Cover Image

فرهنگ، محمد صدیق. -- افغانستان در پنج قرن اخر / نوسنده محمد... -- 1380

شماره رهنما
958.1
665ف
1380
موءلف فرهنگ، محمد صدیق.
عنوان افغانستان در پنج قرن اخر / نوسنده محمد صدیق فرهنگ.
مشخصات نشر قم : دارالتفسیر، 1380.
تشريح 3ج. ؛ 25 س م.
نوت کاپی دوم این کتاب نیز موجود میباشد که در سال 1373 به نشر رسیده است.
964639874X.
9646398715.
9646398723.
9646398731.
سرعنوان موضوعي افغانستان – تاریخ.
شماره مسلسل 3213، 3214، 3215
لسان Farsi
کد زبان A
کاپی 1
شماره ثبت 5908