Cover Image
close this bookThe Children's Book Project for Tanzania (Children's Book Project, 2 p.)
View the document(introduction...)
View the document1. Introduction
View the document2. Objectives of the Project
View the document3. Targets of the Project
View the document4. Publishing Procedure
View the document5. Project Administration.
View the document6. What has been achieved so far
View the documentBooks produced under the Children Book Project

Books produced under the Children Book Project

Books are divided into three main levels based on the children’s ages:

Level I Books

(for pre-primary & Primary I & II)

1. Karibu Tusome 1
2. Karibu Tusome 2
3. Karibu Tusome 3
4. Kurwa na Doto 1
5. Kurwa na Doto 2
6. Kurwa na Doto 3
7. Kurwa na Doto 4
8. Mimi Mkubwa sasa
9. Masha cha Utundu
10. Nyimbo za Watoto Wadogo-2
11. Shukrani za Simba
12. Saa Ngapi?
13. Jifunze kwa picha 2: Wanyama wa Mwituni
14. Tusome ABC 1
15. Nipambe kwa Rangi
16. Mbuzi Watatu na Mbwa Mwitu
17. Njoo Tuhesabu
18. Maumbo
19. Andika Ugundue
20. Nyimbo Watoto Wadogo-2
21. Kisa cha wingu Vivu
22. Abjadi Zetu
23. Njooni Tucheze na Tuimbe
24. Tufurahie Namba 1
25. Korongo na Kobe
26. Mwendo Gani?
27. Cheza kwa Akili 1

Level 2 Books

(for mid primary children. Std. III-V)

28. Chemsha Bongo kwa Watoto
29. Kisa cha Paka Kupenda Jikoni
30. Zimwi la Mrima
31. Kiboko Alivyomchukia Chura
32. Kisa cha Mbwa na Paka
33. Mganga Pazi.
34. Vitendawili kwa Picha I
35. Vitendawili kwa Picha II
36. Sungura Kisimani
37. Nyani Mtu
38. Jina Iangu Sifuri
39. Kuku Mweusi na Kenge
40. Kipeo na Kipeuo Mahakamani
41. Safari kwenye nchi ya Maajabu
42. Kinda na Njiwa Mkaidi
43. Mkonko
44. Chui Wadogo
45. Kisa cha Sungura na Simba
46. Debe la Dhahabu
47. Kuku na Rafiki zake
48. Zimwi Lafi
49. Nipambe kwa Rangi
50. Sokoni Kariakoo
51. Mbegu ya Ajabu
52. Marafiki Wawili
53. Mtawa na Binti Mfalme
54. Mfalme Jogoo
55. Hadithi Kwa Methali
56. Nani Atakuwa Mfalme
57. Mti Uliozungumza
58. Kuku Njiwa na Kicheche
59. Kisa cha Mbwa kuishi na Binadamu
60. Vitendawili kwa Methali
61. Aladini Taa ya Ajabu
62. Kibuyu cha Ajabu
63. Wasia Wa Maskini
64. Kisa cha Mpiga Zeze na Binti Mflame
65. Ngini Hale na Kalwino
66. Mbwa Watatu na Mbwa Mwitu
67. Vitendawili kwa Picha
68. Taji la Mfalme Fisi
69. Safari ya Ndotoni
70. Mama Chui na Watumishi Wake
71. Mflame Ndevu
72. Kobe na Korongo
73. Leo ni Siku Gani?

Level 3 Books

(for primary VI & VII)

74. Ngoma ya Mianzi
75. Tanzua
76. Mfalme Twiga
77. Mgeni wa Bundi
78. Vitendawili kwa Hadithi I
79. Vitendawili kwa Hadithi II
80. Kutokea kwa Mabara
81. Cheza kwa Akili
82. Mchera Ziwani
83. Vitendawili kwa Hadithi 3
84. Kibibi Jitu
85. Je, Wanifahamu?
86. Panya Mahakamani
87. Mlilwa na Ndege wa Ajabu
88. Hisabati kwa Kadi
89. Safari ya Prospa
90. Utenzi wa Nyakiiru Kibi
91. Kilio Chetu
92. Androko na Simba
93. Maana Zaidi ya Moja 1
94. Maana Zaidi ya Moja 2
95. Sumaku ni Nini
96. Ndege Mwenye Miguu ya Lulu
97. Binti Chura
98. Redio
99. Majani yanalia
100. Utenzi wa Sungura
101. Mji wa Mawe 1
102. Mji wa Mawe 2
103. Hadithi za Esopo 1
104. Hadithi za Esopo 2
105. Miti Yetu
106. Hyenas and the Bell
107. Moto wa Mianzi
108. Mwanasimba Hali Mbara
109. Vitendawili kwa Hadithi 3
110. Maumbo
112. Usiku na Mchana
113. Je, Mimi ni Kiumbe Gani?
114. Wimbo wa Nyenje
115. Bahati na Mumewe
116. Darabe Mpiga Mbio
117. Mvuvi na Samaki wa Ajabu

Location:


Figure