A B C D E F G H I J K L M N O P Q-R S T U V W X-Y Z
close this section of the library Kakazu, Yukinori
View the document Kakazu, Yukinori (Daisuke Iijima, Wenwei Yu, Hiroshi Yokoi and Yukinori Kakazu) -- Distributed robotic learning: adaptive behavior acquisition for distributed autonomous swimming robot in real-world - 1999