and view contentsفتاوای جهانداری / تألیف ضیاءالدین برنی ؛ به تصحیح و مقدمه و حواشی مسزای سلیم خان.
open this section of the library and view contentsفتح : نشریه ماهوار / ارگان نشراتی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح حزب الله افغانستان.
open this section of the library and view contentsفتوای سنگ : گزینه ای از اشعار فرنگ / احد وفا معصومی.
open this section of the library and view contentsفدرال : دو هفته نامه ی / پایګاه نشراتی بخش جوان های کنګره ی ملی.
open this section of the library and view contentsفدرالیسم یگانه یا بهترین گزینه / با مقدم مه ی لطیف پدرام.
open this section of the library and view contentsفراخوان گفتمان ملی.
open this section of the library and view contentsفرازهایی از افکار و اندیشه های شهید کاظمی : سیاسی، فرهنګی، و اقتصادی یادواره ی دومین سالګرد.
open this section of the library and view contentsفراسوی رهیافت کشاورز-نخست : دانش روستاییان، پژوهش کشاورزی وترویج / ویرایگران ایان اسکونز، جان تامسون ؛ ترجمان موسی موسوی زنوز، علی کمالی ؛ وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات وآموزشی کشاورزی، مرکز تحقیقات وبررسی مسائل روستایی.
open this section of the library and view contentsفرایند شکل گیری قانون اساسی، سازمان ها و نهادهای ذیدخل / نویسندگان حفیظ الله ذکی ... ؛ طرح پشت جلد محمد بشیر بختیاری.
open this section of the library and view contentsفربه تر از ایدئولوژی / عبدالکریم سروش.
open this section of the library and view contentsفرحت المجتبی : دبایزید روښان سریزه اوسمون / زلمی هیوادمل.
open this section of the library and view contentsفرخار : فصلنامه ادبی وهنری / خانه ادبیات افغانستان.
open this section of the library and view contentsفرد و دولت در اسلام / مؤلف عبدالکریم زیدان ؛ مترجم نعمت الله شهرانی.
open this section of the library and view contentsفردا = Tomorrow / آریانا فلم پرودکشن ؛ بازیگران رازق زرگر، محمد شاه مجروح ... ؛ امور تهیه نجیب احمدی ؛ تدوین مان الله آریا ؛ کارگردان وفلمبردار لطیف احمدی.
open this section of the library and view contentsفردای افغانستان اسلامی : سیمینار سوم : تعلیم وتربیه در جامعه آینده افغانستان (15-18میزان 1369) / شورای ثقافتی جهاد افغانستان.
open this section of the library and view contentsفردای افغانستان اسلامی : سیمیناراول : مطالعه در باره اساسات نظام آینده افغانستان / شورای ثقافتی جهاد افغانستان.
open this section of the library and view contentsفردای افغانستان اسلامی : سیمیناردوم : مطالعه نظام قضایی وعدلی درجامعه آینده افغانستان 13-16جوزا / شورای ثقافتی جهاد افغانستان.
open this section of the library and view contentsفردای افغانستان اسلامی : سیمینارپنجم : مطالعه در باره اساسات نظام آینده افغانستان / شورای ثقافتی جهاد افغانستان.
open this section of the library and view contentsفردای افغانستان اسلامی : سیمینارچهارم : مطالعه در باره اساسات نظام آینده افغانستان / شورای ثقافتی جهاد افغانستان.
open this section of the library and view contentsفردای سبز : ماهنامه اقتصادی، اجتماعی / صاحب امتیاز و مدیر مسئول محمد جواد پناهی.
open this section of the library and view contentsفرزندان کوهساران : (نگاه گذرا به تاریخ خدمات هزاره ها در افغانستان / مؤلف کاظم یزدانی.
open this section of the library and view contentsفرزندان کوهساران : نگاهی گذرابه تاریخ وخدمات هزاره ها در افغانستان / کاظم یزدانی.